Ostatní

Fit v orbitu – Astronauti musí být zcela zdraví

Článek - 15.01.2010 | Ostatní


Kdo chce do vesmíru, musí být fyzicky i psychicky naprosto v pořádku neboť astronauti, kteří přestáli náročné zdravotní testy, jsou vystaveni v mezinárodní vesmírné stanici ISS doslova nejvyššímu nebezpečí: 400 km nad zemským povrchem ohrožuje jejich těla kosmické záření. Nové testy pomáhají zjistit, kolik záření člověk snese, aby mohl přestát dlouhé kosmické lety.

Německý politik: WHO vyhlásila pandemii chřipky pod nátlakem výrobců léčiv

Článek - 12.01.2010 | Ostatní


Rada Evropy má jednat o tom, jakou roli sehrály farmaceutické firmy v šíření "atmosféry paniky" kolem prasečí chřipky.
Za "jeden z největších lékařských skandálů století" označil vyhlášení pandemie chřipky typu H1N1 předseda Zdravotnické komise Rady Evropy Wolfgang Wodarg. Podle tohoto německého sociálnědemokratického politika, který je původní profesí lékař, vyhlásila Světová zdravotnická organizace (WHO) stav pandemie pod nátlakem farmaceutických firem.

"Měli jsme tu mírnou chřipku a falešnou pandemii," řekl v rozhovoru pro dánský list Information.

Wodarg proto žádá, aby Rada Evropy celou záležitost ještě v lednu prošetřila. A podle informací na svých internetových stránkách již sehnal dostatek podpisů pro to, aby mohlo být mimořádné jednání svoláno.

Prosinec 2009: Novinky z farmaceutického průmyslu

Článek - 11.01.2010 | Ostatní


Podle dánských novinářů  lze prokázat vazby mezi farmaceutickými společnostmi a WHO, resp. některými jeho předními vědci, při šíření informací o nebezpečí viru tzv. prasečí chřipky. Novináři z listu Information zmiňují jméno Holanďana Dr. Alberta Ostenhause, který měl údajně stát v čele kampaně ve prospěch očkování proti této infekci a který zároveň vedl výbor WHO, ten také vyhlásil pandemii. Zpráva  dánských novinářů vyslovuje podezření, že holandský věděc byl placen farmaceutickým průmyslem. Očekávané tržby za léčivé přípravky zmiňované v souvislosti s infekcí H1N1 mají v roce 2009 dosáhnout 7 až 10 mld euro.

Zákaz kouření na veřejných místech funguje!

Článek - 8.01.2010 | Ostatní


V metaanalýze publikované v říjnu v Circulation se potvrdila efektivita legislativně prosazených zákazů kouření na veřejných místech v těch zemích, které se k tomuto kroku odhodlaly. Metaanalýza 13 studií z oblasti Severní Ameriky, Itálie, Skotska a Irska prokákazala statisticky významný 17% pokles incidence hospitalizací pro akutní infarkt myokardu (AIM) v následujícím roce po zavedení protikuřáckých opatření.

Spánková deprivace u lékařů

Článek - 21.12.2009 | Ostatní


Je prokázáno, že při překročení 16 hodinové kontinuální činnosti se dostáváme do časového období, ve kterém  se mozek snaží usnout. Objevují se několikavteřinové výpadky, které jsou zvláště nebezpečné, např. při řízení motorových vozidel. 

Éra poštovních obsílek končí, přicházejí datové schránky

Článek - 18.12.2009 | Ostatní


Přinášíme vám aktualizaci článku ze začátku září o datových schránkách. Informace o prvních zkušenostech s tímto systémem se dozvíte v sekci Užitečné rady.
V dnešním světě sledujeme modernizaci i digitalizaci na každém kroku a novinkám se nevyhneme ani při práci s nejrůznějšími písemnostmi a fakturami. Od 1. listopadu 2009 musí mít právnické osoby a orgány veřejné moci zaktivovaná elektronická uložiště dat, tzv. datové schránky. Tato povinnost se nevztahuje na občany a živnostníky, kteří však mají možnost si o datovou schránku zažádat. Klasické poštovní dopisy a úřední obsílky budou nahrazeny touto elektronickou poštou, která se velmi podobá běžnému e-mailu.

Globální oteplování a jeho dopady na lidské zdraví

Článek - 16.12.2009 | Ostatní


Někteří si myslí, že tento jev neexistuje, podle jiných svými důsledky působí ročně stovky tisíc úmrtí. Tato úmrtí mají být v první řadě zapříčiněna malnutricí, malárií, průjmy a živelnými katastrofami. V dnešních dnech probíhá konference Organizace spojených národů v dánské Kodani, která by měla přinést zvrat v současném vnímání problému oteplování a najít způsoby, jak zvrátit stávající vývoj.

Co to je globální oteplování?

Indikátory kvality a produktivity podle NHS

Článek - 11.12.2009 | Ostatní


Britská National Health Service
uveřejnila na svých internetových stránkách 75 příkladů, jak zlepšit produktivitu při poskytování zdravotní péče a navíc ušetřit peníze. Tyto indikátory kvality a produktivity byly vytvořeny NICE (National Institute for Health and Clinical Excellence), britskou organizací hlídající efektivitu péče a dodržování standardů při jejím poskytování.

Podle odhadů by tato doporučení mohla během tří let přinést úsporu ve výši 16,5 až 22 miliard euro.

Následujících 6 doporučení by mohlo přinést největší úspory:

1. Detekce fibrilace síní (FS) a optimalizace její terapie. FS má ve Velké Británii na svědomí ročně

Aktuality z veletrhu Medica II.

Článek - 9.12.2009 | Ostatní


Nedávno uskutečněný zdravotnický veletrh Medica se ve svém doprovodném programu věnoval širokému okruhu aktuálních témat. Pokračování I.dílu přináší další průřez toho, co přitahovalo pozornost návštěvníků a slouží jako zrcadlo směru dalšího vývoje zdravotní péče.

Listopad 2009: Novinky z farmaceutického průmyslu

Článek - 7.12.2009 | Ostatní


Originální farmaceutické firmy, např. Pfizer, a Královská farmaceutická společnost Velké Británie spustily kampaň s cílem varovat veřejnost před nákupem léků na neautorizovaných webových stránkách. Podle odhadů je 50-90 % takto prodávaných léků neúčinný padělek, jejich celosvětové prodeje dosáhnou ročně cca 75 miliard dolarů. Podle průzkumu uskutečněného ve Velké Británii zná 67% GP (praktických lékařů) pacienty, kteří nakupují léky tímto způsobem. Pacienti si pořizují léky na předpis přes internet, protože je to rychlejší (32%), podle 18(%) pacientů se jedná o službu veřejnosti.