Tipy a rady

Jaké jsou zásady smluvní politiky VZP v roce 2012?

Článek - 8.01.2012 | Tipy a rady

Informace uvedené v následujícím článku čerpám z Infoservisu VZP č.1, oficiálního informačního kanálu největší zdravotní pojišťovny pro její smluvní partnery, který vychází jako příloha Zdravotnických novin. Tato oblast bude zajímat, mimo jiné všechny ty, kteří se v blízké budoucnosti budou snažit lékařskou praxi prodat nebo koupit, respektive dnes často užívaným termínem tzv. „převzít“.

Přes proklamativní deklarace, že VZP nebude uzavírat nové smlouvy, z  článku JUDr. L. Havlasové, ředitelky Odboru smluvní politiky VZP, interní pravidla této pojišťovny umožňují tak učinit, pokud bude nutné zajistit dostupnost zdravotní péče pro její pojištěnce (toto ustanovení je formulováno dost „pružným“ způsobem). Toto platí i pro nové lékárny.

Představuje nová vyhláška o technickém a věcném vybavení ambulantních zdravotnických zařízení nebezpečí pro jejich majitele?

Článek - 25.05.2011 | Tipy a rady

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 221/2010 není vyhláškou zcela novou, neboť nabyla účinnosti již 1.9.2010. Podstatné ale je, že se blíží konec 12 měsíční lhůty, do kdy jsou provozovatelé povinni  splnit požadavky vyplývající z této vyhlášky.  Nesplnění  požadavků je důvodem ke zrušení  registrace zdravotnického zařízení, bez kterého jej pochopitelně nelze provozovat.

Touto vyhláškou je nově upraveno oproti původní vyhlášce č. 49/1993 v jejích 7 přílohách technické a věcné vybavení všech zdravotnických zařízení ambulantních i nemocničních, lékárenských, záchranné a dopravní služby atd.

Novinky ve specializačním vzdělávání lékařů od 1.1.2011

Článek - 6.01.2011 | Tipy a rady

Výsledkem „kvalitní“ legislativní  práce minulých odpovědných činitelů MZ byla potřeba v krátkém časovém odstupu novelizace vyhlášky č.185/2009 Sb. upravující další postgraduální medicínské vzdělávání  a napravení jejích největších nedostatků. Co je obsahem této novely, která však platí pouze pro nově zařazované zájemce do specializačního oboru nebo základního kmene?

-          Větší počet základních kmenů, kterých bude nově 16 ( nově: dermatovenerologický, neurologický, oftalmologický, ortopedický, otorinolaryngologický a urologický), zvyšuje se počet základních oborů na 41 (nově soudní lékařství), nadstavbových oborů bude 47 ( nově algeziologie, farmakoekonomika pro farmaceuty, klinická výživa a intenzivní metabolická péče, koloproktologie, onkochirurgie, paliativní medicína)

Co přinesl letošní veletrh Medical Fair/Rehaprotex?

Článek - 21.10.2010 | Tipy a rady

Při své loňské návštěvě jsem si ještě netroufl veletrh hodnotit, ale letos musím bohužel konstatovat, že mě příliš nezaujal. Nutno však podotknout, že toto konstatování je určeno pro návštěvníka, který by od výstavy očekával reprezentativní průřez nabídkou zdravotní techniky a zdravotních prostředků, návštěvníka který se na veletrh vydá po náročném dopoledním programu s nadějí, že se mu investovaný čas bohatě vrátí. Doprovodné akce letošního veletrhu, XXII. kongres České lékařské společnosti J.E. Purkyně „Zobrazovací metody v medicíně", IV. interaktivní kongres hojení ran, VI.

Kde najdete jednu z nejmodernějších nemocnic v Evropě?

Článek - 14.10.2010 | Tipy a rady

Najdete ji v německém Hamburku a jmenuje se Universitatsklinikum Hamburg-Eppendorf. Tato supermoderní nemocnice byla vybudována v letech 2004 až 2008 za 180 miliónů eur (mimochodem za velmi podobnou cenu probíhá rekonstrukce Dětského pavilónu ve FN Motol). Technologie, které v ní naleznete, jsou k vidění na různých místech v Evropě, ale jejich zdejší koncentrace na jednom místě je unikátní.

