Standardy léčebných postupů a kvalita ve zdravotní péči


Tato publikace se komplexně věnuje problematice kvality péče ve zdravotnictví. V příručce naleznete léčebné a diagnostické standardy ze základních lékařských specializací a standardy fyzioterapeutické. Doporučené postupy jsou pravidelně doplňovány a aktualizovány na základě aktuálních vědeckých poznatků. Publikace je rozdělena do dvou částí, první část se zabývá kvalitou péče na úrovni teoretické. Druhá část je ryze praktická a obsahuje konkrétní léčebné a diagnostické postupy ze základních lékařských specializací. Všechny doporučené postupy jsou jednotně strukturovány a obsahují vývojové diagramy, které přehledně shrnují celý proces péče. Příručka je určena jak pro praktické a odborné lékaře, tak pro kliniky, nemocnice a soukromé praxe. Součástí publikace je CD-ROM, na kterém naleznete přes 200 standardů v elektronické podobě, které si můžete jednoduše vytisknout či doplnit o své vlastní poznámky. Více informací a možnost objednávky naleznete zde.