Ostatní

Prevence karcinomu prostaty a děložního čípku

Článek - 17.03.2010 | Ostatní


American Cancer Society
poprvé od roku 2001 uveřejnila nová doporučení ohledně screeningu karcinomu prostaty. Zdůraznila v nich důkladné informování pacientů o významu zvláště „hraničních" hodnot PSA (prostatického specifického antigenu), které významně ovlivňuje další přístup k tomuto onemocnění.

eHealth v ČR v roce 2010

Článek - 15.03.2010 | Ostatní


Většina z nás již zaznamenala zvýšenou mediální aktivitu společnosti IZIP, která se spolu se svým významným klientem VZP snaží o oživení projektu elektronické zdravotní knížky. Tématu eHealth jsme se věnovali přibližně před rokem v článku eHealth: Naděje nebo nebezpečí ?.

Co je v této oblasti nového?

Partners in Health pomáhají Haiti

Článek - 10.03.2010 | Ostatní


Devastující zemětřesení na Haiti zabilo 12.ledna 2010 i mnoho místních lékařů a zdravotních sester, proto se do popředí dostala úloha americké dobročinné  zdravotnické organizace Partners in Health, respektive její místní pobočky s názvem Zanmi Lasante (ZL), jejíž infrastruktura nebyla výrazněji zasažena.

Preventivní vyšetření sportovců: Ano či ne?

Článek - 17.02.2010 | Ostatní


Při počtu registrovaných sportovců má tato otázka nejen zdravotní, ale i ekonomické dopady. Jen fotbalový svaz v ČR má přes půl miliónu registrovaných fotbalistů. Z dostupných literárních údajů je roční mortalita u sportovců 1,5/100 tisíc (sportujících) obyvatel (Maron, 2009).

Vegetativní stav neznamená vždy konec vnímání a myšlení

Článek - 15.02.2010 | Ostatní


Tento objev publikovaný začátkem února v New England Journal of Medicine má potenciál zásadně změnit přístup k pacientům ve vegetativním  stavu, o kterém se myslelo, že již není spojený s myšlenkovou aktivitou mozku. Může však také změnit přístup i středního ošetřovatelského personálu k takto nemocným  pacientům, kteří na první pohled nedávají najevo žádné známky duševní nebo motorické aktivity.

Práce jako v kokpitu: „Kontrolní listy“ se osvědčily i v chirurgii

Článek - 10.02.2010 | Ostatní


Bezpečnost pacientů je při operacích nejvyšším imperativem a sjezd Německé chirurgické společnosti ukázal, že chirurgové průběžně pracují na její optimalizaci. Chirurgie s sebou přináší určitá rizika. Může být operována špatná strana, může dojít k nesprávnému zásahu nebo operaci jiného pacienta. Ačkoliv pravděpodobnost podobných pochybení je nepatrná, 18. výroční zasedání Chirurgického pracovního výboru pro jistotu a bezpečnost pacientů (CAQS) v Hamburku zdůraznilo, že se pracovní skupina průběžně zabývá další minimalizací případných chyb. Částečně je tato snaha doprovázena i externím tlakem, jelikož pojišťovny mají podstatný vliv při nastolování většího bezpečí.

Při kontrole pomáhá rovněž pacient

Leden 2010: Novinky z farmaceutického průmyslu

Článek - 8.02.2010 | Ostatní


Evropská agentura pro kontrolu léčiv doporučila producentovi sibutraminu firmě Abbott stáhnout z trhu v USA Reductil a u nás Meridii, lék k léčbě obezity, a to z důvodu zvýšeného rizika kardiovaskulárních příhod, což firma akceptovala. „Rizika převažují zisk z této léčby, pokles hmotnosti je pouze malý a nedaří se jej udržet ".  Podkladem byly výsledky studie SCOUT s 10 tisíci pacienty, kde bylo  zaznamenáno zvýšené riziko nefatálních příhod typu mozková příhoda nebo infarkt myokardu. V USA bylo k léku přidáno varování, ale byl ponechán na trhu.

Dopady vrcholového sportu na zdraví

Článek - 3.02.2010 | Ostatní


Sport nás baví, podporujeme v něm své děti, ale přitom si často nepřipouštíme k čemu vlastně  vrcholový sport vede. Samozřejmě myšleno z hlediska dopadu na tělesné zdraví. Blížící se „svátky" sportu, jako je olympiáda, jsou jistě dobrou příležitostí k zamyšlení.