Ostatní

Změny v podnikání (i ve zdravotnictví) od ledna 2011

Článek - 13.01.2011 | Ostatní

Začal platit nový daňový řád, který úřadům ukládá povinnost zdůvodňovat veškerá svá rozhodnutí.  Sice je hodně divné, že to zatím nemusely dělat, ale buďme za to vděčni. Podstatnou změnou je  možnost zaplatit doměřenou daň až po konečném pravomocném rozhodnutí a ne jak to bylo dosud, okamžitě, a nadále čekat, jak dopadne odvolání. Finanční úřad se však bude moci vrátit na kontrolu již  zkontrolovaného subjektu víckrát.

Byla snížena sleva na poplatníka o 100 Kč/měsíčně (roční sleva je nyní 23.640 Kč)

Díky státem nezvládnuté podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů dojde k zdražení elektřiny.

O ¼ se zvyšuje cena mýtného, což zdraží přepravu většiny zboží po silnici.

Jak jsme na tom v České republice s dopingem?

Článek - 28.12.2010 | Ostatní

Podle Antidopingového výboru ČR bylo v roce 2009 prokázáno 29 případů použití dopingu u sportovců. Nejvíce se tento problém týkal kulturistů a to v 19 případech. Rozsah činnosti Antidopingového výboru, příspěvkové organizace Ministerstva školství a tělovýchovy, ukazuje počet provedených dopingových kontrol v letech 1993 až 2009, kterých se uskutečnilo skoro 18.000 a to v 76 sportovních odvětvích. Pozitivních z nich bylo 394 (tj.2,2%).

Tai-chi jako léčebná metoda?

Článek - 6.12.2010 | Ostatní

Je opravdu výjimečnou událostí, když vysoce odborný lékařský časopis typu New England Journal of Medicine přinese článek o starém čínském bojovém umění, jako je tai-chi. Cílem, i v západním světě stále populárnějšího, tai-chi  je pochopení jednotlivých částí svého těla. Děje se tak cestou meditace doprovázené pomalými, uhlazenými pohyby těla s nácvikem hlubokého dýchání.  Publikováním výsledků studie s pozitivním léčebným účinkem v takto prestižním časopise má tai-chi šanci stát se uznanou léčebnou metodou. Pozitivní vliv tai-chi se dlouhodobě předpokládá u poruch rovnováhy a kardiovaskulárních onemocnění.  Menší studie již byly s pozitivním efektem provedeny i u revmatologických onemocnění, jako je revmatická arthritida, osteoarthróza a bolesti v zádech (low back pain).

Jak měřit kvalitu poskytované lékařské péče?

Článek - 30.11.2010 | Ostatní

Za přelomový moment v hodnocení kvality poskytované péče označil časopis New England Journal of Medicine zářijové uvěřejnění úspěšnosti kardiochirurgických programů léčby ischemické choroby srdeční pomocí aortokoronárního  by-passu v 221 amerických nemocnicích. Tato čísla uveřejnilo non-profitní spotřebitelské sdružení Consumers Union.

Veletrh Medica 2010

Článek - 25.11.2010 | Ostatní

Letošní ročník veletrhu Medica, který se konal ve dnech 17. - 20.11.2010 v německém Düsseldorfu, nechal rychle zapomenout na mé rozpačité dojmy z obdobné výstavy, která se nedávno uskutečnila u nás (viz. náš článek Co přinesl letošní veletrh Medical Fair/Rehaprotex). Impresivní počet 4400 vystavovatelů ze 64 zemí světa opravdu nabídl svým návštěvníkům komplexní průřez produkcí a nabídkami jednotlivých firem pohybujících se ve zdravotnictví, včetně úplných novinek a fascinujících řešení, kvůli kterým sem návštěvníci často váží dlouhou cestu.

