Ambulance

Nový trend: Klesající počet samostatných praxí v USA

Článek - 18.02.2009 | Ambulance


V průběhu posledních 25 let klesá v USA počet lékařů vlastnících privátní praxi přibližně dvouprocentním tempem ročně. Lékaři se postupně přesouvají do pozic lékařů-zaměstnanců. Počet lékařů primární péče v samostatné praxi klesl z 54.3% na 51.8% celkového počtu, vývoj u privátních specialistů byl ještě zřetelnější z 58.1% na 47.3%, obojí porovnání let 1997 a 2005. Počet „malých" praxí klesl mezi lety 1996 a 2004 o cca 15%.

Budoucnost primární péče: Poučme se z reality a z plánů v USA a ve Velké Británii

Článek - 3.12.2008 | Ambulance


Cílem všech následujících opatření je postavit praktického lékaře do centrální pozice v řízení péče o nemocné, do postavení, kdy největší zájem bude o pacienta, který onemocněl určitou chorobou, a ne o samotnou nemoc jako takovou.

Výsledky několika studií svědčí o vážnosti situace v oblasti primární péče. Průměrný pacient, který líčí své příznaky, je obvykle přerušen lékařem již po 23 vteřinách. Více než polovina pacientů, která odchází od lékaře, neporozuměla jeho doporučením. Pokud by měl lékař v současné době dodržovat všechna léčebná a preventivní opatření dle medicíny založené na důkazech, strávil by v práci až 18 hodin denně při běžném průměrném počtu pacientů.

Dohodovací řízení o úhradách zdravotní péče pro rok 2009

Článek - 22.10.2008 | Ambulance


Letošní řízení o úhradách zdravotní péče pro ambulantní specialisty bylo zahájeno na jaře s dostatečným časovým prostorem k dosažení dohody a jako již tradičně končilo horečným vyjednáváním v předsálí  zasedací místnosti Ministerstva zdravotnictví v poslední možný den zákonné lhůty se stejně neúspěšným výsledkem jako v letech předešlých.