Ostatní

Návrh FIFA: Jak snížit počet náhlých úmrtí ve fotbale

Článek - 20.01.2014 | Ostatní

Život ohrožující situace se na fotbalových hřištích neobjevují každý den, přesto se jedná o naprosto zásadní problematiku, kterou fotbal, jako nejpopulárnější sport, nemůže ignorovat. Vhodná preventivní opatření, zajištění zdravotnické péče a přístupu k základnímu zdravotnickému vybavení patří mezi základní požadavky, jež by měly dodržovat všechny fotbalové kluby, aby tak eliminovali fatální následky. V pokračující snaze o vylepšení bezpečnosti hráčů byly představeny projekty FIFA Medical Emergency bag (FMEB) a 11 kroků FIFA k předcházení náhlé srdeční smrti (sudden cardiac death). Podobné iniciativy by měly jednak působit jako osvěta ve sportovním prostředí a zároveň by měly vést ke snížení počtu případů ve fotbale, které končí náhlou smrtí.

2014: rok velkých změn

Článek - 2.01.2014 | Ostatní

Co vše se mění od ledna 2014. Nejvíce novinek přinášejí změny občanského a obchodního zákoníku, dále se mění například i některé daně

2014: rok velkých změn

Od Nového roku nastává celá řada důležitých změn, které mají dopad na život občanů i podnikatelů. Přinášíme přehled těch nejdůležitějších.

Zdravotnictví

 Končí poplatky v nemocnicích
Od 1. ledna pacienti neplatí stokorunový poplatek za den pobytu vnemocnici. V létě o tom rozhodl Ústavní soud. V ordinacích, na pohotovosti a v lékárnách za recept se zatím bude platit dál.

Odškodnění za zmařený život by mělo být maximálně 20 milionů, navrhují experti

Článek - 29.11.2013 | Ostatní

Způsob, jakým se budou soudy určovat výše náhrady za poškození lidskéhozdraví, se od ledna radikálně promění. Na místě, kde jej nový občanský zákoník popisuje, stojí jediná věta: Soudce o nich rozhodl podle zásad slušnosti. 

Skupina soudců, advokátů i lékařů proto rok pracovala na manuálu odškodňování, kterého se soudy po Novém roce mohou držet. "Pomůže tomu, aby v Praze nebyla za utržený malíček koruna a v Ostravě sedm milionů," podotýká Tomáš Zima z 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy.

Částky, které nemocnice lidem vyplácejí při poškození zdravípacienta nebo které pojišťovny hradí za úrazy svým klientům, byly přitom doposud popsány na desítkách stránek ministerských tabulek.

XXVII.sjezd ČLK

Článek - 18.11.2013 | Ostatní

Během sjezdu ČLK představil prezident Milan Kubek návrh změn ve zdravotnictví, které bude stávající vedení ČLK prosazovat :

1. zákon o právech pacientů a lékařů, jehož cílem je deklarovat autonomii lékaře v rozhodování o odborných otázkách, ČLK se staví proti projektům řízené péče, lékař nesmí být nucen omezovat opravněné nároky svých pacientů

2.  novela zákona o soudních znalcích by měla zajistit, aby práci lékaře mohl posuzovat pouze lékař, který se může vyjádřit k problémům svého oboru

3. elektronizace zdravotnictví na dobrovolné bázi - jak zajistit ochranu osobních dat a know-how jednotlivých lékařů, zrušení plánu na zavedení e-receptu

4. zvýšení výdajů na zdravotnictví - zvýšením platby za státní pojištěnce a její valorizace vazbou na vývoj průměrné mzdy, zrušení stropů na pojistné a zavedení spravedlnosti v platbách pojistného, zavedení tzv. zdravotní daně na alkohol a tabákové výrobky, kompenzace výpadků příjmu při plánování zrušení tzv. regulačních poplatků, zvážit možnost sloučení ZP v jednu - “protože pluralitata přestává fungovat”, zajistit striktní oddělení majetkového propojení zdravotních zařízení (ZZ) a zdravotních pojišťoven

Rekordní odměna za varovné hvízdnutí o Johnson & Johnson

Článek - 6.11.2013 | Ostatní

Informátoři, kteří udali firmu Johnson & Johnson za nekalé jednání, získají 3,2 miliardy korun. Upozornit na nelegální chování firem se ve Spojených státech vyplácí. Nespecifikovaný počet bývalých zaměstnanců farmaceutickéspolečnosti Johnson & Johnson získal rekordní odměnu ve výši 168 milionů dolarů (3,2 miliardy korun) za to, že firmu udali za nelegální propagaci léků. 


Podle informátorů, takzvaných whistleblowerů (v překladu to znamená "ti, kdo pískají na píšťalku"), firma platila lékařům a lékárnám, aby propagovali její antipsychotické přípravky Risperdal a Invega a lék na srdce Natrecor. Společnost rovněž propagovala neschválené používání těchto léků u dětí a seniorů.

