Chcete pracovat pro zdravotnickou humanitární organizaci EMERGENCY?

V posledních dnech se stalo díky výzvě „Děkujeme, odcházíme" velmi aktuální téma odchodů českých lékařů do zahraničí. V dnešním článku přinášíme tip konkrétního zaměstnání pro ty, kteří mají zájem pomáhat v zemích, které jsou vděčné za každou pomocnou ruku.

Italská humanitární zdravotnická organizace EMERGENCY (http://www.emergency.it/) v čele s charismatickým Cecilia Strada byla založena v roce 1994 a od té doby ošetřila milióny pacientů v 15 zemích světa. Jejím cílem je poskytovat zdarma, ale zároveň vysoce kvalitně, lékařské ošetření a to zvláště civilním obětem válek a chudoby. Mezi roky 1994-2009 ve svých zařízeních ošetřila 3 663 738 pacientů. Věnuje se všeobecné chirurgii dětí a dospělých, ortopedické a plastické chirurgii. Dále interní medicíně včetně intervenční kardiologie, neonatologii, gynekologii a porodnictví, oftalmologii, pediatrii a všeobecnému lékařství. Pro oběti nášlapných min zajišťuje protetickou ortopedii a fyzioterapii.

Stopy její záslužné činnosti najdeme např. v Afghanistanu (chirurgická centra pro válečné oběti v Anabahu, Kabulu a Lashkaru), v Kambodži (chirurgické centrum včetně oční chirurgie v Battambangu), Iráku (protetické a rehabilitační centrum v Sulaimaniyi),ve Středoevropské republice ( pediatrické centrum v Banguii), Sierra Leone (chirurgické a pediatrické centrum v Goderichu), ale i v Itálii, kde v Palermu vybudovala organizace ambulantní centrum, které v první řadě poskytuje zdravotnické služby četným immigrantům (i nelegálním).

Dlouhodobou snahou organizace je pomoci uvést v život projekt African Network of Medical Excellence. Jeho cílem je vytvořit síť zařízení s velmi vysokým standardem poskytované péče, jako je kardiochirurgické centrum Salam Centre v sudánském Chartúmu. V centru jsou 3 operační sály, 15 lůžek na jednotce intenzivní péče, 16 lůžek intermediární péče a dalších 32 standardních lůžek. Součástí centra je katetrizační sál, radiodiagnostické centrum včetně CT,transfuzní stanice a lékárna. Lékařský tým sestává z 21 mezinárodních lékařů a 16 lékařů Sudánců, 15 sester z různých zemí a 88 sester Sudánek. Od začátku své činnosti v roce 2007 bylo v Salam Centre odoperováno 2351 pacientů (z toho 71,1% pro vrozenou vadu srdce) s vynikající operační mortalitou 3,15% (86,6% roční mírou přežívaní).

V centru podle informací prezidenta Strady uveřejněných na letošním kardiologickém kongresu ve Stockholmu hledají zájemce o práci v těchto profesích:

  • Lékařské profese: kardiochirurgové, anesteziologové se zkušenostmi sintenzivní péčí, kardiologové se zkušeností sprací sultrazvuky a invazivními technikami
  • Sesterské a jiné specializace: ARO sestry, staniční sestry pro kardiochirurgii, sestry zkatetrizační laboratoře, rentgenové laboranty a fyzioterapeuty

    Požadavky na kandidáty: minimálně 3 měsíční disponibilita (nejlépe 6 měsíců a více), dobrá mluvená a psaná znalost angličtiny, odpovídající klinická praxe, ochota provádět výuku místních pracovníků
    Podmínky pobytu : základní měsíční plat, cestovní výlohy, ubytování, pojištění pro případ nehody či nemoci

    Pro zájemce o práci v tomto centru více informací na stránkách www.salamcentre.emergency.it a popřípadě konkrétní zájem o práci lze komunikovat na mailovou adresu curriculum@emergency.it.

    Autor: MUDr.Martin Opočenský, Ph.D.