Ostatní

Nová léčiva a otazníky nad jejich bezpečností ???

Článek - 19.01.2009 | Ostatní


Nedávný případ pozastavení marketingových aktivit při uvádění na trh dlouho očekávaného přípravku na léčbu obezity a přidružených kardiovaksulárních rizik Avendia (účinná látka rimonabant - firma Sanofi Aventis) znovu poukázal na to, že uvádění nových přípravků na trh je velmi složitý a zároveň velmi nákladný proces spojený se značným podnikatelským rizikem pro jejich výrobce.

Proto je trochu překvapivá skutečnost, že přes někdy zmiňovaný domnělý úbytek nových „převratných" léčivých látek uváděných na trh, FDA (Americká agentura pro kontrolu léčiv) v minulém roce povolila 25 nových léčebných postupů oproti 19 v roce 2007, což je nejvyšší počet od roku 2004.

Pro recept nemusíte, lékař vám pošle SMS

Článek - 6.01.2009 | Ostatní

V českých lékárnách se připravuje přelomová novinka, která může mnoha pacientům zjednodušit život.


Ten, kdo potřebuje předepsat lék a nechce čekat v ordinaci, by měl mít už brzy možnost nechat si ho poslat od lékaře SMS nebo e-mailem.

 

Vyplývá to z nových pravidel, podle nichž se od letošního roku řídí předepisování léků. Až se nový systém úplně rozběhne, lékař bude moci odeslat takzvaný "elektronický recept" rovnou z počítače. Přes internet jej dopraví do lékárny a pacientovi dá jen krátký identifikační kód.

Pokud lékař nepotřebuje pacienta vyšetřit, může poslat kód přes mobil nebo e-mail.

Jak bude genetika ovlivňovat náš osobní a profesionální život v blízké budoucnosti?

Článek - 29.12.2008 | Ostatní


Profesor Brugada, slavný španělský kardiolog zabývající se arytmologií, po kterém je pojmenován tzv. Brugada syndrom - vzácná, geneticky podmíněná odchylka s rizikem náhlého úmrtí na podkladě maligní arytmie, přednášel na letošním Evropském kardiologickém kongresu v Mnichově. Jeho přednáška se zabývala významem genetiky v prevenci tzv. náhlého úmrtí a prezentoval v ní následující vlastní zkušenost ze své kliniky, kde se věnuje těmto vzácným chorobám.

Šťastné a veselé Vánoce!

Článek - 24.12.2008 | OstatníPřejeme příjemné a klidné prožití vánočních svátků, hodně štěstí a zdraví do nového roku, který snad bude stejně bohatý na události ve zdravotnictví jako ten letošní!!!

Bezpečnost a ochrana zdraví v lékařské praxi

Článek - 5.12.2008 | Ostatní


Hlavní zásady v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vycházejí z koncepce zákoníku práce. Jde zejméne o to, aby zaměstnavatel nepřipustil, aby zaměstnanec vykonával zakázané práce a práce, jejichž náročnost by neodpovídala jeho schopnostem a zdravotní způsobilosti. Zákazy prací jsou m.j. stanoveny pro ženy a mladistvé zaměstnance, zákazy prací dále rozvíjí vyhláška MZ č. 288/2003.

Slavíme 60 let od založení WHO

Článek - 1.12.2008 | Ostatní


V dnešním světě jsme často absorbováni každodenní realitou, že nám ani nezbývá energie zaznamenat a docenit práci druhých. Jednou z takto nedoceněných organizací v České republice je Světová zdravotnická organizace (WHO).

WHO je nezávislá světová zdravotnická organizace, která usiluje o zkvalitnění lidského života. Letos slaví 60.výročí svého založení.

Posuzování zdravotního stavu podle nového zákona o nemocenském pojištění

Článek - 28.11.2008 | Ostatní


K 1.1.2009 nabude účinnosti zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění v platném znění. Tento zákon, který nahradí zákon č.54 z roku 1956 Sb., vnáší do posuzování zdravotního stavu pro účely nemocenského pojištění řadu zásadních změn. S tím souvisí i to, že od 1.1.2009 pozbývá platnosti vahláška č. 31/1993 Sb., o posuzování dočasné pracovní neschopnosti (DPN) pro účely sociálního zabezpečení, neboť tato problematika byla převzata do nového zákona.

Lékáři bez hranic

Článek - 16.11.2008 | Ostatní


Seriál o možnostech pracovního uplatnění lékařů, ve kterém chceme přiblížit příležitosti, které máme v našem profesním uplatnění (od provozování soukromé praxe až po práci ve státní nemocnici) začínáme představením jedné z nejvýznamnějších charitativních organizací, která v nedávné minulosti otevřela svoji pobočku i u nás.