Ostatní

Aktuality z veletrhu Medica II.

Článek - 9.12.2009 | Ostatní


Nedávno uskutečněný zdravotnický veletrh Medica se ve svém doprovodném programu věnoval širokému okruhu aktuálních témat. Pokračování I.dílu přináší další průřez toho, co přitahovalo pozornost návštěvníků a slouží jako zrcadlo směru dalšího vývoje zdravotní péče.

Listopad 2009: Novinky z farmaceutického průmyslu

Článek - 7.12.2009 | Ostatní


Originální farmaceutické firmy, např. Pfizer, a Královská farmaceutická společnost Velké Británie spustily kampaň s cílem varovat veřejnost před nákupem léků na neautorizovaných webových stránkách. Podle odhadů je 50-90 % takto prodávaných léků neúčinný padělek, jejich celosvětové prodeje dosáhnou ročně cca 75 miliard dolarů. Podle průzkumu uskutečněného ve Velké Británii zná 67% GP (praktických lékařů) pacienty, kteří nakupují léky tímto způsobem. Pacienti si pořizují léky na předpis přes internet, protože je to rychlejší (32%), podle 18(%) pacientů se jedná o službu veřejnosti.

Aktuality z veletrhu Medica

Článek - 4.12.2009 | Ostatní


Nedávno uskutečněný zdravotnický veletrh Medica se ve svém doprovodném programu věnoval širokému okruhu aktuálních témat. Následující článek přináší průřez toho, co přitahovalo pozornost návštěvníků a slouží jako zrcadlo směru dalšího vývoje zdravotní péče.

Proč pacienti nedodržují doporučení při užívání léků? A jak to změnit?

Článek - 2.12.2009 | Ostatní


Pokud naše léčba nedosahuje dlouhodobě očekávaného účinku, je na místě otázka: Je to projev neúčinnosti naší strategie nebo důsledek nespolupráce pacienta? V tomto článku se budeme věnovat problematice non-adherence k léčbě a námětům, jak to změnit.

Podle odhadů pouze 50-60% z chronických pacientů užívá správně svojí medikaci (Steiner JF, 2000). Základní rozlišení je mezi úmyslnou či neúmyslnou nespoluprací pacienta při léčbě. Lze definovat i její dvě nejčastější podoby: časné přerušení léčby a vynechávání dávek.

Nový trend: Feminizace medicíny

Článek - 27.11.2009 | Ostatní


V posledním čísle švýcarského Bulletin des médecins suisses se objevil zajímavý článek o postupné feminizaci švýcarské medicíny. Podobný vývoj zaznamenáváme i u nás, podle neoficiálních údajů jsme v tomto procesu postoupili ještě dál.

Dlouhodobě byla medicína v rukou mužů. Ženám se lékařské fakulty otevřely až v 19.století. Švýcarsko sehrálo ve feminizaci důležitou úlohu, jelikož Univerzita v Zurychu byla první vysokou školou v Evropě, která otevřela své dveře ke studiu medicíny ženám. První žena získala lékařský titul v roce 1867.

XXIII.sjezd Lékařské komory - den druhý

Článek - 22.11.2009 | Ostatní


ČLK ve svém usnesení na sjezdu odmítla včerejší návrh MUDr.Hermana zahájit celokomorovou diskusi o změně vnitřní struktury ČLK (90 pro, 140 proti). Přijala i další stanoviska, která reflektovala aktuální problémy českého zdravotnictví.

Nové poznatky o infekci virem H1N1 neboli prasečí chřipce

Článek - 20.11.2009 | Ostatní


Poslední číslo New England Journal of Medicine přineslo několik článků, které psaly o nových informacích o onemocnění virem H1N1.

V USA je 79% procent laboratorně ověřených případů ve věkové skupině do 30 let a pouze 2% nad 60 let. Jedním z vysvětlení je prokazatelně minimální množství zkřížených protilátek vůči viru H1N1 u ročníků narozených po roce 1980 (pouze 4%), ve věkové skupině narozené před rokem 1950 to představuje 34%. Dalším důležitým poznatkem je průkaz minimální protilátkové odpovědi vůči viru H1N1 po vakcinaci na „klasickou" sezónní vakcínu bez ohledu na přítomnost adjuvancia.

Srpen 2009: Novinky z farmaceutického průmyslu I

Článek - 9.09.2009 | Ostatní


Evropská European Medicines Agency (EMEA) a americká Food and Drug Administration (FDA) spojily své síly ve snaze kontrolovat, jak centra klinických studií dodržují zásady tzv.good clinical practice (GCP). Tato iniciativa zahrnující i přímou fyzickou kontrolu studijních míst, začala 1.září osmnáctiměsíční pilotní studií. Cílem je hlavně ověřit kvalitu prováděných studií, které slouží jako podklad pro registraci léčiv.

Éra poštovních obsílek končí, přicházejí datové schránky

Článek - 4.09.2009 | Ostatní


Přinášíme vám aktualizaci článku ze začátku září o datových schránkách. Informace o prvních zkušenostech s tímto systémem se dozvíte v sekci Užitečné rady.
V dnešním světě sledujeme modernizaci i digitalizaci na každém kroku a novinkám se nevyhneme ani při práci s nejrůznějšími písemnostmi a fakturami. Od 1. listopadu 2009 musí mít právnické osoby a orgány veřejné moci zaktivovaná elektronická uložiště dat, tzv. datové schránky. Tato povinnost se nevztahuje na občany a živnostníky, kteří však mají možnost si o datovou schránku zažádat. Klasické poštovní dopisy a úřední obsílky budou nahrazeny touto elektronickou poštou, která se velmi podobá běžnému e-mailu.