Ostatní

Přispívají sportovní nápoje k lepším výkonům sportovců?

Článek - 7.10.2012 | Ostatní

Jedním z nejčtenějších příspěvků internetové verze British Medical Journal za poslední dobu se stal článek The truth about sports drinks. Autorka Deborah Cohen se soustředila na přínos sportovních nápojů na výkonnost sportovců a na vztah výrobců těchto nápojů a vědců, kteří hodně napomohli významnému vzestupu zájmu o tyto nápoje.

Ještě kolem roku 1970 byli maratónští běžci varováni před možným snížením výkonu při nadměrném požívání tekutin během závodu. Situace se ale měla brzy změnit. První nápoj určený pro sportovce namíchal v 60.letech nefrolog Robert Cade a nazval jej podle klubu amerického fotbalu The Gators Gatorade. Výrobce tohoto nápoje koupila v roce 2001 PepsiCo, na což pochopitelně zareagovala i Coca-Cola, která brzy představila svůj Powerade. V této oblasti se ovšem angažují i tradiční výrobci léků jako je GlaxoSmithKline (Lucozade) a Novartis (Isostar). Jedná se již především o obchodní artikl a to s ročním s obratem 1.6 miliardy v USA (rok 2009).

Srpen 2012: Novinky z farmaceutického průmyslu

Článek - 27.09.2012 | Ostatní

Ekonomická krize v některých zemích EU (Řecko, Irsko, Itálie, Portugalsko a Španělsko), podle studie firmy GlobalData, vedla k poklesu prodeje léků v těchto zemích až o 7 mld. euro v letech 2010 až 2011, čímž došlo k průměrnému ročnímu poklesu obratu o cca 8% a to především v důsledku zlevnění ceny léků. Například letos v červenci španělská vláda vydala za léky 702 miliónu eur oproti 923 miliónům eur v červenci roku 2011, což představuje 24% pokles během jednoho roku. Tento vývoj však s sebou přináší důsledky jako je problém reexportu léků, jejichž ceny např. v řeckých lékárnách významně klesly, čímž následně výrazně ovlivnily ceny i v jiných evropských zemích. Významný tlak na ceny léčiv v Evropě již dlouhodobě vytváří britská NICE a teď nově i následky německého zákona (AMNOG), podle kterého jsou ceny nových léčiv určovány přínosem nové molekuly oproti stávajícím lékům.  

Generika lze nalézt na 80% z celkového počtu 4 mld. receptů ročně předepsaných v USA. Přitom však představují pouze 27% z výdajů za léky v minulém roce. Nárůst generické preskripce vedl k 22% úspoře oproti roku 2010 na výdajích za léky, v roce 2011 tato úspora představovala 193 miliard dolarů.

Chrání opravdu červené víno a čokoláda před infarktem?

Článek - 18.09.2012 | Ostatní

Tímto ve veřejnosti populárním tématem se zabývala i sekce nedávno skončeného kardiologického kongresu v Mnichově.  

Flavanoly (katechin a epikatechin) z rostliny Theobroma cacao jsou tou látkou, která podle S.Desche z univerzity v Lipsku stojí za antioxidačním, vaskuloprotektivním působením čokolády (cestou zvýšení produkce oxidu dusnatého zvýšením aktivity katalyzujícího enzymu eNOS). Taubert v JAMA (2007) publikoval studii o poklesu TK (o 2.9/1.9 mmHg) u pacientů s prehypertenzí a hypertenzí v I.st. při pravidelné konzumaci 6.3 g/denně na flavonoly bohaté hořké čokolády. Podobné snížení TK, navíc se snížením mortality, bylo zjištěno v epidemiologické studii Zutphen Elderly Study.V BMJ byla loni publikována metaanalýza Butraga Lopeze, která prokázala 37% pokles kardiovaskulárních onemocnění.

