Novinky o škodlivosti kouření

Ve srovnání s nekuřáky kuřák ztrácí až 10 let života (NEJM, Prabhat a spol.). Přitom pokud kuřák zanechá svého zlozvyku do 40 let svého věku, tak tím sníží riziko úmrtí ve srovnání s pokračujícím kuřákem o 90%. Pravděpodobnost, že se kuřák dožije 79 let je 2x menší než u nekuřáka (u mužů - kuřáků 26% oproti 61% nekuřáků, u žen 38% oproti 71%).

Norská studie se zabývala otázkou tzv. příležitostných kuřáků a konstatovala, že neexistuje jakési „bezpečné množství“ vykouřených cigaret (Nylenna A, Lancet 2013). Každopádně v závislosti na intenzitě kouření se riziko jednotlivých onemocnění liší. Existuje lineární závislost mezi počtem vykouřených cigaret a karcinomem plic, kouření také obecně zvyšuje riziko trombózy. Nejstrmější vzrůst rizika kardiovaskulární choroby je mezi nekouřením a vykouřením jedné až 4 cigaret denně.

Tzv. příležitostní kuřáci podle norské studie jsou mladšího věku, ale stupněm vzdělání a příjmem se neliší od každodenních kuřáků. Třetina z nich nevěří, že občasná cigareta je zdraví škodlivá, sami se většinou za kuřáky vůbec nepovažují. Každý čtvrtý z nich vykouří za týden více než 10 cigaret, každý pátý kouří alespoň 3 dny v týdnu. Příležitostní kuřáci jsou optimističtí ohledně své schopnosti zanechat kouření, 60% z nich věří, že by byli schopni kdykoliv přestat.

V samotném Norsku počet kuřáků během 15 let klesl na polovinu, kouří 16% Norů. Dalších 10-11%, tj. 400 tisíc obyvatel Norska, představuje skupinu příležitostných kuřáků.

Škodlivost příležitostného kouření potvrdila Milion Women Study (K.Pirie a spol.,Lancet 2013), která prokázala, že mortalita i občasných kuřaček je dvojnásobná oproti nekuřačkám. Pravidelné kuřačky měly mortalitu 3x větší. Zvýšení mortality vůči nekuřačkám je podmíněno 4x násobnou mortalitou na ICHS.

Skotská studie (Mackay a sol.,PLos Med) se zabývala otázkou rizika předčasného porodu u těhotných kuřaček. Studie prokázala, že se toto riziko při denní spotřebě 10 cigaret zvyšuje 3x. V Belgii je od roku 2005 těhotným kuřačkám nabízena možnost pojišťovnou plně hrazené odvykací léčby, která spočívá v nikotinové substituci a v placených konzultacích (!8 sezení) se specialistou na odvykání kouření.

Autor: MUDr.Martin Opočenský, Ph.D. s využitím Lancet