Tato nemocnice nahradila původní univerzitní centrum založené v roce 1889, které se nacházelo ve 160 (!) samostatně stojících budovách. Vše bylo nyní soustředěno do jediné budovy s plochou 85 000 m2.

Podnikáte ve zdravotnictví a hledíte účinný lék pro své finance?

Článek - 6.10.2010 | Tipy a rady

Již téměř 8 000 lékařů a podnikatelů ve zdravotnictví využívá služeb Komerční banky. Ta ušila podnikatelům ve zdravotnictví nabídku na míru - a to jak v oblasti každodenního bankovnictví, tak v oblasti financování podnikatelských aktivit. Soukromí lékaři, provozovatelé lékáren, veterináři či obchodníci s farmaceutickými přípravky oceňují každý den výhody produktů a služeb, které respektují jejich potřeby a požadavky. Komerční banka vám poskytne finance na rozvoj podnikání i lékařské praxe.

VitalJacket – převratná novinka v oblasti biotechnologií?

Článek - 29.08.2010 | Tipy a rady

 

Na letošním výročním sjezdu Evropské kardiologické společnosti ve Stockholmu, který probíhá v těchto dnech, byla prezentována novinka portugalské společnosti  Biodevices SA, která přináší novou úroveň do oblastí monitorovacích systémů životních funkcí. To co ještě nedávno připadalo všem jako vzdálená sci-fi, je nyní skoro realitou a vyvolává okamžitě další otázky.

Recenze - Medicína v kontextu západního myšlení

Článek - 27.08.2010 | Tipy a rady

Nejedná se o lehké čtení. Ale ti, kteří ve své každodenní praxi hledají vhodný příklad z medicínské historie pro řešení odborných problémů a i ti, kteří považují filozofický či spirituální základ v každodenní praxi za důležitý, nebudou mít z přečtené knížky špatný pocit. Editoři Lydie Fialová, Petr Kouba a Martin Špaček uspěli ve shromáždění příspěvků různých autorů, kdy zvláště v I. části byl úspěšně vysvětlen vývoj medicínského myšlení od antiky po současnost. Ve II.části je patrná snaha zasadit současnou medicínu do širšího historického a kulturního rámce s nalezením alternativy k čistě biologické orientaci, která dominuje současnému lékařskému vzdělávání.

Jak se nově posuzuje invalidita?

Článek - 21.07.2010 | Tipy a rady


Od začátku letošního roku platí vyhláška č.359/2009 Sb. o posuzování invalidity, která se týká přibližně 500 tisíc příjemců plného a částečného invalidního důchodu. Celkový počet zdravotně postižených osob byl v roce 2007 podle údajů Českého statistického úřadu 1 015 000 osob, což  představuje 9,87% populace. Mezi zdravotně postiženými převažují osoby se základním vzděláním, respektive středním stupněm vzdělání bez maturity ( maturitu má pouze 20% zdravotně postižených oproti 27% invalidních maturantů).

Jaké jsou změny v posuzování invalidity?

Převod řeči do textu – metoda jak ušetřit drahocený čas!

Článek - 10.06.2010 | Tipy a rady


Všichni víme, že zvyšování produktivity musí mít někde své hranice. Pokud se však objeví nástroj, který nám pomůže ušetřit čas a řeší k tomu např. i nechuť k věčnému ťukání (v mém případě 2 prsty) do klávesnice, tak jeho pořízení stojí za úvahu.

Tímto užitečným nástrojem se může stát profesionální software pro převod mluveného slova do textu NovaVoice, který je schopen převést mluvené slovo do písemné podoby a pomocí kterého lze vytvořené dokumenty v elektronické podobě  dále v počítači upravovat.

Jaké jsou hlavní výhody systému, který si našel již své místo v soudnictví, státní správě ale i zdravotnictví?