Reakce prezidenta ČLK na lživý dopis předsedy SAS doktora Jojka

Vážené kolegyně a kolegové,

    někteří z vás v uplynulých dnech obdrželi dopis s názvem „Pojďme spolu zabojovat o lepší finanční podmínky našich ambulancí“, jehož cílem je přesvědčit vás, abyste jako ambulantní specialisté dali svoji plnou k zastupování v dohodovacích řízením Sdružení ambulantních specialistů, případně abyste se stali členy tohoto sdružení.

   Snaha Sdružení ambulantních specialistů získávat podporu a další platící členy, je naprosto legitimní. Záleží čistě na vás, komu jako soukromí lékaři dáte plnou moc k vašemu zastupování v dohodovacím řízení. Máte právo svobodné volby. Jen si pamatujte, že nově udělená plná moc automaticky ruší platnost všech plných mocí, které jste již dříve někomu udělili. Pokud jste spokojení a nezměnili jste například právní formu své praxe, pak nemusíte měnit nic.

   Všichni jsme ze zákona povinně členy České lékařské komory, která se snaží hájit zájmy všech lékařů a poskytuje všem svým členům profesionální servis. Záleží čistě na vás, zda se za obdobné služby, které máte od komory „zadarmo“, tedy za své povinné příspěvky, rozhodnete platit ještě podruhé někomu jinému. Je to čistě a jen vaše rozhodnutí.

   Důvodem, proč vám píšu, není to, abych vás zrazoval od členství ve Sdružení ambulantních specialistů, i když byste měli vědět o tom, že z vašich členských příspěvků SAS pod vedením MUDr. Jojka platí právníky, kteří na mne podávají žaloby, za to, že jsem lékaře informoval o skutečnosti, že zástupci tohoto sdružení vystupovali proti návrhu České lékařské komory na zvýšení ceny práce lékařů i dalších nositelů výkonů.

   K napsání tohoto dopisu by mne nepřimělo ani to, že si doktor Jojko nevkusně přisvojuje zásluhy za jarní distribuci ochranných prostředků i za jednání o tzv. kompenzační vyhlášce nebo za pomoc při zajišťování očkování pro ambulantní lékaře a ostatní zdravotníky. Pravda je taková, že se na všech těchto aktivitách členové Sdružení ambulantních specialistů spolupodíleli tak, jako funkcionáři lékařské komory i dalších profesních organizací. Poděkování patří všem, i když se ne vše zatím podařilo. Při prosazování novely kompenzační vyhlášky, která by zohlednila podzimní vlnu epidemie, při prosazování odměny za podzimní vlnu epidemie ve výši 50 000,- Kč čistého pro každého zdravotníka i při realizaci dohody s vládou o očkování všech zdravotníků v prioritní skupině 1A čeká na Českou lékařskou komoru ještě hodně práce. Děkuji každému, kdo nám v tomto boji pomáhá.

   To, kvůli čemu vám píši, je nutnost ohradit se proti lži o tom, že kvůli poklesu hodnoty bodu by se měla údajně snížit úhrada pro ambulantní specialisty o 6 – 8 %. To je opravdu nehorázná lež.

   České lékařské komoře se podařilo prosadit novelu Seznamu zdravotních výkonů, která od 1.1.2021 zvyšuje cenu práce všech nositelů výkonů o 10 %. Zvýšení o dalších 11 % nastane od 1.1.2022 a cena práce bude poté automaticky valorizována o míru inflace. Pokud vykazujete zdravotním pojišťovnám, jistě jste si všimli, že se bodová hodnota všech vašich výkonů zvýšila. Zvýšení ceny práce, které prosadila lékařská komora, opravdu pomůže všem zdravotnickým zařízením.

   Abychom prosadili zvýšení ceny práce, se kterým původní návrhy pojišťoven nepočítaly, museli jsme přistoupit na kompromis v podobě snížení základní hodnoty bodu o necelá 2 % (pro většinu ambulantních specialistů z 1,07 Kč na 1,05 Kč), avšak při zachování všech platných bonifikací. Pokud by nás podpořilo Sdružení ambulantních specialistů, mohli jsme asi dosáhnout ještě více.  Dr. Jojko nám však nepomohl. Přesto jsme uzavřeli slušnou dohodu, ze které mají všichni ambulantní specialisté prospěch. Zvýšení ceny práce o 10 % se totiž projeví zvýšením počtu bodů u jednotlivých výkonů v průměru o 6 % (v intervalu 2 % - 8 % v závislosti na odbornosti), přičemž více bude pomoženo těm praxím, které jsou nejvíce podhodnocené. Tvrzení Dr. Jojka o poklesu úhrad o 6 -8% je zkrátka nehorázná lež.

   Vážené kolegyně a kolegové, pokud podpoříte snahu České lékařské komory tím, že nám, pokud možno obratem, zašlete vyplněnou a podepsanou vaši plnou moc, budeme rádi. Lékařská komora stojí na vaší straně. Samozřejmě že i nadále budeme hájit zájmy všech lékařů, tedy i těch, kteří nám plnou moc nezašlou. Čím více však plných mocí od vás dostaneme, tím budeme silnější a tím máme větší šanci něco vybojovat.

   Závěrem vám ještě slibuji, že jako statutární zástupce ČLK-o.s. nebudu opakovat svoji loňskou chybu a případnou kandidaturu MUDr. Jojka na koordinátora segmentu ambulantní specializované péče tentokrát nepodpořím. Doktor Jojko šíří vědomě nepravdy, tedy lži, a proto nemůže mít moji důvěru.

 

S kolegiálním pozdravem        

                                                         MUDr. Milan Kubek

                           prezident České lékařské komory a statutární zástupce ČLK – o.s.