Ostatní

Jak jsme na tom v České republice s dopingem?

Článek - 28.12.2010 | Ostatní

Podle Antidopingového výboru ČR bylo v roce 2009 prokázáno 29 případů použití dopingu u sportovců. Nejvíce se tento problém týkal kulturistů a to v 19 případech. Rozsah činnosti Antidopingového výboru, příspěvkové organizace Ministerstva školství a tělovýchovy, ukazuje počet provedených dopingových kontrol v letech 1993 až 2009, kterých se uskutečnilo skoro 18.000 a to v 76 sportovních odvětvích. Pozitivních z nich bylo 394 (tj.2,2%).

Tai-chi jako léčebná metoda?

Článek - 6.12.2010 | Ostatní

Je opravdu výjimečnou událostí, když vysoce odborný lékařský časopis typu New England Journal of Medicine přinese článek o starém čínském bojovém umění, jako je tai-chi. Cílem, i v západním světě stále populárnějšího, tai-chi  je pochopení jednotlivých částí svého těla. Děje se tak cestou meditace doprovázené pomalými, uhlazenými pohyby těla s nácvikem hlubokého dýchání.  Publikováním výsledků studie s pozitivním léčebným účinkem v takto prestižním časopise má tai-chi šanci stát se uznanou léčebnou metodou. Pozitivní vliv tai-chi se dlouhodobě předpokládá u poruch rovnováhy a kardiovaskulárních onemocnění.  Menší studie již byly s pozitivním efektem provedeny i u revmatologických onemocnění, jako je revmatická arthritida, osteoarthróza a bolesti v zádech (low back pain).

Jak měřit kvalitu poskytované lékařské péče?

Článek - 30.11.2010 | Ostatní

Za přelomový moment v hodnocení kvality poskytované péče označil časopis New England Journal of Medicine zářijové uvěřejnění úspěšnosti kardiochirurgických programů léčby ischemické choroby srdeční pomocí aortokoronárního  by-passu v 221 amerických nemocnicích. Tato čísla uveřejnilo non-profitní spotřebitelské sdružení Consumers Union.

Veletrh Medica 2010

Článek - 25.11.2010 | Ostatní

Letošní ročník veletrhu Medica, který se konal ve dnech 17. - 20.11.2010 v německém Düsseldorfu, nechal rychle zapomenout na mé rozpačité dojmy z obdobné výstavy, která se nedávno uskutečnila u nás (viz. náš článek Co přinesl letošní veletrh Medical Fair/Rehaprotex). Impresivní počet 4400 vystavovatelů ze 64 zemí světa opravdu nabídl svým návštěvníkům komplexní průřez produkcí a nabídkami jednotlivých firem pohybujících se ve zdravotnictví, včetně úplných novinek a fascinujících řešení, kvůli kterým sem návštěvníci často váží dlouhou cestu.

Říjen 2010: Novinky z farmaceutického průmyslu II

Článek - 15.11.2010 | Ostatní

Soukromý zdravotní sektor v Rusku  je na vzestupu. V minulém roce představoval trh 8,3 mld dolarů, v roce 2016 se očekává obrat až 16 mld dolarů. Má nahradit často špatně přístrojově vybavené a personálně nedostatečně zabezpečené (podprůměrné příjmy) veřejné zdravotní služby. Studie společnosti Frost&Sullivan uvádí velkou možnost rozvíjet tento sektor a to paralelně se systémem veřejného zdravotní pojištění, v kterém kde jsou povinně pojištěni všichni Rusové. Přitom až 42 % Rusů uvádí, že poskytlo přímou platbu, aby si zajistili kvalitní zdravotní péči . Největší poptávka po zdravotních službách je v oblasti stomatologie, gynekologie, diagnostiky a plastické chirurgie.

