Stanovisko ČLK k úhradovému dodatku VZP pro AS na rok 2016

Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) v těchto dnech rozesílá soukromým poskytovatelům zdravotních služeb – ambulantním specialistům návrh úhradového dodatku ke smlouvě o poskytování a úhradě zdravotních služeb pro rok 2016. K tomuto dodatku vydává Česká lékařská komora následující stanovisko.
    Dodatek plně odpovídá úhradové vyhlášce pro rok 2016 a je v něm ve velké míře na tuto vyhlášku odkazováno. Rovněž je v návrhu dodatku dodržena dohoda uzavřená mezi ČLK a VZP o bonifikaci držitelů Diplomu celoživotního vzdělávání ČLK.   

MUDr. Milan Kubek
   prezident ČLK