European Society of Cardiology – Mnichov 2012

Článek - 6.09.2012 | Ostatní

Minulý týden proběhl v Mnichově výroční kongres Evropské kardiologické společnosti. Tato akce jako každý rok přinesla informace, které změní každodenní kardiologickou praxi. V letošním roce se jedná především o zpochybnění  přínosu balónkové kontrapulzace (studie IABP-SHOCK II), potvrzený význam použití FFR metody při PCI u pacientů se stabilní ICHS (FAME 2) a také připuštění možnosti bezpečného vynechání  kys. acetylsalicylové z tzv. triple terapie po implantaci koronárních stentů (studie WOEST).  Mimo jiné na kongrese, jehož návštěvnost přesáhla hranici 30 tisíc účastníků, zaznělo mnoho dalších zajímavých informací.

Hypertenze: Průměrný noční tlak (pod 120/75 mmHg) při 24 hod. TK monitoraci je lepším prediktorem než tzv. dipping (I.Andrikou), o prevalenci maskované hypertenze svědčí výsledky německého registru – dle výsledku měření TK bylo v ordinaci uspokojivě kontrolováno 50.5% pacientů, zatímco po vyšetření 24 hod. TK monitorací pouze 17.6% (Lehmann), prokazatelná spojitost nízké hladiny testosteronu (pod 4.0 ng/ml) u hypertoniků s erektilní dysfunkcí a zhoršeného přežívání díky většímu počtu kardiovaskulárních komplikací (Ioakimidis).

Červenec 2012: Novinky z farmaceutického průmyslu

Článek - 29.08.2012 | Ostatní

GlaxoSmithKline byla v USA odsouzena k zaplacení 3 mld. dolarů v důsledku protizákonné propagace antidepresiv Wellbutrin (bupropion), Paxil (paroxetine) a pro selhání spočívající v pozdním hlášení nežádoucích účinků antidiabetika Avandie (rosiglitazone). Farmaceutická firma je terčem kritiky organizací na ochranu spotřebitelů jako je např. Public Citizen, kteří udávají, že i v tomto případě profit z prodejů převýší na první pohled „obrovskou“ pokutu, a je tak potřeba penalizaci doplnit o trestní zodpovědnost vedoucích pracovníků firmy. Podle této organizace GlaxoSmithKline v letech 1991 až 2010 zaplatila na pokutách a mimosoudních vyrovnáních federálním a státním orgánům v USA přes 4.5 mld. dolarů, což jevíce než jiné firmy.

Evropský parlament nepřijal ACTA (Anti-Counterfeinting Trade Agreement) dohodu, jejíž cílem bylo bránit vzniku padělků a ochránit duševní vlastnictví. Tuto dohodu předtím schválila Evropská komise.

The Creative Destruction of Medicine – Dr. Eric Topol

Článek - 21.08.2012 | Ostatní

Liberální rakouský ekonom Josef Alois Shumpeter zavedl pojem „tvořivého ničení“ (creative destruction), kterým charakterizoval kapitalismus. Staré způsoby a pořádky jsou vlastním systémem zničeny a nahrazeny novými. Podle autora knihy Erica Topola, předního amerického kardiologa a zároveň pionýra v užívání mobilních technologií v medicíně, je tvořivé ničení proces, kterým musí projít dnešní medicína. Jenom tak se může vyrovnat s dynamickým vývojem v oblasti digitálních technologií, zaváděním nových způsobů komunikace a sociální interakcí (Facebook) a posledními prudkými změnami v oblasti genetiky (analýza lidského genomu) a biologie.

Způsob praktikování současné medicíny, která byla vždy značně konzervativní v zavádění nových technologií, se vlivem posledních objevů musí změnit.

Epidemický nárůst zobrazovacích metod v USA

Článek - 13.08.2012 | Ostatní

V červnovém čísle JAMA R. Smith-Bindmanová  spolu s kolegy publikovala studii, ve které prokázala významný nárůst používání zobrazovacích metod typu CT, NMR, USG a PET pomocí srovnání let 1996 a 2010 v 6 systémech tzv. integrované péče (HMO). V těchto systémech, ale také například i v Medicare, neplatí jednoznačný ekonomický impuls k jejich používání, protože úhrada není prováděna systém „fee for service“. Mezi dalšími možnými příčinami uvedeného nárůstu počtu zobrazovacích metod je uváděn pokrok v technologiích vedoucí k rozšíření jejich klinického využití, poptávka po těchto metodách ze strany lékařů, ale i pacientů, kdy se jedná o tzv. defenzivní způsob praktikování medicín.  

