Ostatní

Těžká fyzická práce není ochranou před kardiovaskulárními nemocemi

Článek - 15.03.2012 | Ostatní

Podle studie INTERHEART, respektive její části hodnotící vliv fyzické aktivity v práci a volném čase na kardiovaskulární mortalitu, se jako prospěšné ukázala mírná až střední fyzická aktivita v zaměstnání a hlavně u pohybu ve volném čase. Podle této studie s cca 29 tisíci účastníky vede pravidelná fyzická aktivita ke snížení rizika infarktu myokardu o 14%.

Provedená analýza rovněž ukázala, že vlastnictví automobilu a televize, jako ukazatelů sedavého způsobu života, je spojeno se zvýšeným rizikem vzniku IM. Majitelé obou mají větší BMI, mají častěji hypertenzi a DM a mají 2-5x častější sedavé zaměstnání.

Jsou intervenční kardiologové ohroženi tumorem mozku?

Článek - 8.03.2012 | Ostatní

Dr. Ariel Roguin z Technion Israel Institute of Technology v Haifě v lednovém čísle EuroIntervention upozornil na nebezpečí zvýšeného rizika tumorů v levé polovině mozku u intervenčních kardiologů a radiologů. Dohromady se mu podařilo shromáždit 9 případů pracovníků katetrizačních laboratoří s praxí od 14 po 32 let, z nichž bylo 6 intervenčních kardiologů (3 byli radiologové).

Ti mají největší radiační zátěž za všech lékařských profesí a ohrožena je zvláště nechráněná oblast hlavy. Radiační zátěž na oblast hlavy je ročně mezi 20 až 30 mSv, 2x více je zatížena levá polovina hlavy než pravá a zároveň je zátěž 10x větší než u celého těla.

Únor 2012: Novinky z farmaceutického průmyslu

Článek - 5.03.2012 | Ostatní

Vedoucí představitel firmy Bayer Marijn Dekkers na výroční konferenci vyjádřil své přesvědčení, že společnost dostatečně nedoceňuje podíl farmaceutického průmyslu na inovacích. „Málokdy někdo poděkuje vynálezci nebo výrobci léku a mnohem spíše poděkuje svému lékaři, respektive nemocnici, kde se pacient léčil.“ Tato atmosféra ve společnosti vede k významnému tlaku na redukci cen léčiv. Podle Dr. Dekkerse to však ohrožuje efektivitu vývoje nových léčiv, kdy je potřeba „udržet smysl pro proporcionalitu“. Jako příklad uvedl klíčový preparát firmy Bayer Xarelto, jehož vývoj stál Bayer a jeho partnera, podílejícího se na tomto léku firmu Johnson and Johnson 2 mld. dolarů. Upozornil na to, že dnes vydělané peníze pomáhají platit budoucí vývoj dalších léčiv. Čistý zisk firmy Bayer byl 2.47 mld. euro při obratu 36.53 mld. euro, z toho farmaceutická divize měla obrat 9.95 mld. euro.

Jakou má lékař právní odpovědnost v rámci zdravotnického týmu?

Článek - 29.02.2012 | Ostatní

Pojištění právní odpovědnosti za chybu při výkonu povolání je dnes již běžnou součástí žádosti, a to např. i při půlroční stáži ve velké nemocnici. Vzniká mnoho situací a interakcí v rámci zdravotnického týmu, jejichž právními důsledky se zabýval v publikaci nakladatelství Verlag Dashöfer, Vedení lékařské praxe, známý právní expert JUDr. Jan Mach. Otázky jaký je rozsah odpovědnost nadřízeného nebo naopak osoby v přípravě na samostatný výkon zdravotnického povolání by měla zajímat snad každého z nás působícího ve zdravotnictví.

Odpovědnost řídících pracovníků (ředitelů a náměstků zdravotnických zařízení, primářů) se řeší v případě jejich chybného rozhodnutí vedoucího ke škodlivému následku.

Nové trendy v kardiologii

Článek - 27.02.2012 | Ostatní

Minulý týden proběhl v Praze tradiční a velmi kvalitní seminář, pořádaný Klinikou Kardiologie IKEM za podpory firmy Medtronic. Jeho cílem bylo seznámit hosty s novinkami v oblasti nových mimokoronárních intervencí (MUDr. Michael Želizko, CSc.), moderních zobrazovacích metod (MUDr. Radka Kočová) a současných možností implantabilních přístrojů v arytmologii (Prof.MUDr. Josef Kautzner, CSc.).

