Nemocnice

NKÚ: Zadávací řízení na nákupy léků? U fakultních nemocnic spíš výjimka

Článek - 3.09.2018 | Nemocnice

NKÚ: Zadávací řízení na nákupy léků? U fakultních nemocnic spíš výjimka. Více...

VZP prodlouží všem nemocnicím rámcové smlouvy

Článek - 25.06.2018 | Nemocnice

VZP prodlouží všem nemocnicím rámcové smlouvy. Více...

Pokus o kriminalizaci bonusů zdravotnictví škodí. Komentář Martina Kupky

Článek - 4.10.2017 | Nemocnice

Pokus o kriminalizaci bonusů zdravotnictví škodí. Komentář Martina Kupky. Více...

Výsledky dotazníku Sekce mladých lékařů ČLK

Článek - 2.08.2017 | Nemocnice

Sekce mladých lékařů ČLK provedla toto jaro rozsáhlý průzkum podmínek mladých lékařů v České republice. 
Průzkumu se zúčastnilo přes 2 000 lékařů do 35 let, což je více jak pětina lékařů v této věkové kategorii. Průzkum 
probíhal během dvou měsíců v dubnu a květnu 2017 a Sekce mladých lékařů ČLK děkuje všem jeho respondentům. 

Projekt Sekce mladých lékařů ČLK Férové pracoviště

Článek - 30.06.2017 | Nemocnice

Projekt Sekce mladých lékařů ČLK Férové pracoviště. Více...

Asociace nemocnic ČR (ANČR) k vyjádření Asociace českých a moravských nemocnic (AČMN) k návrhu vyhlášky o úhradách na rok 2017 v segmentu lůžkové péče.

Článek - 17.10.2016 | Nemocnice

Asociace nemocnic ČR (ANČR) k vyjádření Asociace českých a moravských nemocnic (AČMN) k návrhu vyhlášky o úhradách na rok 2017 v segmentu lůžkové péče. Více...

Záznam z tiskové konference o personální krizi zdravotnických záchranných služeb

Článek - 20.04.2016 | Nemocnice

Záznam z tiskové konference o personální krizi zdravotnických záchranných služeb. Více...

Tiskový brífink ministra zdravotnictví Svatopluka Němečka po dalším jednání o návrhu úhradové vyhlášky - tentokrát se zástupci asociací nemocnic (ANČR, AČMN)

Článek - 2.10.2015 | Nemocnice

Tiskový brífink ministra zdravotnictví Svatopluka Němečka po dalším jednání o návrhu úhradové vyhlášky - tentokrát se zástupci asociací nemocnic (ANČR, AČMN). Více...

Tiskový brífink ministra zdravotnictví Svatopluka Němečka po dalším jednání o návrhu úhradové vyhlášky - tentokrát se zástupci asociací nemocnic (ANČR, AČMN)

Článek - 30.09.2015 | Nemocnice

Tiskový brífink ministra zdravotnictví Svatopluka Němečka po dalším jednání o návrhu úhradové vyhlášky - tentokrát se zástupci asociací nemocnic (ANČR, AČMN). Více...

Kauza Nemocnice Na Homolce

Článek - 22.04.2015 | Nemocnice

Červen 1996

Vznikla společnost Consult H, která se později přejmenovala na Holte. Jejím vlastníkem je Nemocnice Na Homolce. Později se tato dceřiná firma stala jedním z ústředních bodů policejních vyšetřování, nemocnice do ní totiž postupně vyčlenila kompletní účetnictví.

Leden 1998

Byla založena druhá klíčová dceřiná firma Holte Medical, původně Stylmed H. Tato společnost má zase za úkol nákup zdravotnickéhovybavení pro nemocnici. Později své aktivity rozšiřuje a mimo jiné vede prodejnu v nemocničním areálu či spravuje její sklady.

Říjen 2006

Ředitelem Nemocnice Na Homolce se stal dosavadní primář neurochirurgie Vladimír Dbalý.