Ostatní

Jak ovlivnit Jet Lag syndrom?

Článek - 4.04.2011 | Ostatní

V dnešním globalizovaném světě je překonávání velkých vzdáleností a mnoha časových pásem pro ty, kteří se nebojí letadel skoro samozřejmostí. Uvádí se, že každoročně až 30 miliónů Američanů překročí vzdálenost 5-ti a více časových pásem. Někteří se však velmi potýkají se syndromem, který se nazývá jet lag. Je to v podstatě spánková porucha vzniklá překračováním časových pásem rychleji než je schopnost organizmu reagovat příslušnou změnou nastavení svého biorytmu. Centrum, tzv. cirkadiálního rytmu sídlí v suprachiasmatické oblasti hypotalamu, je synchronizováno na cyklus den-noc. Znovunastavení nebo-li resetování endogenních signálů udržujících bdělý stav a naopak nástup a kvalita spánku je otázkou několika dnů.

Je přípustné pacientovi zamlčet některé informace?

Článek - 31.03.2011 | Ostatní

New England Journal of Medicine se tomuto důležitému tématu věnoval v minulém roce v článku Witholding Information from Patients – When Less is More (Ronald M. Epstein a spol.). Zde přinášíme několik klíčových myšlenek obsažených v článku.

Autoři úvodem zdůrazňují význam pravdivého a co nejúplnějšího sdělení zjištěných skutečností lékařem pacientovi nezbytné pro to, aby mohl se svojí nemocí aktivně bojovat. Toto je podstatou široce uznávaného etického principu autonomie. Zároveň je však potřeba další ze 4 základních principů a to princip beneficience, tj. kladného vztahu k pacientovi se snahou mu maximálně pomoci a hlavně princip non-maleficence, kdy je potřeba se vyhnout nejčastějším prohřeškům lékařů vůči pacientům.

Únor 2011: Novinky z farmaceutického průmyslu II

Článek - 23.03.2011 | Ostatní

Podle americké společnosti Biotechnology Industry Organizations byla pouze jedna látka z 10 těch, které vstoupily v letech 2003-2009 ve svém vývoji do klinických studií nakonec schválena v USA k používání. Zatím se mluvilo o úspěšnosti 1 ku 5-6 zkoumaným látkám. Podle údajů FDA bylo schváleno 9% látek, které vstoupily do studií I. fáze, větší šance měly látky o větší molekulové váze. Nejsložitější je cesta od vývoje ke schválení onkologických preparátů, přitom se v současné době jedná o nejzkoumanější oblast.

Vědecky potvrzeno: Placebo- efekt funguje!

Článek - 21.03.2011 | Ostatní

Placebo funguje lépe než se předpokládalo, to naznačuje stanovisko vědecké rady Spolkové lékařské komory (BÄK), které bylo publikováno. „Nasazením placeba lze požadovaný účinek léčiv posilovat, nežádoucí účinek snížit a redukovat tak zdravotnické náklady“, zdůraznil  Robert Jütte, historik lékařství a vedoucí příslušné pracovní skupiny vědecké rady Spolkové komory. „Placebo účinkuje silněji a komplexněji, než se dosud předpokládalo. Jejich používání  má v lékařské praxi enormní význam“, podtrhl Christoph  Fuchs, hlavní jednatel Spolkové komory.

Placebo je téměř pro každého pojmem. Mnozí jej používají jako synonymum pro neúčinnost nebo jen domnělý účinek.  Podle vědeckého stanoviska je takové posuzování placeba v lékařství nesprávné.

Únor 2011: Novinky z farmaceutického průmyslu I

Článek - 13.03.2011 | Ostatní

Světová zdravotnická organizace požaduje další vyšetření možné souvislosti vzniku narkolepsie a preventivního očkování vakcínou proti prasečí chřipce Pandemrix od firmy GlaxoSmithKline. Celkově bylo podáno v 47 zemích světa 31 miliónů dávek Pandemrixu a výroci bylo v této souvislosti hlášeno 162 případů narkolepsie, přitom 70% těchto případů bylo popsáno ve Finsku a Švédsku. Ve skupině 4-19 letých byl zaznamenán 9x větší počet případů než frekvence 1:12 tisíc u nevakcinované skupiny. GlaxoSmithKline odmítá předčasné závěry ohledně vakcíny Pandemrix a upozorňuje na probíhající vyšetřování vedené evropskou agenturou pro léčiva EMEA.

