Ostatní

Odškodnění za zmařený život by mělo být maximálně 20 milionů, navrhují experti

Článek - 29.11.2013 | Ostatní

Způsob, jakým se budou soudy určovat výše náhrady za poškození lidskéhozdraví, se od ledna radikálně promění. Na místě, kde jej nový občanský zákoník popisuje, stojí jediná věta: Soudce o nich rozhodl podle zásad slušnosti. 

Skupina soudců, advokátů i lékařů proto rok pracovala na manuálu odškodňování, kterého se soudy po Novém roce mohou držet. "Pomůže tomu, aby v Praze nebyla za utržený malíček koruna a v Ostravě sedm milionů," podotýká Tomáš Zima z 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy.

Částky, které nemocnice lidem vyplácejí při poškození zdravípacienta nebo které pojišťovny hradí za úrazy svým klientům, byly přitom doposud popsány na desítkách stránek ministerských tabulek.

XXVII.sjezd ČLK

Článek - 18.11.2013 | Ostatní

Během sjezdu ČLK představil prezident Milan Kubek návrh změn ve zdravotnictví, které bude stávající vedení ČLK prosazovat :

1. zákon o právech pacientů a lékařů, jehož cílem je deklarovat autonomii lékaře v rozhodování o odborných otázkách, ČLK se staví proti projektům řízené péče, lékař nesmí být nucen omezovat opravněné nároky svých pacientů

2.  novela zákona o soudních znalcích by měla zajistit, aby práci lékaře mohl posuzovat pouze lékař, který se může vyjádřit k problémům svého oboru

3. elektronizace zdravotnictví na dobrovolné bázi - jak zajistit ochranu osobních dat a know-how jednotlivých lékařů, zrušení plánu na zavedení e-receptu

4. zvýšení výdajů na zdravotnictví - zvýšením platby za státní pojištěnce a její valorizace vazbou na vývoj průměrné mzdy, zrušení stropů na pojistné a zavedení spravedlnosti v platbách pojistného, zavedení tzv. zdravotní daně na alkohol a tabákové výrobky, kompenzace výpadků příjmu při plánování zrušení tzv. regulačních poplatků, zvážit možnost sloučení ZP v jednu - “protože pluralitata přestává fungovat”, zajistit striktní oddělení majetkového propojení zdravotních zařízení (ZZ) a zdravotních pojišťoven

Rekordní odměna za varovné hvízdnutí o Johnson & Johnson

Článek - 6.11.2013 | Ostatní

Informátoři, kteří udali firmu Johnson & Johnson za nekalé jednání, získají 3,2 miliardy korun. Upozornit na nelegální chování firem se ve Spojených státech vyplácí. Nespecifikovaný počet bývalých zaměstnanců farmaceutickéspolečnosti Johnson & Johnson získal rekordní odměnu ve výši 168 milionů dolarů (3,2 miliardy korun) za to, že firmu udali za nelegální propagaci léků. 


Podle informátorů, takzvaných whistleblowerů (v překladu to znamená "ti, kdo pískají na píšťalku"), firma platila lékařům a lékárnám, aby propagovali její antipsychotické přípravky Risperdal a Invega a lék na srdce Natrecor. Společnost rovněž propagovala neschválené používání těchto léků u dětí a seniorů.

Květen a červen 2013: Novinky z farmaceutického průmyslu

Článek - 26.07.2013 | Ostatní

Každý čtvrtý pacient s diagnostikovanou erektilní dysfunkcí (ED)je podle Journal of Sexual Medicine mladý muž s věkem pod 40 let. Podle autorů článku P.Capogrossa a spol. z University v Miláně mají dotyční pacienti ve srovnání s jejich staršími druhy nižší BMI a vyšší hladinu testosteronu a pouze cca 10% (oproti 42% u starších) má nějaké průvodné onemocnění. Mladší pacienti častěji kouří, více užívají návykové látky a zároveň více trpí předčasnou ejakulací. Závažnou formou erektilní dysfunkce přitom trpí až 50% z nich. ED se podle této a jiných studií jeví jako velmi vhodný marker předčasné aterosklerózy.

Rozhovory představitelů Evropské unie a USA o liberalizaci obchodu a služeb v rámci tzv. Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) představují naději na úsporu stávajících nákladů spojených s obchodem a investicemi a to pro americké farmaceutické společnosti v řádu cca 15 % a cca 9 % pro evropské společnosti.

Rizika a přínos krevních transfúzí

Článek - 10.07.2013 | Ostatní

Poslední květnové číslo časopisu Lancet bylo věnované krevním transfúzím, jejím rizikům a přínosům. Každá 10. hospitalizace v USA, která je spojená s narušením integrity organismu lékařskou procedurou, končí potřebou krevní transfúze. Přitom neexistuje žádná statisticky významná studie, která by potvrzovala, že se jedná o život zachraňující výkon. Naopak ji AMA ( American Medical Association) označila, kromě intrakoronárních stentů, trubiček drénujících středouší, antibiotik, medikamentózně indukovaných porodů, za jeden z 5 nejvíce nadužívaných medicínských léčebných postupů.

Podle US Food and Drug Administration Center for Biologics Evaluation and Research klesl počet fatálních postransfúzních komplikací roce 2011 na 30 za rok. Nejčastější příčinou je akutní plicní posttransfúzní postižení – tzv. TRALI (43%), dalších 23% je v důsledku hemolytických reakcí (10% inkompatibilita AB0 systému, 13% non-ABO).