Počet CT vyšetření se v uvedeném období ztrojnásobil (z 52 na 149/1000 dospělých za rok), NMR zčtyřnásobil (ze 17 na 65/1000 za rok), USG zdvojnásobil (ze 134 na 230/1000 za rok), PET (z 0.24 na 3/1000 za rok). V absolutních číslech se počet CT vyšetření v USA zvýšil z 3 miliónů ročně v roce 1980 na 80 miliónů v roce 2010. Každý desátý Američan tedy jednou za rok podstoupí CT vyšetření.

Červen 2012: Novinky z farmaceutického průmyslu

Článek - 24.07.2012 | Ostatní

Evropská agentura pro kontrolu léčiv (EMEA) zprovoznila novou webovou stránku www.adrreports.eu, kde lze nález informace o nahlášených nežádoucích lécích. Týká se to cca 650 léků a aktivních látek, které prošly procesem centrální registrace v EU. Stránka využívá informací z databáze EudraVigilance, kam zasílají zjištěné nežádoucí účinky léčiv registrační agentury jednotlivých členských států nebo vlastníci markentingových práv na jednotlivé léky. Prezentovaná data jsou členěna do skupin podle věku, pohlaví a charakteru příslušného nežádoucího účinku s možným výsledným poškozením.

V současné chvíli je v různých stadiích vývoje v USA téměř 1000 léčivých substancí (981) k léčbě onkologických onemocnění, jak bylo zveřejněno na výročním zasedání American Society of Clinical Oncology v Chicagu. Např. pro léčbu karcinomu plic se v současnosti nachází 121 léků v různé fázi klinického zkoušení nebo již čekajících na schválení FDA, k léčbě lymfomů 117 a k léčbě karcinomu prsu 111 látek.

Holého krédo: tvrdá práce, paličatost a špičkový výzkum

Článek - 18.07.2012 | Ostatní

Když dnes chtějí čeští vědci ze svých objevů udělat lék, zahraniční farmaceutické firmy jim často ani neodpovědí na e-mail. Na americký trh jim proto nedávno zkoušel pomoci i sám ministr zdravotnictví Leoš Heger, když s nimi na konci března společně obcházel stánky na česko-amerických technologických dnech v Chicagu. Profesor Antonín Holý však byl jiný případ. 

Jeho léky už šest let pomáhají nakaženým virem HIV po celém světě a kalifornskáfarmaceutická firma Gilead Sciences za licenci profesora Holého ochotně platí desítky milionů dolarů ročně. A svůj věhlas potvrdil znovu včera. Paradoxně zrovna den poté, co slavný český chemik zemřel, americké úřady schválily užívání léku Truvada pro prevenci nákazy HIV.

Zdravotní a ekonomické efekty boje proti kouření

Článek - 3.07.2012 | Ostatní

Kouření má na svědomí 1/6 úmrtí na tvz. hromadná neinfekční onemocnění (non-communicable disease-NCD), mezi které jsou hlavně počítány: kardiovaskulární a onkologická onemocnění, chronická plicní onemocnění a diabetes. Celosvětově, především v nízko a středně příjmových zemích, mají NCD na svědomí 60% ze všech úmrtí.

Národní programy, zavedené v posledních letech např. v USA , Itálii, Skotsku, Kanadě, Irsku, Francii, Anglii a Argentině, prokázaly pokles akutních příjmů pro infarkt myokardu během jednoho roku o 17%, po 3 letech až o 30% poté, co protikuřácké zákony vstoupily v platnost. Je známé, že riziko infarktu myokardu se po zanechání kouření snižuje okamžitě, dále prudce klesá v prvním roce a po 5 letech je srovnatelné riziku nikdy nekouřícího pacienta. V Kalifornii, po zavedení přísného protikuřáckého programu, se snížil počet úmrtí na srdeční onemocnění o 13% oproti predikci jejich počtu před zavedením programu.