Výsledky dotazníku Sekce mladých lékařů ČLK

Sekce mladých lékařů ČLK provedla toto jaro rozsáhlý průzkum podmínek mladých lékařů v České republice. 
Průzkumu se zúčastnilo přes 2 000 lékařů do 35 let, což je více jak pětina lékařů v této věkové kategorii. Průzkum 
probíhal během dvou měsíců v dubnu a květnu 2017 a Sekce mladých lékařů ČLK děkuje všem jeho respondentům. 
SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ DOTAZNÍKU 
o Úvazek 1,0 má přes 86% lékařů. Nižší úvazky jsou specificky v Praze a dalších velkých městech. Na fakultních pracovištích má pouze částečný úvazek takřka každý druhý. 
o 70% dotázaných lékařů má započato 3. a další rok praxe, 62% hotový základní kmen. Z těch, co mají po absolvování základního kmene, ho 66% splnilo v řádném čase, 28% do 4 let, 6% trvalo splnění více než 4 roky. 
o 20% dotázaných lékařů neslouží noční služby. Na ty, co slouží, připadá průměrně 4,6 služby za měsíc, 3% mladých lékařů slouží více jak 8 služeb měsíčně! 
o Pouze cca 50% mladých lékařů má možnost odejít po službě domů v dopoledních hodinách. 
o Průměrně odpracují dotázaní lékaři 55 hodin týdně, 28% z nich více než 60 hodin, 7% více než 70 hodin. 
o Průměrný čistý plat v dotazníku činí 27 486 korun při 55 odpracovaných hodinách týdně, což dělá v průměru 120 korun za hodinu včetně práce v noci a o víkendu. 
o Uspokojivý dohled nad svou prací má pouze 63,5% dotázaných lékařů. 
o Pouze 33% z nich je řádně vedeno na své cestě k atestaci svým školitelem. 
o V případě 53% lékařů neodpovídaly absolvované stáže daným vzdělávacím plánům. o 45% lékařů musí během stáží strávit více než 6 měsíců mimo domovské pracoviště, což v případě většiny z nich znamená dlouhodobé odloučení od rodiny. 
o Takřka 14% dotázaných lékařů studuje Ph.D., u třetiny z nich bylo toto studium podmínkou přijetí do pracovního poměru. 

Potvrdilo se, že některá pracoviště a obory jsou v katastrofálním stavu, jiné se zdají být funkční. I to bylo jednou z příčin, které nás dovedli k nápadu udělat seznam pracovišť, která se snaží a dokáží vytvářet dobré pracovní podmínky pro mladé doktory. Nechceme se snažit o změnu k lepšímu pouze směrem „shora“, ze stranyzákonodárců a odborných společností, ale snažíme se ukázat našim budoucím, ale i současným kolegům, fungující zdravotnická 
zařízení, která dokáží být „Férovým pracovištěm“ i v současném systému a jeví se tak jako atraktivní volba v případě pracovních podmínek, a zejména pak v otázkách předatestační přípravy mladých lékařů. Na základěnašeho průzkumu vznikl seznam 14 kritérií. Jedná se z našeho pohledu o co možná nejvíce objektivní hodnocení. 
Samozřejmě nechceme brát v potaz osobnostní neshody na pracovištích a podobně. Harmonogram naší práce by měl být zhruba následující. Na konci prázdnin by měla být aplikace připravena k vlastnímu beta 
testování nového rozhraní pro hodnocení. Zároveň s tímto krokem bude docházet k oslovování nemocnic a jejich vlastnímu zapojení do projektu v rámci hodnocení naší Sekce. Na podzim pak dojde ke spuštění hodnocení v ostré verzi a startu kampaně pro odbornou veřejnost. 

Kompletní výsledky naleznete v časopise Tempus Medicorum 7-8/2017 

Zdroj: ČLK