Převod řeči do textu – metoda jak ušetřit drahocený čas!


Všichni víme, že zvyšování produktivity musí mít někde své hranice. Pokud se však objeví nástroj, který nám pomůže ušetřit čas a řeší k tomu např. i nechuť k věčnému ťukání (v mém případě 2 prsty) do klávesnice, tak jeho pořízení stojí za úvahu.

Tímto užitečným nástrojem se může stát profesionální software pro převod mluveného slova do textu NovaVoice, který je schopen převést mluvené slovo do písemné podoby a pomocí kterého lze vytvořené dokumenty v elektronické podobě  dále v počítači upravovat.

Jaké jsou hlavní výhody systému, který si našel již své místo v soudnictví, státní správě ale i zdravotnictví?

  • úspora času
  • možnost průběžné kontroly textu při diktování s možností okamžité úpravy zapsaného textu
  • možnost integrace textu do stávajících systémů pro vedení lékařské dokumentace
  • vyhledávání zadaných slov ve zvukových souborech umístěných v datovém archivu
  • archivace umožnuje kdykoliv porovnat výstupní text s originálním zvukovým záznamem -větší transparentnost ( možná pomoc v případě soudních pří)
  • možnost vytvořit individuální akustický model (pro cizince, ale i uživatele s poruchou výslovnosti atd.)
  • schopnost rozpoznat až 98% slov

NovaVoice používá slov uložených ve speciálních slovnících vytvořených pro daný obor (radiologie, chirurgie, patologie, nově i interna).  Uplatnění lze očekávat v nemocnicích při psaní propuštěcích zpráv.  Může ušetřit pracovní síly tam, kde se do nedávna používaly písařky k přepisování zánamu z diktafonu.

Tento software získal v roce 2009 ocenění Česká hlava. 

Cena softwaru se pohybuje okolo 29 tisíc bez DPH, roční poplatek poté 3 tisíce Kč.

Minimální požadavek na hardware : RAM 2 GB, procesory jako Intel Core Duo s kmitočtem alespoň 2 GHz.

Více na http://www.ccnovasoft.cz/,

Autor: MUDr. Martin Opočenský Ph.D.