Nadužívání nesteroidních antirevmatik maratónskými běžci a jeho důsledky

V British Medical Journal byl nedávno publikován článek (M.Kuster et al), který se zabýval nadužíváním volně dostupných nesteroidních antirevmatik maratónskými běžci. Studie byla prováděna dotazníkovou metodou v rámci Bonnského maratónu/půlmaratonu v roce 2010, dotazník použitelně vyplnilo 56% z účastníků (tj. 3913 ze 7048). Odpovědi překvapily, neboť téměř polovina z účastníků (1931), která odpovídala v dotazníku, požila nesteroidní analgetikum před, během nebo těsně po závodu. Jednalo se o zkušené závodníky, neboť 87% z nich se již dříve účastnilo maratónu.

54% z analgetik bylo pořízeno sportovci bez lékařského předpisu, častěji šlo o ženy (61% z účastnic) ve srovnání s 42% u mužů. Nejčastěji užívaným analgetikem byl diclofenac (47%) a dále ibuprofen. 11% z těch, kteří si vzali diclofenac volilo dávku nad 100 mg, u ibuprofenu dokonce až 43% požilo dávku nad 800 mg. Třetím nejpoužívanějším analgetikem byl aspirin. 93% z těch, kdo si vzali NSAID před závodem, nebylo informováno o možných nežádoucích účincích kombinace NSAID a vytrvalostního sportu. Z těch, kdo si vzal NSAID před závodem, tak každý pátý uvedl, že je používá k potlačení bolesti i během tréninku, přičemž z nich každý 10 pociťoval před startem určitou bolest. Bolestivou symptomatologii uvedlo pouze 1% z těch, kteří vyplnili dotazník a přitom analgetika nepožili.

Rozdíl mezi počtem účastníků, kteří museli předčasně ukončit běh ve skupině uživatelů analgetik a běžců bez této podpory, nebyl zjištěn. Pro gastrointestinální obtíže však končilo 5x více běžců s anamnézou užívání analgetik, v této skupině i bylo více případů ukončení závodu z důvodu křečí.  9 běžců ve skupině uživatelů NSAID skončilo v nemocnici: 3 pro přechodné selhání ledvin při užívání ibuprofenu, 4 pro krvácející vředovou chorobu (aspirin) a 2 závodníci utrpěli infarkt myokardu, jeden z nich si vzal více než 500 mg aspirinu na utlumení bolesti v dolních končetinách. Dohromady byly rozličné zdravotní komplikace popsány u 18% účastníků užívajících NSAID oproti 7% bez NSAID.

Vysvětlení nežádoucích účinků nesteroidních analgetik spočívá v jejich ovlivnění, resp. blokaci cyklooxygenázy a tím i produkce prostaglandinů. Tyto prostaglandiny (prostaglandin - PGE2 a prostacyklin - PGI2)mají za podmínek extrémního stresu, což může být případ maratónského běhu, protektivní funkci a jejich vyřazení může zapříčinit poškození organismu.  

Provedená studie navíc přesvědčivě ukázala, že požití NSAID před tímto typem zátěže není ochranou před pozátěžovou bolestí a významně zvyšuje četnost zdravotních komplikací.

Autor: MUDr. Martin Opočenský, Ph.D. s využitím www.bmj.com