Říjen 2010: Novinky z farmaceutického průmyslu I

Článek - 8.11.2010 | Ostatní

Ve Spojených státech byla publikována metaanalýza 58 studií, které se zabývaly vlivem informací poskytovaných lékařům farmaceutickým průmyslem týkající se spotřeby léčiv a jejich preskripčních zvyků. Častým argumentem podporujícím návštěvy medicínských reprezentantů v ordinacích je zvýšení informovanosti lékařů o produktech farmaceutických firem a potažmo tak zlepšení jejich služeb poskytovaných pacientům. Toto se však ve studiích nepodařilo prokázat a výsledky spíše svědčí pro to, že informace přímo podávané lékařům ze strany farmaceutického průmyslu jsou spojeny s častější preskripcí,  její nižší kvalitou a zvýšenými náklady.

Co přináší nový Medop?

Článek - 3.11.2010 | Ostatní

V prvé řadě se nový Medop snaží otevřít svým čtenářům a nabídnout jim spoluúčast na tvorbě obsahu. Při uvažování nad úspěchem encyklopedie Wikipedia lze konstatovat, že největším bohatstvím jsou naše zkušenosti a vědomosti a bylo by ideální si je navzájem předávat. Sice je to trochu utopie, v případě Wikipedie však funguje.

Proto v nové sekci Wiki články uvítáme všechny Vaše příspěvky, které budou tématicky blízké zaměření našeho serveru, tj medicíně a hlavně samotnému výkonu zdravotnického povolání. Články by měly přinášet Vaše zkušenosti například s přístroji, které používáte nebo s problémy, se kterými jste se setkali ve ambulancích,

Naděje na úplnou eradikaci dětské mozkové obrny

Článek - 29.10.2010 | Ostatní

V těchto dnech byly v časopise Lancet publikovány výsledky studie, která prokázala velmi vysokou účinnost nové bivalentní vakcíny proti viru poliomyelitidy ( dětská mozková obrna), která dokáže až o 90% snížit počet případů tohoto onemocnění.

Dlouhodobá snaha WHO o eradikaci onemocnění vedla postupně ke snížení počtu zemí s endemickým výskytem tohoto onemocnění ze 125 v roce 1988 na 4 v roce 2009. Jsou to Indie, Pakistán, Afghánistán a Nigérie. Počet případů klesl z 350 tisíc v roce 1988 na 1606 v roce minulém.

Novinka: Botulotoxin k léčbě chronické migrény

Článek - 20.10.2010 | Ostatní

V minulých dnech byla v USA publikována studie PREEMPT-1, která překvapila svými výsledky. Jednoznačně totiž potvrdila léčebný vliv, zatím spíše v kosmetických indikacích používaného preparátu, BOTOX® od firmy Allergan a to v oblasti léčby chronické migrény. Touto nemocí stoná 2,4% populace, je charakterizována bolestmi hlavy trvajícími déle než 4 hodiny ve frekvenci větší než 15 dnů v měsíci. Chronická migréna postihuje až 3,2 milióny Američanů a představuje jednu z nejvíce invalidizujících onemocnění, které zasahuje 3x více žen než mužů. V důsledku migrény se často vyvine depresivní a úzkostný syndrom.

Jak dál s medicínskými inovacemi?

Článek - 18.10.2010 | Ostatní

Podle názoru mnoha internistů na účinnost léčby lze často zaslechnout konstatování, že jedním z mála léků, u kterého lze poměrně přesně stanovit jeho účinnost, jsou diuretika. Právě diuretika jsou spolu s antibiotiky uváděny jako příklad klíčových biomedicínských inovací, které se zlepšením kvality péče zároveň vedly k úspoře prostředků. Většinou jsou tyto inovace spojeny se zlepšením kvality péče a to bez ohledu na její cenu.

V posledních 30 letech byl podle NEJM (Fuchs VR, 2010) v USA každoroční průměrný nárůst nákladů na zdravotní péči o 2,8% vyšší než růst ostatní ekonomiky. Od roku 1900 se střední délka života ve vyspělých zemích prodloužila o 30 let.