Nemocnice

Svobodná volba nemocnice: realita nebo pouhé přání?

Článek - 3.08.2009 | Nemocnice


Touto otázkou se zabývá mnoho lékařů sloužících na ambulancích zejména ve velkých městech, kteří pacientům a jejich příbuzným neustále vysvětlují, že mají dvě volná lůžka pro nadcházející noc a proto jsou nuceni odeslat pacienta, jehož stav to umožňuje, dle „spádu". Přitom často i vedení jednotlivých zařízení přehlíží existenci tzv. uličníků, podle kterých je např. Praha rozdělena dle spádu do jednotlivých nemocnic a hrozí postihem svým zaměstnancům, kteří pravidlo dodržují. Často tak činí i Rychlá záchranná služba, pokud jí to umožňuje zdravotní stav pacienta.

Jak tento problém upravuje naše legislativa?

Ženy zaměstnané na chirurgii by svoji specializaci neměnily

Článek - 29.07.2009 | Nemocnice


Příspěvkem do nedávno vedené diskuze o postavení lékařek, tentokrát více z jejich úhlu pohledu, je nedávno publikovaný článek od Kathrin M. Troppmannové z UC Davis Medical Center v Sacramentu, který vyšel v červencovém čísle časopisu Archives of Surgery.

V průběhu posledních třech desetiletí se množství lékařek na chirurgii zvýšilo, přestože práce na chirurgii má významný dopad na jejich osobní život. Značné množství akutních pacientů, velká odpovědnost ve službách a často nepravidelná pracovní doba, to jsou některé z důvodů, proč je práce na chirurgii tak obtížná.

Zvyšování kvality nemocniční péče ekonomickými stimuly

Článek - 24.06.2009 | Nemocnice


V září 2006 byl v USA přijat zákon upravující úhradu nemocniční péče systémem Medicare (platby za státní pojištěnce) v případech, kdy se objeví komplikace, kterým šlo dobrou péči zabránit. K praktické realizaci tohoto zákona došlo začátkem září minulého roku. Od té doby se k této restrikci úhrad připojily i některé komerční pojišťovny a státní programy systému Medicaid.

Jedná se o 8 následujících klinických stavů:cizí tělesa zanechaná po chirurgickém výkonu, vzduchová embolie,transfuze inkompatibilní krve, pády a poranění, infekce močových cest po zavedení močového katetru, mediastinitida po aortokoronárním by-passu, některé infekce s vazbou na infuzní léčbu a proleženiny.

Pády pacientů: věčný nemocniční problém

Článek - 17.06.2009 | Nemocnice


Podle zveřejněných statistik postihne pád 3-20% hospitalizovaných pacientů v USA (jednotlivé studie udávají rozdílná data). Pády vedou ke zraněním, prodlužují délku hospitalizace a vedou k častým žalobám na nekvalitní zdravotní péči. Navíc účet za komplikovaný pád je vyčíslen na 4000 amerických dolarů.

Univerzitní kliniky: Jak zabránit syndromu „vyhoření“

Článek - 5.06.2009 | Nemocnice


Nikde není syndrom vyhoření tak častý jako v univerzitních klinikách. Rovněž na klinice Mayo je tento syndrom velice dobře znám, tamní lékaři jsou totiž obzvlášť ctižádostiví a tráví mnoho času přípravou publikací v odborném tisku (Archives of Internal Medicine, NEJM, BMJ....). Překážky v kariérním žebříčku vedou rychle k frustraci z povolání a k vyhoření.

Z ankety provedené internistou Tait Shanafeltem mezi 556 kolegy, z nichž 465 odeslalo dotazník zpět, vyplývá, že každý třetí lékař z kliniky Mayo naplnil příznaky tzv. Maslach kritéria (syndrom vyhoření), které sebou nese stopy emocionálního vyčerpání, odosobnění a pocit redukované výkonnosti.

Srovnání kvality léčby akutního infarktu myokardu v ČR a v Evropě

Článek - 27.05.2009 | Nemocnice


V našem denním tisku se nedávno opět objevila zpráva, že patříme na přední místa ve světě v léčbě akutního infarktu myokardu. Tato informace je již několik let zmiňovaná i v našem odborném tisku.

Odpovídá však toto konstatování skutečnosti?

Ročně je u nás incidence infarktu myokardu 20.000, z toho přibližně 7.000 pacientů na toto onemocnění umírá. Pacientům je v ČR k dispozici 23 katetrizačních center, která pracují v nepřetržitém režimu.

Jednání ke změně Jednacího řádu Dohodovacího řízení "o hodnotách bodů, výši úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného pojištění a regulačních omezení“

Článek - 27.03.2009 | Nemocnice


Na půdě ministerstva zdravotnictví se včera sešlo 23 poskytovatelů zdravotní péče a zástupců zdravotních pojišťoven nad změnami jednacího řádu institutu, který ač skrytý pod těžko stravitelným názvem představuje důležitý nástroj určování ekonomických vstupů, jako je hodnota bodu, výše úhrad a způsoby regulace, důležitých pro všechna zdravotní zařízení.

Věda s vůní modřínu

Článek - 7.02.2009 | Nemocnice


Představujete si vědecké pracoviště jako studený bílý dům bez nápadu? Nová budova výzkumného ústavu IKEM podle návrhu ateliéru 4arch ovšem dokazuje, že i věda může "bydlet" nápaditě.

Pomohou rezidenční místa řešit nedostatek lékařů v ČR?

Článek - 25.01.2009 | Nemocnice


Podle zpráv od našich kolegů z nemocnic, které se nacházejí mimo velká centra, jako je Praha, Brno, Hradec Králové atd., a také z tisku (např. Zlínská regionální příloha MF Dnes), chybí v mnoha oborech kvalifikovaní lékaři. Začátkem ledna bylo sedm volných míst v nemocnici ve Vsetíně, nemocnice v Uherském Hradišti by potřebovala pět lékařů a s podobnýmí problémy se potýkají i nemocnice v Kroměříži a ve Zlíně. O nepříznivé demografické struktuře praktických lékařů se ví již dlouho.

Rezidenti v USA a jejich přesčasy

Článek - 7.01.2009 | Nemocnice


Zajímavý pohled na problematiku přesčasů přinášeji nová doporučení Medicínského Institutu (Institute of Medicine - IOM) v USA, která byla publikována začátkem prosince loňského roku. Tento článek by měl doplnit diskuzi, kterou přineslo rozhodnutí Evropského parlamentu o udržení týdenního 48 hodinového limitu pracovní doby včetně přesčasové práce.

Ačkoli všichni víme, že skutečná realita, např. i v našich nemocnicích, je tomuto limitu značně vzdálena, přetěžování rezidentů (tj. lékařů v postgraduálním výcviku) v USA je enormní. I když navrhovaná pravidla by byla jistě i u nás revoluční, určitě by znamenala pozitivní změnu.