Květen a červen 2013: Novinky z farmaceutického průmyslu

Článek - 26.07.2013 | Ostatní

Každý čtvrtý pacient s diagnostikovanou erektilní dysfunkcí (ED)je podle Journal of Sexual Medicine mladý muž s věkem pod 40 let. Podle autorů článku P.Capogrossa a spol. z University v Miláně mají dotyční pacienti ve srovnání s jejich staršími druhy nižší BMI a vyšší hladinu testosteronu a pouze cca 10% (oproti 42% u starších) má nějaké průvodné onemocnění. Mladší pacienti častěji kouří, více užívají návykové látky a zároveň více trpí předčasnou ejakulací. Závažnou formou erektilní dysfunkce přitom trpí až 50% z nich. ED se podle této a jiných studií jeví jako velmi vhodný marker předčasné aterosklerózy.

Rozhovory představitelů Evropské unie a USA o liberalizaci obchodu a služeb v rámci tzv. Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) představují naději na úsporu stávajících nákladů spojených s obchodem a investicemi a to pro americké farmaceutické společnosti v řádu cca 15 % a cca 9 % pro evropské společnosti.

Rizika a přínos krevních transfúzí

Článek - 10.07.2013 | Ostatní

Poslední květnové číslo časopisu Lancet bylo věnované krevním transfúzím, jejím rizikům a přínosům. Každá 10. hospitalizace v USA, která je spojená s narušením integrity organismu lékařskou procedurou, končí potřebou krevní transfúze. Přitom neexistuje žádná statisticky významná studie, která by potvrzovala, že se jedná o život zachraňující výkon. Naopak ji AMA ( American Medical Association) označila, kromě intrakoronárních stentů, trubiček drénujících středouší, antibiotik, medikamentózně indukovaných porodů, za jeden z 5 nejvíce nadužívaných medicínských léčebných postupů.

Podle US Food and Drug Administration Center for Biologics Evaluation and Research klesl počet fatálních postransfúzních komplikací roce 2011 na 30 za rok. Nejčastější příčinou je akutní plicní posttransfúzní postižení – tzv. TRALI (43%), dalších 23% je v důsledku hemolytických reakcí (10% inkompatibilita AB0 systému, 13% non-ABO).

Letecká doprava a náhlé zdravotní komplikace

Článek - 21.06.2013 | Ostatní

Ročně se letecky přepraví až 2.75 miliardy cestujících a je jasné, že náhlé zdravotní komplikace jsou v době letu, kdy je limitován přístup ke zdravotní péči, poměrně častou událostí. V posledním čísle New England Journal of Medicine se touto problematikou zabývali autoři studie (Drew C.Peterson et al.), která pátrala po četnosti a charakteru urgentních medicínských událostí na palubě několika velkých leteckých společností v letech 2008-2010. Množstvím cestujících dala studie reprezentativní přehled o cca 1/10 celoročně letecky přepravených osob a data byla získána ze záznamu řešení medicínských konzultací se zdravotnickými centry, se kterými měly za tímto účelem domluveny letecké společnosti smlouvu o spolupráci.

Prague Intervention VII.

Článek - 10.06.2013 | Ostatní

Letošní sedmý ročník tradičního sympozia si udržel vysokou kvalitu z minulých let a trvá mé dřívější hodnocení, že se jedná o jednu z nejkvalitnějších akcí, která se u nás každoročně v oblasti kardiologie koná. A to jednak kvalitou prezentací, aktuálností, snahou zabývat se tzv. “in“ tématy a svojí schopností předpovědět, která se jimi stanou v blízké budoucnosti. O málokteré akci trvající 6 hodin lze toto konstatovat.

Dopolední program zahájil prof. Antonín Krajina, intervenční radiolog z Hradce Králové, který se zabýval problematikou endovaskulární léčby cévní mozkové příhody. Zdůraznil význam délky časového intervalu od objevení se prvních příznaků do invazivního výkonu, který rozhoduje o výsledném funkčním postižení, ale i o dalších faktorech, které ovlivní jeho úspěšnost (hodnota systolického TK nad 140 mmHg, věk a pohlaví, hodnota glykemie a rozsah ischémie). Připomněl, že v této oblasti je situace v České republice velmi dobrá, centra provádějící tento druh výkonů mají větší počty pacientů než podobná centra v USA.

Je nutné nahrazovat warfarin heparinem před implantací kardiostimulátoru?

Článek - 7.06.2013 | Ostatní

Tato běžná praxe se stala předmětem studie publikované v nedavném NEJM (David H.Birnie et. al.) s překvapivým závěrem, že že ve skupině na warfarinu se hematom v blízkosti , tzv.kapse, kardiostimulátoru vyskytl v 3.5% oproti 16.0% pacientů na heparinu. Obě skupiny měli po 2 větších komplikacích - v heparinové větvi byla 1 srdeční tamponáda a 1 infarkt mykardu a ve warfarinové větvi 1 cévní mozková příhoda  a 1 transitorní ischemická ataka.

Tento nález má potenciál změnit každodenní praxi, neboť celosvětově je každoročně implantováno přes 1.25 miliónů kardiostimulátorů a 410 tis. implantabilních defibrilátorů. Z těchto pacientů cca 14% až  35%  z nich je indikováno k trvalé antikoagulační terapii a léčba okolo implantací těchto přístrojů představuje často dilema pro všechny zúčastněné.