EET od března u lékařů nebude

Zavedení elektronické evidence tržeb (EET) pro soukromé lékaře a 
některé další kategorie podnikatelů zrušil Ústavní soud. Nebude-li 
přijat do 28. února 2018 nový zákon (což je s ohledem na složitost 
legislativního procesu nepravděpodobné), není třeba EET v 
lékařských ordinacích zavádět. V současné době je tedy zavádění 
EET u lékařů předčasné a patrně zbytečné. 
Soukromí lékaři na rozdíl od jiných skupin podnikatelů poctivě 
platí daně odjakživa. Naše příjmy od zdravotních pojišťoven jsou 
registrované již dávno. Pokud bude nová vláda na zavedení EET pro 
příslušníky tzv. svobodných povolání trvat, komora bude i nadále 
požadovat výjimku z povinnosti EET pro soukromé lékaře – 
poskytovatele zdravotních služeb, jejichž hotovostní příjmy jsou 
zanedbatelné. U většiny lékařů nemá EET žádný význam. 
S kolegiálním pozdravem

Milan Kubek