Kde najdete jednu z nejmodernějších nemocnic v Evropě?

Najdete ji v německém Hamburku a jmenuje se Universitatsklinikum Hamburg-Eppendorf. Tato supermoderní nemocnice byla vybudována v letech 2004 až 2008 za 180 miliónů eur (mimochodem za velmi podobnou cenu probíhá rekonstrukce Dětského pavilónu ve FN Motol). Technologie, které v ní naleznete, jsou k vidění na různých místech v Evropě, ale jejich zdejší koncentrace na jednom místě je unikátní.

Tato nemocnice nahradila původní univerzitní centrum založené v roce 1889, které se nacházelo ve 160 (!) samostatně stojících budovách. Vše bylo nyní soustředěno do jediné budovy s plochou 85 000 m2. V nemocnici s 1400 lůžky pracuje 5500 zaměstnanců, z toho je 1100 lékařů, 3500 sester a 900 technického zázemí včetně managementu.

Pozornost přitahuje hlavně elektronické vedení zdravotnické dokumentace, vedení nemocnice deklarovalo svůj cíl být nemocnicí bez papírové dokumentace. Systém Soarian od Siemens medical Solutions dovedl všechny zaměstnance k tomu, že bez používání elektroniky nejsou schopni v nemocnici pracovat. Cesta k tomuto výsledku vedla přes hodiny instruktáží až 50-100 zaměstnanců firmy Siemens.

Velmi moderní je vybavení nemocnice zobrazovací technikou. Například CT přístroj s 256-řezovým způsobem snímání je absolutní celosvětovou špičkou. Systém archivace a komunikace od fimy GE Healthcare (PACS) propojil celou nemocnici, která byla navíc vybavena systémem 25 sonografických přístrojů. Tento systém umožňuje přenos záznamu pomocí intranetu a jeho uložení do archívu, odkud je dostupný všem těm, kdo se podílejí na léčbě vyšetřovaného pacienta.

Unikátním se jeví audio a video systém na operačních sálech, kterých je dohromady v nemocnici 16. Na každém operačním sále jsou 4 monitory, na kterých je možno sledovat průběh operačního zákroku. Stejně tak je zde možno odprezentovat nálezy z předchozích provedených vyšetření. Systém umožňuje přenos průběhu operačních zákroků do výukových prostor nemocnice za pomocí technologie firmy Olympus.

Nemocnice ošetří každoročně 50 tisíc hospitalizovaných pacientů a dalších 250 tisíc ambulatních pacientů převážně z oblasti Hamburgu a okolí. Pro spádovou oblast zajišťuje veškerý rozsah moderní péče včetně transplantační medicíny nebo akutní iktové jednotky. Těsně po dokončení nové nemocnice se přitom plánuje její další rozvoj, stavba psychiatrického oddělení za 20 miliónů eur a hlavně dětské kliniky za pomoci privátních fondů ( významnou úlohu zde hrají majitelé rodinné zásilkové firmy Otto). Samotná stavba této nemocnice byla financována zemí Hamburg s cca 10% přispěním federální vlády.

Pro zájemce o práci tzv.guest doctor uvádíme kontaktní adresu http://www.uke.uni-hamburg.de/extern/international-office/; e-mail: Julia.Hegemeister@uke-hh.de.

Autor: MUDr.Martin Opočenský, Ph.D. s využitím Hospital Healthcare Europe