Představuje nová vyhláška o technickém a věcném vybavení ambulantních zdravotnických zařízení nebezpečí pro jejich majitele?

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 221/2010 není vyhláškou zcela novou, neboť nabyla účinnosti již 1.9.2010. Podstatné ale je, že se blíží konec 12 měsíční lhůty, do kdy jsou provozovatelé povinni  splnit požadavky vyplývající z této vyhlášky.  Nesplnění  požadavků je důvodem ke zrušení  registrace zdravotnického zařízení, bez kterého jej pochopitelně nelze provozovat.

Touto vyhláškou je nově upraveno oproti původní vyhlášce č. 49/1993 v jejích 7 přílohách technické a věcné vybavení všech zdravotnických zařízení ambulantních i nemocničních, lékárenských, záchranné a dopravní služby atd.

Příloha č.1 upravuje tzv. obecné požadavky zdravotnického zařízení:

-          musí tvořit provozně uzavřený a funkčně provázaný celek, musí být  umístěno v nebytových prostorech splňujících obecné požadavky na výstavbu, zajištěna dodávka pitné a teplé vody, odvod odpadních vod, rozvod elektrické energie a připojení k veřejné telefonní síti (stačí i mobilní)

-          tam, kde se manipuluje s biologickým materiálem a je zvýšené riziko infekce, kde se provádějí operační či endoskopické výkony s narušením integrity tělesného povrchu musí být omyvatelný povrch stěn do výšky 180 cm

Příloha č.2 se týká zařízení ambulantní péče a zde rozlišujeme:

-          společné požadavky na základní a vedlejší  provozní prostory. Mezi základní provozní prostory patří ordinace (minimální podlahová plocha 13 m2), přípravna pro zdravotní výkony (minimální podlahová plocha 10 m2), čekárna (minimální podlahová plocha 7 m2, pokud pro více ordinací tak 10m2 – výjimkou je povinných 10 m2 pro všeobecného praktického lékaře a praktického lékaře pro děti a dorost), WC pro pacienty s umyvadlem (může být společné pro zaměstnance a pacienty v případě, že jsou ve zdravotnickém zařízení maximálně 2 ordinace lékařů – výjimkou požadující 2 WC je infekční lékařství a dermatovenerologická ambulance, zákrokový sál (minimální podlahová plocha 13 m2). Mezi vedlejší provozní prostory se počítá skladovací prostory, které však lze nahradit vhodnými skříněmi, místnost pro odpočinek a WC pro zaměstnance

-          vybavení ordinace lékaře a pracoviště dalších zdravotnických pracovníků: vyšetřovací lehátko, umyvadlo, tam kde se manipuluje s biologickým materiálem i dřez na mytí pomůcek, židle pro pacienta, skříň na léčivé přípravky, stolky a skříň na přístroje a nástroje, kartotéční skříň, chladnička na léčivé přípravky vybavené teploměrem, tonometr, fonendoskop, teploměr lékařský, osobní  váha, výškoměr(osobní váha, výškoměr, fonendoskop a tonometr  nejsou nutné  v zubním lékařství), nově vybavení pro kardiopulmonální resuscitaci (resuscitační rouška, ambuvak  s maskou, vzduchovody, rukavice, výbava pro stavění krvácení a k zajištění žilního vstupu, lokální svítidlo vyšetřovací, prostor pro svlékání pacienta a odložení oděvu. Vybavení zákrokového sálu: umyvadlo, operační  stůl nebo křeslo s operačním svítidlem, kontejnery na sterilní materiál a sterilní nástroje a použitý materiál, infuzní stojan, instrumentační stolek, skříň na materiál, další přístroje a nástroje podle oboru

Příklady požadavků na některé odbornosti (detailně viz. vyhláška – oddíl I.B přílohy č.2), některá vyšetření umožňuje vyhláška zajistit smluvně (možno ZS):

-          angiologie: fotopletysmograf nebo  pletysmograf, ultrazvukový indikátor průtoku, fonograf, EKG (možno ZS), stříkačkový dávkovač, infuzní stojan

-          diabetologie: páskový metr,  glukometr a ladička

-          endokrinologie: USG se sondou pro vyšetření ŠŽ (možno ZS), páskový metr

-          gastroenterologie: gastroskop nebo kolonoskop, endoskopický stůl nebo polohovací lehátko, zdroj studeného světla, elektrochirurgický generátor, odsávačka, endoskopické instrumentárium, infuzní stojan, výlevka na biologický a kontaminovaný odpad, mycí a dezinfekční přístroj (možno SZ)