Letecká doprava a náhlé zdravotní komplikace

Článek - 21.06.2013 | Ostatní

Ročně se letecky přepraví až 2.75 miliardy cestujících a je jasné, že náhlé zdravotní komplikace jsou v době letu, kdy je limitován přístup ke zdravotní péči, poměrně častou událostí. V posledním čísle New England Journal of Medicine se touto problematikou zabývali autoři studie (Drew C.Peterson et al.), která pátrala po četnosti a charakteru urgentních medicínských událostí na palubě několika velkých leteckých společností v letech 2008-2010. Množstvím cestujících dala studie reprezentativní přehled o cca 1/10 celoročně letecky přepravených osob a data byla získána ze záznamu řešení medicínských konzultací se zdravotnickými centry, se kterými měly za tímto účelem domluveny letecké společnosti smlouvu o spolupráci.

Prague Intervention VII.

Článek - 10.06.2013 | Ostatní

Letošní sedmý ročník tradičního sympozia si udržel vysokou kvalitu z minulých let a trvá mé dřívější hodnocení, že se jedná o jednu z nejkvalitnějších akcí, která se u nás každoročně v oblasti kardiologie koná. A to jednak kvalitou prezentací, aktuálností, snahou zabývat se tzv. “in“ tématy a svojí schopností předpovědět, která se jimi stanou v blízké budoucnosti. O málokteré akci trvající 6 hodin lze toto konstatovat.

Dopolední program zahájil prof. Antonín Krajina, intervenční radiolog z Hradce Králové, který se zabýval problematikou endovaskulární léčby cévní mozkové příhody. Zdůraznil význam délky časového intervalu od objevení se prvních příznaků do invazivního výkonu, který rozhoduje o výsledném funkčním postižení, ale i o dalších faktorech, které ovlivní jeho úspěšnost (hodnota systolického TK nad 140 mmHg, věk a pohlaví, hodnota glykemie a rozsah ischémie). Připomněl, že v této oblasti je situace v České republice velmi dobrá, centra provádějící tento druh výkonů mají větší počty pacientů než podobná centra v USA.

Je nutné nahrazovat warfarin heparinem před implantací kardiostimulátoru?

Článek - 7.06.2013 | Ostatní

Tato běžná praxe se stala předmětem studie publikované v nedavném NEJM (David H.Birnie et. al.) s překvapivým závěrem, že že ve skupině na warfarinu se hematom v blízkosti , tzv.kapse, kardiostimulátoru vyskytl v 3.5% oproti 16.0% pacientů na heparinu. Obě skupiny měli po 2 větších komplikacích - v heparinové větvi byla 1 srdeční tamponáda a 1 infarkt mykardu a ve warfarinové větvi 1 cévní mozková příhoda  a 1 transitorní ischemická ataka.

Tento nález má potenciál změnit každodenní praxi, neboť celosvětově je každoročně implantováno přes 1.25 miliónů kardiostimulátorů a 410 tis. implantabilních defibrilátorů. Z těchto pacientů cca 14% až  35%  z nich je indikováno k trvalé antikoagulační terapii a léčba okolo implantací těchto přístrojů představuje často dilema pro všechny zúčastněné.

Duben 2013: Novinky z farmaceutického průmyslu

Článek - 28.05.2013 | Ostatní

Prezident USA Barack Obama představil svoji The BRAIN Initiative, kterou se snaží podpořit primární výzkum v oblasti neurověd s cílem zvýšit poznání o lidské mysli. Investice 100 miliónů dolarů má pomoci lépe diagnostikovat a léčit nemoci jako je Alzeihemerova nemoc, schizofrenie, epilepsie, autismus atd.. Podle prezidenta Obamy „jsme často schopni identifikovat milióny světelných let vzdálené galaxie, ale často málo rozumíme 3 librám hmoty (libra 0.45 kg), které máme mezi ušima“. Jedná se o příklad spolupráce veřejného a privátního průmyslu, který např. zastupuje Allenův Institut (roční investice 60 mil.dolarů), dále Howard Hughes Medical Institute atd.

Intervence rizikových faktorů v každodenní praxi

Článek - 17.05.2013 | Ostatní

Satelitní sympozium společnosti Teva, které proběhlo v rámci kardiologického kongresu v Brně, zahájil profesor Richard Česka svou přednáškou o studii VARO, ve které se hodnotil efekt intervence rizikových faktorů u běžné, neselektované populace. Zpočátku se věnoval obecné problematice klinických studií a hlavně složitosti interpretace jejich výsledků v porovnání se skutečností konkrétních, často polymorbidních nemocných, zatížených polypragmazií a nesplňujících kritéria známých klinických studií. Tyto podmínky splňovala studie VARO, do které bylo zařazeno cca 3 tisíce pacientů s průměrným věkem 61 let (21-94 let). Jednalo se o značně heterogenní skupinu, u které 30.5 % bylo zatím bez léčby rizikových faktorů, zbylí pacienti se přibližně napůl dělili do skupin primární a sekundární prevence. Sledovaní pacienti byli intervenování dohromady 350 lékaři, především lékaři primární péče - 69%, dále 26.2% internisty, 4.6% kardiology, za pomoci běžně užívaných molekul valsartan, amlodipin a  rosuvastatin a dále i doporučeními stran nefarmakologické léčby (dieta a pohyb).