Doporučení poskytovatelům zdravotních a sociálních služeb v Praze k používání ochranných prostředků dýchacích cest v prostorách zdravotnických a sociálních zařízení

Doporučení poskytovatelům zdravotních a sociálních služeb v Praze k používání ochranných prostředků dýchacích cest v prostorách zdravotnických a sociálních zařízení

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, vážená paní doktorko, vážený pane doktore,

aktuální vývoj epidemie onemocnění covid-19 v celé republice i dalších evropských státech není příznivý. Je stále více znatelné zrychlení tempa šíření epidemie vedoucí k nárůstu počtu případů onemocnění. Nadále pokračuje komunitní přenos v populaci. Nárůst počtu onemocnění je z velké části ovlivněn vznikem nových subvariant varianty omikron, které tvoří již 96 % vyšetřených vzorků. Současná strategie boje proti onemocnění covid-19 v ČR není založena na plošných restriktivních opatřeních, vzhledem k výše uvedenému však Hygienická stanice hlavního města Prahy, jako místně a věcně příslušný orgán ochrany veřejného zdraví v Praze, podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, doporučuje všem poskytovatelům zdravotní lůžkové i ambulantní péče a poskytovatelům sociálních služeb zavedení používání ochranných prostředků dýchacích cest u ambulantních pacientů a dále u osob navštěvujících hospitalizované pacienty, resp. klienty zařízení. Za vhodný ochranný prostředek dýchacích cest se považuje respirátor (bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) s minimální filtrační účinností 94 %, tedy filtrační třídou ochrany nejméně FFP2. Je nezbytné zdůraznit, že respirátor musí k tělu přiléhat, resp. těsnit a musí být zakryta část dutiny ústní a okolí, včetně nosu.

Předem Vám děkujeme za vstřícnost a spolupráci v rámci daného doporučení.

S pozdravem MUDr. Zdeňka Shumová ředitelka v z. JUDr. Zdeněk Srb, MBA ředitel odboru správních činností