Významný pokles kardiovaskulární mortality ve vyspělém světě


Tato potěšitelná zpráva zazněla včera z úst prof.Anniky Rosenberg z University v Göteborgu v závěrečném dni sjezdu evropských kardiologů ve Stockholmu. Ve Finsku došlo při porovnání let 1972 až 2005  k poklesu o 76% (!!). Méně potěšitelným faktem je setrvale neuspokojivý stav v některých zemích východní Evropy, a například v Řecku došlo ve stejném období k nárůstu KV mortality o 11%.

Podle projektu EuroHeart Survey je nejvyšší mortalita v Evropě u mužů do 65 let v Maďarsku (105 /100 tis. ), Estonsku (104 ) a na Slovensku (74), ve stejných zemích byla největší mortalita i u žen. Naopak nejnižší je mortalita ve Francii (17/100 tis), Holandsku (22) a Itálii (22). U žen pod 65 let je nejpříznivější situace v Irsku (3), ve Francii (3) a Slovinsku (5).

Ukazuje se, že na poklesu mortality má největší podíl změna životního stylu a to o cca 2/3. Jedná se zejména o pokles cholesterolu, krevniho tlaku a úbytek kuřáků, Ve Finsku, kde mezi lety 1972 a 2005 poklesla mortalita z 206 na 36/100 tisíc, byl ve stejném období  zaznamenán i impresivní pokles hladiny cholesterolu ze 7,0 na 5,5 mmol/l. Tato čísla jsou výsledkem celonárodního program v oblasti prevence, který vedl k poklesu podílu příjmu energie z nasycených tuků z 22 na 13%, k poklesu příjmu soli a omezení kouření díky legislativně zakotvené restrikci. Podobná čísla platí i pro Švédsko, kde byl zaznamenán pokles roční incidence infarktu myokardu z 580/100 tis. na cca 450/100 tis., což je jako důsledek poklesu cholesterolu z 6,42 na 5,5 mmol/l.  Role kouření bude v poklesu mortality hrát zřejmě menší roli než ostatní rizikové faktory ( v Číně je významný počet kuřáků při relativně nízké incidenci IM, ale i zde se situace mění - viz. dále).

Zlepšení  léčby má potom na svědomí zbývající třetinu poklesu mortality, samotná léčba akutního koronárního syndromu má 10% význam. Novým aspektem je změna samotného obrazu akutního IM. Podle studie ARIC (Atherosclerosis in Risk Communities) klesl počet závažnějších STEMI  v letech 87 a 2002 z 27% na 20% a dále klesl na polovinu rozsah koronární příhody vyjádřený  maximální  hladinou markeru nekrózy myokardu CK-MB. Mimo jiné je to zapříčiněno i tím, že pacienti jsou léčeni v rámci primární prevence léky typu kyselina acetylsalicylová, statiny, betablokátory nebo ACE inhibitory. Pokud pacient užívá 3  z těchto léků klesá riziko STEMI infarktu o 50%.

K výše pozitivnímu vývoji však došlo ve skupině zemí s nejvyšším příjmem, kam patří západní Evropa, Kanada, USA, Austrálie a Nový Zéland a některé země západního Pacifiku. Tyto země dohromady představují významnou menšinu světové populace. Ve většině zemí však migrací obyvatel do města  dochází ke změně životního stylu a proto i zvyšování incidence kardiovaskulární mortality. Podle nedávné studie provedené v Tanzánii příslušnící kmene Bantu žijící v rurálních oblastech mají hladinu cholesterolu 3,60 mmol/l a ti kteří se přestěhovali do města již 4,5 mmol/l.

Závěrem lze konstatovat, že ischemická choroba srdeční je onemocnění, kterému lze zabránit a je potřeba najít nástroje, které tak učiní za přijatelnou cenu.

Autor: MUDr. Martin Opočenský s využitím dat z ESC  2010