Kardioprotektivní účinek alkoholu potvrzuje velká metaanalýza

Článek - 9.03.2011 | Ostatní

Pokud ošetřující lékař dostane přímou otázku na vztah alkoholu a riziko infarktu myokardu bude muset, po zveřejnění rozsáhlé metaanalýzy v British Medical Journal (http://www.bmj.com/content/342/bmj.d671.full), odpovědět podle pravdy, že se riziko u konzumentů 1-2 „drinků“ denně snižuje o 30% oproti striktním abstinentům. Drinkem jsou myšleny 1,5  dcl vína nebo 0,4 dcl lihoviny s 40% alkoholem či 0,33 l 12oC piva (vše s cca 12,5 g alkoholu).

Riziko recidivy hluboké žilní trombózy dolních končetin

Článek - 2.03.2011 | Ostatní

V British Medical Journal byla nedávno uveřejněna metaanalýza, která se zabývala rizikem recidivy hluboké žilní trombózy dolních končetin (HŽT DK) a to s ohledem na pohlaví a na přítomnost spoluvyvolávající příčiny s následným dopadem pro léčebnou strategii. 

U mužů a žen je podobné riziko vzniku  trombembolického onemocnění s incidencí cca 1/1000 obyvatel (z toho 1/3 jsou plicní embolizace). U mužů se však odhaduje 1,5-2,5x vyšší riziko recidivy tohoto onemocnění, které postihne podle odhadů až 20-30% pacientů v období 5 let následujícím po první manifestaci tohoto onemocnění. Dále se odhaduje, že u cca 50% HŽT trombóz absentuje klinický rizikový faktor (viz.dále).

Leden 2011: Novinky z farmaceutického průmyslu

Článek - 21.02.2011 | Ostatní

Možnost diagnózy Alzheimerovy nemoci in vivo se zatím odkládá, neboť FDA poměrem hlasů 13:3 neschválila zavedení florbetaviru k jeho diagnostickému použití u tohoto onemocnění. Preparát Amyvid od firmy Eli Lilly, pomocí kterého lze potvrdit přítomnost patognomických plaků z beta-amyloidu, má ale ještě šanci. Výbor FDA však přislíbil, že schválí tento preparát za podmínky, že firma Eli Lilly vyvine tréninkový program pro zajištění správné interpretace zobrazovacích metod mozku. FDA rovněž prohlásila, že negativní výsledek vyšetření s florbetavirem s velkou pravděpodobností vylučuje toto onemocnění a že je bezpečný.

Pokud Evropská rada schválí (což se očekává) zákon o poskytování přeshraniční zdravotní péče, který byl schválený Evropským parlamentem, tak bude možné žádat proplacení i neakutní zdravotní péče poskytnuté cizincům a to ve výšce, která by jim byla proplacena v zemi, kde jsou pojištěni.

Nová pravidla pro darování orgánů

Článek - 14.02.2011 | Ostatní

Spolkový sněm podnikl první kroky k novelizaci právních pravidel pro darování orgánů. SPD a Unie usilují, podle informací z parlamentních frakcí z konce týdne, aby se občané příležitostně, např. při vystavení řidičského nebo občanského průkazu, vyslovili pro nebo proti možnosti darování orgánů. Ovšem nikdo nemá být k rozhodnutí nucen, řekl šéf unijní frakce Volker Kauder (CDU).

Převezmou sestry roli praktických lékařů?

Článek - 31.01.2011 | Ostatní

V některých zemích se o tom uvažuje a v USA již je to v některých státech skoro realita. Nebylo by jinak představitelné zajistit péči dalších 32 milionů zatím nepojištěných Američanů, tak jak slibuje Obamova reforma zdravotnictví. 

Americký Institut Of Medicine v minulém roce dospěl k podobnému závěru jako autoři metaanalýzy opublikované v rámci Cochranovy databáze (Laurant M. a spol, Substitution of doctors by nurses in primary care, Cochrane diabase Syst Rev 2005) a to, že vhodně vyškolené sestry jsou schopny poskytnout stejně kvalitní péči jako praktičtí lékaři s podobným efektem na zdraví pacientů. Jednalo se zejména o diagnostiku a léčbu běžných a nekomplikovaných akutních onemocnění, ale i o léčbu chronických onemocnění jako např. diabetes.