Úhradová vyhláška 2022 - vyšší úhrady i cena práce

Vážené kolegyně a kolegové,

v pátek 29. října byla zveřejněna pod číslem 396/2021 Sb. tzv. úhradová vyhláška pro rok 2022.

Na základě mé dohody s předsedou vlády Ing. Babišem o zvýšení ceny práce nositelů výkonů v Seznamu zdravotních výkonů dochází v roce 2022 oproti roku 2019, který je referenčním obdobím, k navýšení ceny práce kalkulované ve výkonech o 21 %, v důsledku čehož budou poskytovatelé vykazovat v roce 2022 za stejné výkony více bodů, než v předchozích letech.

Úhradová vyhláška rovněž reflektuje dohodou, kterou jsem jménem ČLK společně s předsedou LOK-SČL kolegou Engelem a s předsedkyní OSZSP paní Žitníkovou uzavřeli s předsedou vlády Ing. Babišem dne 4.10.2021. Přes odpor Hospodářské komory i ministra Vojtěcha a jemu loajální Rady poskytovatelů, jejíž členové (Dr. Dvořák – SSG, Dr. Šonka – SPL, Dr.Hulleová – SPLDD, Dr. Jojko – SAS, Dr. Šmucler – ČSK…), se nám podařilo prosadit revizi červnových výsledků dohodovacího řízení, se kterými se komora odmítla spokojit. Na základě naší dohody s premiérem rostou úhrady ve všech segmentech, a to nikoliv jen o 4 %, jak by odpovídalo závěrům dohodovacího řízení, ale tak, aby umožnily zvýšení platů a mezd zdravotníků o 6 %. Kapitační platba, hodnoty bodu i regulační limity byly oproti roku 2021 navýšeny a meziroční nárůst úhrad v jednotlivých segmentech by se měl pohybovat mezi 8 a 9 %.

Analýzu úhradové vyhlášky pro praktické lékaře, pro ambulantní specialisty, pro ambulantní gynekology a pro komplement, tedy pro segmenty, ve kterých hájí zájmy svých členů lékařská komora na základě vašich plných mocí prostřednictvím ČLK-o.s. naleznete zde:

ČLK > / ČLK / Aktuality / Úhradová vyhláška pro rok 2022 (lkcr.cz)

Česká lékařská komora hájí zájmy svých členů v dohodovacích řízeních na základě plných mocí, které nám zasílají soukromí lékaři. Jste-li soukromými lékaři a chcete-li, abychom bojovali i za vás, pak nám, prosím, zašlete vyplněnou a podepsanou plnou moc pro ČLK-o.s. k vašemu zastupování v dohodovacích řízeních. Čím více se nás spojí dohromady, tím silnější budeme !

Plnou moc naleznete v příloze nebo zde: ČLK > / ČLK / Aktuality / Dejte plnou moc ČLK (lkcr.cz)

 

S kolegiálním pozdravem   Milan Kube