Stanovisko Rady Sdružení ambulantních specialistů ČR (SAS) k materiálu Koncepce změn primární péče v ČR

Stanovisko Rady Sdružení ambulantních specialistů ČR (SAS) k materiálu Koncepce změn primární péče v ČR. Více...