Říjen 2010: Novinky z farmaceutického průmyslu II

Článek - 15.11.2010 | Ostatní

Soukromý zdravotní sektor v Rusku  je na vzestupu. V minulém roce představoval trh 8,3 mld dolarů, v roce 2016 se očekává obrat až 16 mld dolarů. Má nahradit často špatně přístrojově vybavené a personálně nedostatečně zabezpečené (podprůměrné příjmy) veřejné zdravotní služby. Studie společnosti Frost&Sullivan uvádí velkou možnost rozvíjet tento sektor a to paralelně se systémem veřejného zdravotní pojištění, v kterém kde jsou povinně pojištěni všichni Rusové. Přitom až 42 % Rusů uvádí, že poskytlo přímou platbu, aby si zajistili kvalitní zdravotní péči . Největší poptávka po zdravotních službách je v oblasti stomatologie, gynekologie, diagnostiky a plastické chirurgie.

Říjen 2010: Novinky z farmaceutického průmyslu I

Článek - 8.11.2010 | Ostatní

Ve Spojených státech byla publikována metaanalýza 58 studií, které se zabývaly vlivem informací poskytovaných lékařům farmaceutickým průmyslem týkající se spotřeby léčiv a jejich preskripčních zvyků. Častým argumentem podporujícím návštěvy medicínských reprezentantů v ordinacích je zvýšení informovanosti lékařů o produktech farmaceutických firem a potažmo tak zlepšení jejich služeb poskytovaných pacientům. Toto se však ve studiích nepodařilo prokázat a výsledky spíše svědčí pro to, že informace přímo podávané lékařům ze strany farmaceutického průmyslu jsou spojeny s častější preskripcí,  její nižší kvalitou a zvýšenými náklady.

Co přináší nový Medop?

Článek - 3.11.2010 | Ostatní

V prvé řadě se nový Medop snaží otevřít svým čtenářům a nabídnout jim spoluúčast na tvorbě obsahu. Při uvažování nad úspěchem encyklopedie Wikipedia lze konstatovat, že největším bohatstvím jsou naše zkušenosti a vědomosti a bylo by ideální si je navzájem předávat. Sice je to trochu utopie, v případě Wikipedie však funguje.

Proto v nové sekci Wiki články uvítáme všechny Vaše příspěvky, které budou tématicky blízké zaměření našeho serveru, tj medicíně a hlavně samotnému výkonu zdravotnického povolání. Články by měly přinášet Vaše zkušenosti například s přístroji, které používáte nebo s problémy, se kterými jste se setkali ve ambulancích,

Naděje na úplnou eradikaci dětské mozkové obrny

Článek - 29.10.2010 | Ostatní

V těchto dnech byly v časopise Lancet publikovány výsledky studie, která prokázala velmi vysokou účinnost nové bivalentní vakcíny proti viru poliomyelitidy ( dětská mozková obrna), která dokáže až o 90% snížit počet případů tohoto onemocnění.

Dlouhodobá snaha WHO o eradikaci onemocnění vedla postupně ke snížení počtu zemí s endemickým výskytem tohoto onemocnění ze 125 v roce 1988 na 4 v roce 2009. Jsou to Indie, Pakistán, Afghánistán a Nigérie. Počet případů klesl z 350 tisíc v roce 1988 na 1606 v roce minulém.

Novinka: Botulotoxin k léčbě chronické migrény

Článek - 19.10.2010 | Ostatní

V minulých dnech byla v USA publikována studie PREEMPT-1, která překvapila svými výsledky. Jednoznačně totiž potvrdila léčebný vliv, zatím spíše v kosmetických indikacích používaného preparátu, BOTOX® od firmy Allergan a to v oblasti léčby chronické migrény. Touto nemocí stoná 2,4% populace, je charakterizována bolestmi hlavy trvajícími déle než 4 hodiny ve frekvenci větší než 15 dnů v měsíci. Chronická migréna postihuje až 3,2 milióny Američanů a představuje jednu z nejvíce invalidizujících onemocnění, které zasahuje 3x více žen než mužů. V důsledku migrény se často vyvine depresivní a úzkostný syndrom.