Ambulance

Stanovisko Rady SAS k nápadu zavést soukromým lékařům povinnost stážovat v lůžkových zařízeních

Článek - 15.08.2016 | Ambulance

Stanovisko Rady SAS k nápadu zavést soukromým lékařům povinnost stážovat v lůžkových zařízeních. Více...

Nucené práce v nemocnicích - poslanecký podraz na soukromé lékaře

Článek - 12.08.2016 | Ambulance

Nucené práce v nemocnicích - poslanecký podraz na soukromé lékaře. Více...

Vedení ZPMV nakonec po intenzivním jednání s námi ustoupilo. Tato ZP nebude za rok 2015 uplatňovat v segmentu AS regulační srážky za předpis

Článek - 10.06.2016 | Ambulance

Vedení ZPMV nakonec po intenzivním jednání s námi ustoupilo. Tato ZP nebude za rok 2015 uplatňovat v segmentu AS regulační srážky za předpis . Více...

Prohlášení Koalice soukromých lékařů k situaci ve zdravotnictví a mediální kampani ČLK

Článek - 11.04.2016 | Ambulance

Prohlášení Koalice soukromých lékařů k situaci ve zdravotnictví a mediální kampani ČLK. Více...

Stanoviska ČLK k úhradovým dodatkům pro AS 2016

Článek - 15.02.2016 | Ambulance

Stanoviska ČLK k úhradovým dodatkům pro AS 2016. Více...

Stanovisko ČLK k úhradovému dodatku VZP pro AS na rok 2016

Článek - 5.02.2016 | Ambulance

Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) v těchto dnech rozesílá soukromým poskytovatelům zdravotních služeb – ambulantním specialistům návrh úhradového dodatku ke smlouvě o poskytování a úhradě zdravotních služeb pro rok 2016. K tomuto dodatku vydává Česká lékařská komora následující stanovisko.
    Dodatek plně odpovídá úhradové vyhlášce pro rok 2016 a je v něm ve velké míře na tuto vyhlášku odkazováno. Rovněž je v návrhu dodatku dodržena dohoda uzavřená mezi ČLK a VZP o bonifikaci držitelů Diplomu celoživotního vzdělávání ČLK.   

MUDr. Milan Kubek
   prezident ČLK

Návrh dodatku obsahuje jisté odlišnosti od úhradové vyhlášky pro rok 2016, které lze rozdělit na pozitivní a negativní.

Článek - 4.02.2016 | Ambulance

Pozitiva:
       Zvýšení koeficientu ve vzorci výpočtu maximální úhrady z 1,03 na 1,04 oproti úhradové vyhlášce – tedy nárůst oproti úhradě v roce 2014 o 4 % namísto o 3 %, který garantuje úhradová vyhláška.
       Nezastropování počtu vykázaných kódů 09543 – „regulační poplatek“. Hrazeny budou všechny tyto vykázané kódy bez omezení.
       Celkové finanční vypořádání roku 2016 do 120 dnů (dle vyhlášky do 150 dnů).
       Regulační omezení jsou sjednány pouze ve vztahu k preskripci a vyžádané péči (nikoliv k ZUM a ZULP).

Základní pravidla úhradové vyhlášky MZ pro rok 2016 platící pro AS a vzorové texty dodatků od jednotlivých ZP (stav k 31.1.2016)

Článek - 1.02.2016 | Ambulance

Základní pravidla úhradové vyhlášky MZ pro rok 2016 platící pro AS a vzorové texty dodatků od jednotlivých ZP (stav k 31.1.2016). Více...

Základní pravidla úhradové vyhlášky MZ pro rok 2016 platící pro AS a vzorové texty dodatků od jednotlivých ZP

Článek - 5.01.2016 | Ambulance

Základní pravidla úhradové vyhlášky MZ pro rok 2016 platící pro AS a vzorové texty dodatků od jednotlivých ZP. Více...

Zápis z jednání Rady SAS 12.11.2015

Článek - 16.11.2015 | Ambulance

Zápis z jednání Rady SAS 12.11.2015. Více...