V IKEM podle MUDr. Želízka provedli v posledních 3 letech TAVI (transkatetrové implantace aortální chlopně) u 62 pacientů se 100% 30denním přežíváním a 97.5% ročním přežíváním.

Jak se stát dobrým lékařem?

Článek - 23.02.2012 | Ostatní

Na to nelze najít snadnou odpověď. Ve světě, kdy hospodářská situace hraje ústřední roli, je pozice lékaře nesnadná. Lékař musí být odborník, který si zachová lidský přístup a přitom dokáže spořit peníze z pojišťoven.  Profesor Klaus Dörner ve své knížce Dobrý lékař konkrétně touto otázkou zabývá. Odpověď je podle něj nejednoznačná, každopádně dodává, že každý lékař o svém působení přemýšlí, a tak formuje své postoje i jednání.

Zajímavou kategorii bezesporu představují studenti medicíny. Ti jsou charakterističtí tím, že jsou plní ideálů, výdělek a jiné materiální výhody plynoucí z vykonávání medicíny jsou pro ně sekundární. Zajímavé je si vyslechnout názory studentů na konkrétní vlastnosti, kterými by měl dobrý lékař oplývat. Měl by být empatický, naslouchající a kompetentní.

Jaká bude medicína budoucnosti?

Článek - 20.02.2012 | Ostatní

Podstatnou součástí medicíny bude v budoucnu tzv. cílená medicína, nebo-li precision medicine, což je pojem, který se objevil v článku únorového čísla New England Journal of Medicine „Preparing for Precision Medicine“. Ve své podstatě se jedná o synonymum k personalizované medicíně, o které se mluví již několik let (viz. náš článek z ledna 2010 Budoucnost medicíny = Personalizovaná medicína) a která se mnohým z nás stále jeví jako neskutečně vzdálená.

Sedadlo u okna jako rizikový faktor trombembolické nemoci

Článek - 15.02.2012 | Ostatní

Podle nových průzkumů American College of Chest Physicians, publikovaných v časopise CHEST, mezi další rizikové faktory vzniku hluboké žilní trombózy (HŽT) při dlouhých letech patří hormonální antikoncepce, resp. užívání estrogenů, pokročilý věk, těhotenství a rovněž i v nadpisu zmíněné umístění sedadel v letadle. Rizikové jsou především lety trvající 8 až 10 hodin.

Naproti tomu se nepotvrdila existence tzv. syndromu ekonomické třídy, o kterém se dříve vážně hovořilo. Bylo tak vyvráceno podezření z možné souvislosti zvýšeného rizika vzniku HŽT při cestování ve stísněných prostorách, v této méně pohodlné části letadla. Rovněž se nepotvrdila souvislost mezi vznikem HŽT a příjmem alkoholu nebo dehydratací. Mezi udávaná rizika jsou naopak dále zmíněna anamnéza prodělané HŽT či genetické predispozici v podobě trombofilie, nedávný chirurgický výkon či trauma, imobilita a obezita.

Leden 2012: Novinky z farmaceutického průmyslu

Článek - 13.02.2012 | Ostatní

Světový trh s generiky vzroste do roku 2017 o 93% ve srovnání s rokem 2010. Kvůli expiraci patentu významných molekul originálních výrobců, jako je například atorvastatin (Lipitor - Pfizer), se jeho objem zvýší ze 124 na 231 mld. dolarů v uvedeném období. Hlavními firmami trhu s generiky jsou Teva, Sandoz a Mylan a podle analýzy Frost a Sullivan jsou perspektivní zejména generika se složitějším výrobním procesem, dále tzv. biosilmilars, respektive biotechnologická léčiva. Rozvoji trhu s generiky výrazně pomáhá stárnutí populace se zvyšujícím se počtem chronických nebo nově popsaných onemocnění spolu s doprovodnou snahou vlád omezovat narůstající výdaje na zdravoní péči.

Nové pojetí kardiovaskulárního rizika

Článek - 6.02.2012 | Ostatní

Podle současného nejpoužívanějšího způsobu odhadu kardiovaskulárního rizika za pomoci projektu SCORE (http://www.athero.cz/odkazy-a-zdroje-informaci/vypocet-rizika/tabulka-kardiovaskularniho-rizika.html) má 45 letý muž s hladinou celkového cholesterolu 7,0 mmol/l (bez jiných rizikových faktorů aterosklerozy)  cca 2% riziko úmrtí v následujících 10 letech. Podle nedávno publikovaného  Cardiovascular Lifetime Risk Pooling Project  má však tento muž  do konce svého života již 39,5% riziko kardiovaskulární příhody (infarkt myokardu, cévní mozkové příhody nebo úmrtí z těchto příčin).