Březen 2013: Novinky z farmaceutického průmyslu

Představitelé farmaceutického průmyslu na konferenci v Londýně prohlásili, že vlna krátkodobých úspor na výdajích za léky (v celé Evropě jde; až o 7 mld. euro)ve finanční krizí zmítaných zemích jako jsou Řecko, Itálie, Španělsko či Portugalsko ve svém důsledku vede k nárůstu nákladů za léčbu pacientů. Ti, kterým jsou odepřeny inovativní medikamenty, stojí především na nemocničních výdajích nakonec 4x více než kolik se ušetřilo na výdajích za léky. Například v Řecku jsou nyní ceny za léky až o 20% nižší než v druhé nejlevnější evropské zemi, a tak dochází k reexportům až 25% do země importovaných léků. Proto až 50 výrobců zastavilo nebo plánuje zastavení vývozu svých léků do Řecka.

V roce 2012 v USA poprvé došlo ke změně trendu a celkový trh tzv. tradičně předepisovaných léčiv, tj. např. k léčbě cholesterolu a hypertenze, klesl ve srovnání s předchozím rokem o 1.5%. Tento poznatek dokládají údaje od komerčních zdravotních pojišťoven, které rovněž ukazují prudký nárůst (o 18.4 %) medikace k léčbě komplexnějších např. onkologických onemocnění, hepatitidy Ca revmatoidní arthritidy (zde nejvyšší výdaje za léčbu jednotlivého onemocnění s meziročním nárůstem o 23%). Celkově, u Američanů s komerčním zdravotním pojištěním, vzrostly výdaje za léky v r. 2012 o 2.7% a to přesto, že se díky ztrátě patentů a objevení generické alternativy zvýšilo množství léčených v 8 z 10 nečastěji léčených klinických jednotek, zatímco cena této léčby klesla u 7 z nich.

Podle analytiků brokerské firmy (Liberum Capital) se firmám Novartis a Roche podařilo nejlépe zachytit nové trendy v efektivitě základního výzkumu, které jsou charakterizovány třemi významnými objevy z let 2003 až 2008. Tzv. genomická revoluce vedla k rozšíření počtu terapeuticky ovlivnitelných cílů, nové techniky umožnily ovlivnit dříve „nepostižitelné a tedy neléčitelné “ cílové oblasti a zároveň možnost a schopnost rychlé diagnostiky nežádoucích účinků léčby má význam k prevenci jejich vzniku. Podle této analýzy nedostatek podobně efektivních vývojových center u firem jako je GlaxoSmithKline, AstraZeneca a Sanofi pro ně představuje strategickou nevýhodu.

Podle nedávno provedené studie, publikované v US Journal Pediatrics, až 44% amerických rodičů nedovolí svým dětem nechat se naočkovat proti lidskému papiloma viru vakcínami Cervarix nebo Gardasil. Tento vir má na svědomí 100% nádorů děložního čípku a 50% Američanů onemocnění touto infekcí alespoň 1x za život. Podle amerického centra pro kontrolu nemocí a prevenci se jedná o nejčastější sexuálně přenosnou nemoc, kterou v současnosti trpí 20 miliónu Američanů. Přes absenci významných zdravotních rizik, které by byly oznámeny FDA, se rodiče obávají možných nežádoucích účinků vakcín.

Novinky ve vývoji a schvalování léků:

Selincro (nalmefene) od firmy Lundbeck je nedávno EMA schválený modulátor opioidních receptorů, který svojí aktivitou redukuje spotřebu alkoholu u závislých ethyliků. Studie prokázaly, že léčbě tímto preparátem sníží spotřebu alkoholu o přibližně 60% po 6 měsíční léčbě, což podle některých expertů je realističtější cíl než úplná výluka alkoholu u většiny pijáků. Jedná se o první podobný preparát, po velmi dlouhé době, jenž podle výsledků studie EESENSE 2 snížil denní spotřebu alkoholu z 93g na 30g/den a počet dnů s „velkým“ příjmem alkohol z 20 na 7 na měsíc. V Evropě se odhaduje počet alkoholiků na 14 miliónů, z toho 90% nedostává vůbec žádnou léčbu.

Abilify Maintena od firem Lundbeck a Otsuka je injekční forma parciálního agonisty dopaminu D2 podávána v měsíčním intervalu a určená k léčbě schizofrenie. Stalo se tak na základě výsledků studie III. fáze, při kterém injekční podávání v měsíčním intervalu oddálilo objevení se relapsu ve srovnání s placebem.

Ilaris (canakinumab) od firmy Novartis je EMEA schválený preparát k léčbě opakované akutní dnavé arthritidy s frekvencí záchvatů více než 3xročně u pacientů, které nelze léčit nesteroidními antirevmatiky, kolchicinem nebo opakovaným podáváním kortikoidů. Tato biologická léčba je podávána jednorázovou subkutánní injekcí 150 mg.

Inclaclumab od firem Roche a Genmab podávaný před provedenou perkutánní koronární intervencí brání vzniku možného poškození srdeční svaloviny touto procedurou. Protizánětlivě působící inclaclumab ve studii II. fáze s 530 pacienty, prezentované na letošním ACC v San Franciscu, vedl ve srovnání s placebovou skupinou k poklesu hladin troponinu I o 24%. Tento marker ukazuje citlivě na přítomné poškození srdeční svaloviny.

Empagliflozin od firem Boehringer Ingelheim a Eli Lilly je ve schvalovacím procesu v EU. Jedná se o tzv. SGLT2 inhibitor, který svým mechanismem účinku zabránění reabsopce glukózy v ledvinách, tak snižuje její excesivní množství v krvi. Prvním SGLT2 inhibitorem schváleným v EU je Forxiga (dapagliflozin) od AstraZeneca/BMS. Celosvětově se počet diabetiků odhaduje na 371 miliónů, z toho 90% jsou diabetici II. typu.

Autor: MUDr.Martin Opočenský, Ph.D. s využitím www.pharmatimes.com