Nemocnice

Soukromý lékař ve Francii na počátku 21. století

Článek - 23.02.2010 | Nemocnice


Možná i vy patříte k těm, kteří si francouzského lékaře ve své praxi představujete tak, jak ho znáte z francouzských  filmů. Klidná čtvrť, měšťanský dům a ordinace spíše připomínající advokátní kancelář a v ní elegantní a klidně vypadající lékař.  Odpovídá naše představa skutečnosti?

Preventivní vyšetření sportovců: Ano či ne?

Článek - 16.02.2010 | Nemocnice


Při počtu registrovaných sportovců má tato otázka nejen zdravotní, ale i ekonomické dopady. Jen fotbalový svaz v ČR má přes půl miliónu registrovaných fotbalistů. Z dostupných literárních údajů je roční mortalita u sportovců 1,5/100 tisíc (sportujících) obyvatel (Maron, 2009).

Problematika bezpečnosti práce v lékařské ordinaci

Článek - 11.02.2010 | Nemocnice


Lékařská ordinace je zcela určitě místem, kde hrozí rozličná bezpečností rizika a kde je tedy nezbytné dodržovat zásady bezpečnosti práce. Ty navíc mohou být i předmětem kontroly ze strany Inspektorátu bezpečnosti práce. Lékařská ordinace spadá nejčastěji do kategorie společností do 25 zaměstnanců, kdy zaměstnavatel může zajišťovat úkony v prevenci rizik sám a to pokud má příslušné znalosti. Při počtu zaměstnanců 25-500 tak může činit, pokud splňuje zákonem stanovené podmínky a vykonal odbornou zkoušku (nad 500 zaměstnanců je nutné tak činit za pomoci k tomu způsobilých osob).

Bezpečnost práce na pracovišti lze rozdělit na několik hlavních oblastí:

Leden 2010: Novinky z farmaceutického průmyslu

Článek - 7.02.2010 | Nemocnice


Evropská agentura pro kontrolu léčiv doporučila producentovi sibutraminu firmě Abbott stáhnout z trhu v USA Reductil a u nás Meridii, lék k léčbě obezity, a to z důvodu zvýšeného rizika kardiovaskulárních příhod, což firma akceptovala. „Rizika převažují zisk z této léčby, pokles hmotnosti je pouze malý a nedaří se jej udržet ".  Podkladem byly výsledky studie SCOUT s 10 tisíci pacienty, kde bylo  zaznamenáno zvýšené riziko nefatálních příhod typu mozková příhoda nebo infarkt myokardu. V USA bylo k léku přidáno varování, ale byl ponechán na trhu.

Aktuality z veletrhu Medica

Článek - 3.12.2009 | Nemocnice


Nedávno uskutečněný zdravotnický veletrh Medica se ve svém doprovodném programu věnoval širokému okruhu aktuálních témat. Následující článek přináší průřez toho, co přitahovalo pozornost návštěvníků a slouží jako zrcadlo směru dalšího vývoje zdravotní péče.

Lobbismus a reformy zdravotní péče

Článek - 15.11.2009 | Nemocnice


Článek v časopise Time s názvem „You don´t know him but he may be the biggest winner in U.S. health-care reform. So who loses?" otevřel oči všem těm, kdo si myslí, že role lobbistů v dnešní politice je přeceňována. Kdo se bude utěšovat tím, že problém se týká pouze situace v USA, zřejmě neměl možnost si alespoň krátce promluvit s některým z našich politiků. Lobbisté jsou běžným jevem i u nás a zastupují zájmy těch, kdo je zaplatí.

V nemocnicích je nezbytné snížit počet chyb

Článek - 13.11.2009 | Nemocnice


Ve dnech 6. a 7.listopadu se v Berlíně konalo 116. shromáždění Marburgského svazu (německá obdoba našeho Lékařského odborového klubu), kterého se zúčastnilo 204 delegátů ze 14 německých zemských svazů. Před shromážděním se vyjádřil jeho předseda Rudolf Henke, v čem vidí jeden z hlavních problémů dnešních nemocničních lékařů, které tento svaz zejména zastupuje.

Jsou rakouští nemocniční lékaři více byrokrati než lékaři?

Článek - 4.11.2009 | Nemocnice


Jelikož se v poslední době v Rakousku objevují známky toho, že zavedené úspory neslouží pacientům a zároveň klesá kvalita vzdělávání, rozhodl se Spolkový svaz zaměstnaných lékařů vydat programový manifest k práci lékařů a lékařek v nemocnicích. Manifest věnuje pozornost převážně bezpečí pacientů, zachování vysoké kvality péče a ochraně zaměstnanců.

Zázemí - rakouské nemocnice v číslech

Nejvíce medicínských omylů se děje začátkem akademického roku

Článek - 30.10.2009 | Nemocnice


Studie uveřejněná začátkem října v British Medical Journal prokázala, že s nástupem nových školenců zvláště do fakultních nemocnic, se začátkem akademického roku zvyšuje počet medicínských omylů o 40%. Nebyla však zároveň prokázána souvislost se stupněm jejich klinických zkušeností.

Problematika se týká 100 tisíc rezidentů v USA a v Evropě, každoročně 32 tisíc čerstvých absolventů lékařských fakult. O tomto problému se ví již dlouhou dobu, ve Velké Británii se nazývá „August killing season" a v USA „July phenomen". Riziko se však během měsíce rychle snižuje a po 4 měsících tento fenomén již nelze prokázat.