Tiskové briefingy ministra zdravotnictví k jednáním o návrhu úhradové vyhlášky pro rok 2016

Tiskové briefingy ministra zdravotnictví k jednáním o návrhu úhradové vyhlášky pro rok 2016. Více...