Ambulance

Vyjádření ministra zdravotnictví k výhrůžkám představitelů praktických lékařů

Článek - 13.09.2016 | Ambulance

Vyjádření ministra zdravotnictví k výhrůžkám představitelů praktických lékařů. Více...

První vítězství v boji proti povinné robotě pro lékaře

Článek - 9.09.2016 | Ambulance

První vítězství v boji proti povinné robotě pro lékaře. Více...

Nucené práce – nebezpečí trvá

Článek - 2.09.2016 | Ambulance

Nucené práce – nebezpečí trvá. Více...

Stanovisko Koalice soukromých lékařů k návrhu zavést pro soukromé lékaře povinnost stáží v nemocnicích

Článek - 2.09.2016 | Ambulance

Stanovisko Koalice soukromých lékařů k návrhu zavést pro soukromé lékaře povinnost stáží v nemocnicích. Více...

Stanovisko Rady SAS k nápadu zavést soukromým lékařům povinnost stážovat v lůžkových zařízeních

Článek - 15.08.2016 | Ambulance

Stanovisko Rady SAS k nápadu zavést soukromým lékařům povinnost stážovat v lůžkových zařízeních. Více...

Nucené práce v nemocnicích - poslanecký podraz na soukromé lékaře

Článek - 12.08.2016 | Ambulance

Nucené práce v nemocnicích - poslanecký podraz na soukromé lékaře. Více...

Vedení ZPMV nakonec po intenzivním jednání s námi ustoupilo. Tato ZP nebude za rok 2015 uplatňovat v segmentu AS regulační srážky za předpis

Článek - 10.06.2016 | Ambulance

Vedení ZPMV nakonec po intenzivním jednání s námi ustoupilo. Tato ZP nebude za rok 2015 uplatňovat v segmentu AS regulační srážky za předpis . Více...

Prohlášení Koalice soukromých lékařů k situaci ve zdravotnictví a mediální kampani ČLK

Článek - 11.04.2016 | Ambulance

Prohlášení Koalice soukromých lékařů k situaci ve zdravotnictví a mediální kampani ČLK. Více...

Stanoviska ČLK k úhradovým dodatkům pro AS 2016

Článek - 15.02.2016 | Ambulance

Stanoviska ČLK k úhradovým dodatkům pro AS 2016. Více...

Stanovisko ČLK k úhradovému dodatku VZP pro AS na rok 2016

Článek - 5.02.2016 | Ambulance

Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) v těchto dnech rozesílá soukromým poskytovatelům zdravotních služeb – ambulantním specialistům návrh úhradového dodatku ke smlouvě o poskytování a úhradě zdravotních služeb pro rok 2016. K tomuto dodatku vydává Česká lékařská komora následující stanovisko.
    Dodatek plně odpovídá úhradové vyhlášce pro rok 2016 a je v něm ve velké míře na tuto vyhlášku odkazováno. Rovněž je v návrhu dodatku dodržena dohoda uzavřená mezi ČLK a VZP o bonifikaci držitelů Diplomu celoživotního vzdělávání ČLK.   

MUDr. Milan Kubek
   prezident ČLK