Nemocnice

Pohled na unaveného lékaře z jiné perspektivy

Článek - 10.01.2011 | Nemocnice

Zapochybovali jste někdy vy, kteří jste se připojili k výzvě "Děkujeme, odcházíme" o smyslu celé akce? Napadlo vás, zda-li máte vůbec zapotřebí ze všech stran slýchat, jak jsou lékaři zhýčkaní a nezodpovědní? Jsem přesvědčen, že některé z vás podobné myšlenky trápí. Pak ale stačí prožít jednu těžkou nemocniční službu a následující den strávit normálně na pracovišti a pochyby rychle mizí. Ten pocit únavy totiž nelze dost dobře popsat, je nutné si ho zažít.

Migrace zdravotních sester v EU

Článek - 1.11.2010 | Nemocnice

V současné době chybí ucelený přehled o počtu, věkovém a národnostním složení sester v jednotlivých zemích EU. Z evropské databáze však lze vypozorovat jednoznačný trend. Dochází k nárůstu počtu sester v původních členských zemích, naproti tomu v nových členských zemích EU počet zdravotních sester ubývá. K tomuto jevu nepochybně přispěly provedené reformy zdravotnických systémů v jednotlivých státech a také odchody sester do jiných profesí po změně politického režimu.

Nová pravidla pro výcvik rezidentů v USA

Článek - 23.10.2010 | Nemocnice

Americká akreditační komise pro postgraduální studium (Accreditation Council for Graduate Medical Education - ACGME) vydala dlouho očekávané doporučení ohledně standardů rezidenčních programů. Jejich nedodržení by mohlo vést až k odepření sponzorské částky od amerického státního systému Medicare, která představuje na jednoho rezidenta až 100 tisíc amerických dolarů ročně (porovnejte s cca 20-násobně nižší podporou podobného programu pro rezidenty v ČR ministerstvem zdravotnictví).

Exkluzivní žebříček: Srdce nejlépe léčí v Brně, pak v IKEM

Článek - 4.10.2010 | Nemocnice

HN požádala v unikátním projektu o hodnocení šedesát českých lékařských špiček.
Stát lidem stále dluží hodnocení, jak se léčí v konkrétních zdravotnických zařízeních. HN proto přinášejí seznam nejlepších nemocnic, který sestavily špičky lékařských oborů. Šedesátka největších lékařských kapacit rozhodla například o tom, že nejlepší kardiochirurgii nenajdete na známém Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM).

Nárůst počtu vyšetření pomocí zobrazovacích metod

Článek - 30.09.2010 | Nemocnice

Podle údajů z Medicare je až 10% Američanů ročně vyšetřeno pomocí CT, což představuje až 75 miliónů vyšetření. Počet vyšetření roste každoročně o 10%. Podle JAMA byl podobný vývoj popsán u onkologických pacientů, kde v letech 1999 až 2006 narůstal počet vyšetření pomocí PET o cca 45%. To je nepochybně jedna z příčin, proč výdaje za zdravotní péči v USA přesahují 16% HDP. Kromě ekonomické zátěže však tato vyšetření představují i zvyšující zdravotní riziko v důsledku zvyšující se radiační zátěže. Radiace při jednom CT vyšetření je podle zobrazované oblasti 100 až 500 násobek klasického RTG snímku.

Významný pokles kardiovaskulární mortality ve vyspělém světě

Článek - 1.09.2010 | Nemocnice

Tato potěšitelná zpráva zazněla včera z úst prof.Anniky Rosenberg z University v Göteborgu v závěrečném dni sjezdu evropských kardiologů ve Stockholmu. Ve Finsku došlo při porovnání let 1972 až 2005 k poklesu o 76% (!!). Méně potěšitelným faktem je setrvale neuspokojivý stav v některých zemích východní Evropy, a například v Řecku došlo ve stejném období k nárůstu KV mortality o 11%.

Podle projektu EuroHeart Survey je nejvyšší mortalita v Evropě u mužů do 65 let v Maďarsku (105 /100 tis. ), Estonsku (104 ) a na Slovensku (74), ve stejných zemích byla největší mortalita i u žen. Naopak nejnižší je mortalita ve Francii (17/100 tis), Holandsku (22) a Itálii (22). U žen pod 65 let je nejpříznivější situace v Irsku (3), ve Francii (3) a Slovinsku (5).

Nemocniční zpráva 2010: Aktualita z německého zdravotnictví

Článek - 11.08.2010 | Nemocnice


Přinášíme vám další zajímavé informace o fungování zdravotnické péče u našich západních sousedů. Jaké operace jsou nejčastější, jaké bývají nejběžnější příčiny hospitalizace, jak se změnila délka hospitalizace pacientů v nemocnicích apod.

Z aktuální zprávy „Barmer GEKu" vyplývá, že operace kyčelních a kolenních kloubů představuje zhruba 2% výdajů ze zákonného nemocenského pojištění (GKV). Pacienti si nechali v uplynulém roce nasadit přibližně 209 000 kyčelních kloubů a asi 175 000 kolenních protéz. V posledních 7 letech se zvýšil počet operací kolena o 52% a počet operací kyčle o 18%.

Aktuální stav nemocniční péče ve Francii

Článek - 27.07.2010 | Nemocnice

Francie je považována za zemi, kde se za vynaložené prostředky (11,1% HDP) daří zajistit velmi kvalitní péči, se kterou je obyvatelstvo spokojeno (očekávaná střední délka života v roce 2006 byla u mužů 77 let, u žen 84 let).  Ale i zde je oblast zdravotnictví velmi citlivá a naplňuje emocemi jak pacienty, tak i poskytovatele, a to samostatně praktikující lékaře (viz. naše články Soukromý lékař ve Francii na počátku 21.století a Všeobecná medicína uznána ve Francii jako specializace) i nemocnice.

Všeobecná medicína uznána ve Francii jako specializace

Článek - 5.07.2010 | Nemocnice


Ve dnech 24.- 26. června se v Nice uskutečnil IV.kongres všeobecného lékařství, kterého se zúčastnilo 2 tisíce účastníků. Ti zastupovali 50 tisíc všeobecných francouzských lékařů. Tento kongres byl označen za přelomový tím, že byla konstituována Le College de la Médecine Générale, která zastřešila dohromady 8 společností, odborných a pedagogických, ale i profesionálních sdružení a odborových organizací. Jejím předsedou se stal Profesor P.L. Druais, který prohlásil, že vytvořením této College se podařilo vydobýt po dvacetiletém snažení postavení všeobecného lékařství jako právoplatné specializace s pevně konstituovaným odborným a pedagogickým zázemím.