Rok 2014 – krize nemocniční péče pokračuje

Krizový štáb sdružující

Asociaci českých a moravských nemocnic
Asociaci krajských nemocnic
Svaz pacientů ČR
Národní radu osob se zdravotním postižením ČR
Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR
Lékařský odborový klub – Svaz českých lékařů
za podpory
Odborového svazu pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy Odborového svazu dopravy
Federace strojvůdců ČR
Svazu odborářů služeb a dopravy
Českomoravské konfederace odborových svazů
České lékařské komory
Rady seniorů ČR
České internistické společnosti ČLS JEP
Asociace dialyzačních středisek ČR
Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR

považuje za nutné upozornit veřejnost, že krize nemocnic pokračuje i v roce 2014. Naděje spojované se změnou vlády se nenaplnily. Rusnokova vláda proti pokračující destrukci nemocnic neudělala nic. Jí navržené zvýšení platby za státní pojištěnce pomohlo pouze zdravotním pojišťovnám. Odmítla novelizovat destrukční Hegerovu úhradovou vyhlášku pro rok 2013 a to i přes doporučení prezidenta republiky. Důsledkem bude další snížení úhrad ještě v roce 2014 za překročení vyhláškových limitů pro rok 2013. Také novou úhradovou vyhláškou pro rok 2014 pokračovala v tradici dosavadních úhradových vyhlášek, fakticky ignorovala doporučení ústavního soudu a řadě nemocnic znovu sníží úhrady pod kritickou mez.

Nemocnice s ohledem na pacienty v závěru roku 2013 zásadně neomezily objem poskytované péče a poskytovaly ji i nad vyhláškou stanovené limity. Důsledkem jsou dopady na kvalitu péče, které sice nejsou přímo vyčíslitelné, o kterých si lékaři a sestry nedovolí otevřeně hovořit, které se však jako stín stále více vznášejí nad českým zdravotnictvím. Nejvážnější situace je v personálním zabezpečení nemocniční péče. Počty lékařů a sester byly pro nedostatek prostředků na platy sníženy na minimum stanovené personální vyhláškou a přestavují již vážné bezpečnostní riziko v případech souběhu většího počtu akutních případů. Naplnit evropskou směrnici požadující od 1. ledna 2014 snížit přesčasy na polovinu by znamenalo již přímo ohrozit životy pacientů.

Proto se krizový štáb obrátil s podrobným výčtem existujících a dále vznikajících deficitů v nemocnicích ČR na poslance výboru pro zdravotnictví. Prostřednictvím zaměstnavatelských svazů a odborů informoval poslední jednání RHSD. Na problémy nemocnic upozornil představitele politických stran jednajících o vytvoření nové vlády a všechny poslance těchto stran.

Po ustavení vlády bude neprodleně jednat s novým ministrem zdravotnictví a s dalšími členy vlády. Bude požadovat garanci, že mechanismus úhrad nemocnicím nebude zneužit k likvidaci části nemocnic. Bude požadovat další zvýšení platby za státní pojištěnce ještě v roce 2014 včetně záruk, že tyto finanční prostředky doputují do nemocnic. V souvislosti s tím bude požadovat novelizaci úhradové vyhlášky na rok 2014, také v souvislosti s další neexistencí nemocničních poplatků.

Krizový štáb v této souvislosti rovněž podpoří návrh ústavnímu soudu na zrušení úhradové vyhlášky pro rok 2014 a vyjadřuje ochotu se na přípravě tohoto návrhu podílet.

 

V Praze dne 8. 1. 2014

Mluvčí krizového štábu:

Mgr. Václav Krása, předseda Národní rady osob se zdravotním postižením

MUDr. Ing. Petr Fiala, místopředseda Asociace českých a moravských nemocnic