Ambulance

Návrh dodatku obsahuje jisté odlišnosti od úhradové vyhlášky pro rok 2016, které lze rozdělit na pozitivní a negativní.

Článek - 4.02.2016 | Ambulance

Pozitiva:
       Zvýšení koeficientu ve vzorci výpočtu maximální úhrady z 1,03 na 1,04 oproti úhradové vyhlášce – tedy nárůst oproti úhradě v roce 2014 o 4 % namísto o 3 %, který garantuje úhradová vyhláška.
       Nezastropování počtu vykázaných kódů 09543 – „regulační poplatek“. Hrazeny budou všechny tyto vykázané kódy bez omezení.
       Celkové finanční vypořádání roku 2016 do 120 dnů (dle vyhlášky do 150 dnů).
       Regulační omezení jsou sjednány pouze ve vztahu k preskripci a vyžádané péči (nikoliv k ZUM a ZULP).

Základní pravidla úhradové vyhlášky MZ pro rok 2016 platící pro AS a vzorové texty dodatků od jednotlivých ZP (stav k 31.1.2016)

Článek - 1.02.2016 | Ambulance

Základní pravidla úhradové vyhlášky MZ pro rok 2016 platící pro AS a vzorové texty dodatků od jednotlivých ZP (stav k 31.1.2016). Více...

Základní pravidla úhradové vyhlášky MZ pro rok 2016 platící pro AS a vzorové texty dodatků od jednotlivých ZP

Článek - 5.01.2016 | Ambulance

Základní pravidla úhradové vyhlášky MZ pro rok 2016 platící pro AS a vzorové texty dodatků od jednotlivých ZP. Více...

Zápis z jednání Rady SAS 12.11.2015

Článek - 16.11.2015 | Ambulance

Zápis z jednání Rady SAS 12.11.2015. Více...

Věstník MZ č. 16/2015 - Novela interního auditu kvality

Článek - 9.11.2015 | Ambulance

Věstník MZ č. 16/2015 - Novela interního auditu kvality. Více...

Výzva ambulantním specialistům nepodepisovat úhradové dodatky od zdravotních pojišťoven,

Článek - 27.10.2015 | Ambulance

Výzva ambulantním specialistům nepodepisovat úhradové dodatky od zdravotních pojišťoven. Více...

Výsledky jednání prezidenta ČLK o úhradové vyhlášce

Článek - 1.10.2015 | Ambulance

Výsledky jednání prezidenta ČLK o úhradové vyhlášce. Více...

Nesouhlasné stanovisko Rady Sdružení ambulantních specialistů (SAS) k závěrům jednání o návrhu úhradové vyhlášky pro rok 2016

Článek - 1.10.2015 | Ambulance

Nesouhlasné stanovisko Rady Sdružení ambulantních specialistů (SAS) k závěrům jednání o návrhu úhradové vyhlášky pro rok 2016. Více...

Tiskové briefingy ministra zdravotnictví k jednáním o návrhu úhradové vyhlášky pro rok 2016

Článek - 30.09.2015 | Ambulance

Tiskové briefingy ministra zdravotnictví k jednáním o návrhu úhradové vyhlášky pro rok 2016. Více...

Stanovisko Rady Sdružení ambulantních specialistů (SAS) k návrhu úhradové vyhlášky pro rok 2016

Článek - 22.09.2015 | Ambulance

Stanovisko Rady Sdružení ambulantních specialistů (SAS) k návrhu úhradové vyhlášky pro rok 2016. Více...