-          gynekologie a porodnictví: lehátko, gynekologický vyšetřovací stůl, kolposkop, vyšetřovací světlo, sedačka pro lékaře, pelvimetr, USG (možno SZ), fetální doppler (pokud není USG), při provádění screeningových cytologických vyšetření nutná cytologická laboratoř vybavená mikroskopem pro světelnou a fluorescenční mikroskopii se zařízením pro fotodokumentaci a barvícím automatem

-          chirurgie (obecná, plastická i cévní): instrumentárium pro chirurgické výkony, negatoskop nebo pokud digitální přenos  obrazů tak monitor, pokud sádrování, tak sádrovna o minimální ploše 10m2 se sádrovacími nástroji, oscilační pilou, plochou pro přípravu obvazů,sádrovacím stolem, vyšetřovacím lehátkem

-          kardiologie: infuzní stojan, EKG, defibrilátor (pokud zátěžové testy), echokardiograf (možno SZ), EKG s programem na ergometrii (možno SZ), Holter EKG (možno SZ), Holter TK (možno SZ)

-          neurologie: páskový metr, neurologické kladívko, EEG (možno smluvně zajistit), EMG (možno smluvně zajistit), ladičky

-          oftalmologie: oftalmoskop přímý, křeslo s vyšetřovací lampou, otáčecí sedačka, automatický refraktometr  nebo skiaskopické lišty a zrcátko, štěrbinová lampa, oční tonometr, optotypy, zařízení k zatemnění oken, brýlová skříň,perimetr

-          ortopedie: monitor nebo negatoskop pokud není digitální přenos obrazů, vyšetřovací stůl , USG (možno SZ pro preventivní vyšetřování kyčlí kojenců)

-          ORL: optická zařízení k vyšetření nosu a krku, polohovací vyšetřovací křeslo, otáčecí sedačka, vyšetřovací mikroskop, tympanometr (možno SZ), odsávačka, ORL instrumentárium, tichá komora s audiometrem (možno SZ)

-          pneumologie: RTG (možno SZ),spirometr pro vyšetření křivky průtok-objem, pulzní oxymetr, inhalátor, monitor nebo negatoskop pokud není digitální přenos obrazů

-          pracovní lékařství: vybavení pro vodní chladové testy, spirometr pro vyšetření křivky průtok-objem, prstový pletysmograf, screeningový audiometr (možno SZ), monitor nebo negatoskop pokud není digitální přenos obrazů, EKG

-          praktické lékařství pro děti a dorost: páskový metr, váha pro kojence, optotypy, odsávačka, pomůcky pro testování sluchu a fixace zrakem pro kojence

-          psychiatrie:  nevyžaduje se žádné zvláštní vybavení

-          rehabilitační a fyzikální medicína: goniometr, lehátko nebo vyšetřovací stůl s nastavitelnou výškou, olovnice, páskový metr, neurologické kladívko

-          revmatologie: goniometr, páskový metr, monitor nebo negatoskop pokud není digitální přenos obrazů

-          sexuologie: testimetr, gynekologický vyšetřovací stůl (možno SŽ), optický mikroskop s příslušenstvím pro hodnocení spermiogramu

-          tělovýchovné lékařství: spirometr pro vyšetření křivky průtok-objem, ergometr, EKG  přístroj s programem pro ergometrii, defibrilátor (jedině zde je povinný)

-          urologie: USG s abdominální, transrektální sondou (možno SZ), cystoskop s příslušenstvím, urologický vyšetřovací stůl, nástroje k odběru studené biopsie, extrakční kleště, sada kalibračních bužií, dilatačních uretrálních cévek a katetrů, zařízení pro biopsii s příslušenstvím, uroflowmetr, monitor nebo negatoskop pokud není digitální přenos obrazů, urodynamická aparatura (možno SZ)

-          vnitřní lékařství: glukometr (možno SZ), EKG přístroj, USG (možno SZ), infuzní stojan

-          všeobecné praktické lékařství: glukometr, vybavení k vyšetření barvocitu, optotypy.

Na závěr zopakujeme, že ostatní nevyjmenované obory naleznete v této již platné vyhlášce č.221/2010 Sb. (např. reprodukční medicínu s podoborem asistované reprodukce, kde možná někoho překvapí požadavek na samostatnou místnost pro odběr spermatu masturbací vybavenou umyvadlem, židlí nebo křeslem).

Autor: MUDr.Martin Opočenský, Ph.D.