Vitamin C významně nepomáhá v prevenci nachlazení u běžné populace

V Cochrane Database of Systemic Reviews vyšla metaanalýza 72 placebem kontrolovaných studií, která ukázala nulový efekt podání suplementů kyseliny askorbové na prevenci vzniku nachlazení, byl zaznamenán její malý, ale staticky již významný efekt na délku trvání nachlazení.

Vitamin C byl izolovaný v roce 1930. K jeho masovému  rozšíření  podávání v prevenci  nachlazení došlo v 70.letech minulého století  poté, co laureát Nobelovy ceny Linus Pauling, vyjádřil své přesvědčení  o užitečnosti preventivního podávání vitaminu C.

V 29 studiích, které zahrnuly 11 306 účastníků, bylo cílem prokázat právě zmíněný ochranný vliv používání minimálně 0.2 g vitaminu C, byl zaznamenaný 3% statisticky nesignifikantní pokles rizika. Výjimkou bylo 5 studií s jeho preventivním podáváním v situacích extrémní fyzické zátěže (maratonští  běžci, lyžaři, vojáci), kdy byl zaznamenán pokles případů nachlazení o statisticky významných 52%.

Výše zmíněný vliv vitaminu C na délku trvání nachlazení byl předmětem zájmu v 31 studiích. U dospělých jeho podávání zkrátilo dobu o 8 % u dětí o 14%. Studie s podáváním 1-2g u dětí zkrátil dobu trvání o 18% a bylo zde popsáno i snížení intenzity příznaků nachlazení.

Autoři studie z univerzity v Helsinkách (H.Hemila et al.) závěrem své studie shrnují, že nelze doporučit rutinní preventivní podávání vitaminu C pro obecnou  populaci, ale vzhledem k jeho efektu na dobu trvání, jeho nízké ceně a bezpečnosti, je možné souhlasit s jeho individuálním podáním u pacientů s nachlazením k otestování zda  vitamín C může mít prospěšný účinek v jejich konkrétním případě. Pro prevenci nachlazení vitaminem C extrémně fyzicky zatížených osob existují v současnosti  nadějná data, která mohou odůvodnit jeho používání.

Autor: MUDr. Martin  Opočenský, PhD