Novinky ve specializačním vzdělávání lékařů od 1.1.2011

Výsledkem „kvalitní“ legislativní  práce minulých odpovědných činitelů MZ byla potřeba v krátkém časovém odstupu novelizace vyhlášky č.185/2009 Sb. upravující další postgraduální medicínské vzdělávání  a napravení jejích největších nedostatků. Co je obsahem této novely, která však platí pouze pro nově zařazované zájemce do specializačního oboru nebo základního kmene?

-          Větší počet základních kmenů, kterých bude nově 16 ( nově: dermatovenerologický, neurologický, oftalmologický, ortopedický, otorinolaryngologický a urologický), zvyšuje se počet základních oborů na 41 (nově soudní lékařství), nadstavbových oborů bude 47 ( nově algeziologie, farmakoekonomika pro farmaceuty, klinická výživa a intenzivní metabolická péče, koloproktologie, onkochirurgie, paliativní medicína)

-          Zkrácení délky povinné části vzdělávání na pracovišti vyššího typu na maximálně 6 měsíců (lze tedy zbytek absolvovat na akreditovaném pracovišti nižšího typu)

-          Při absolvování základního kmene zkrácení povinné praxe v základních oborech na 6 měsíců (interna, chirurgie, anesteziologie a intenzivní medicína po 2 měsících)

-          Uznání ukončeného společného základu jako splnění podmínky základního kmene a to bez časového omezení, což je odstraněním jedné z „nedomyšleností“ původní vyhlášky č.185/2009 Sb.

Dále nové vedení MZ rovněž obrátilo v problematice vázacích smluv a přislíbilo omezení počtu stabilizačních smluv a vydání pokynů MZ ohledně maximálních cen stáží ( cca 350 Kč/denně a  5000 Kč/měsíc stáže).

Autor: MUDr. Martin Opočenský, Ph.D.