Tipy a rady

VitalJacket – převratná novinka v oblasti biotechnologií?

Článek - 29.08.2010 | Tipy a rady

 

Na letošním výročním sjezdu Evropské kardiologické společnosti ve Stockholmu, který probíhá v těchto dnech, byla prezentována novinka portugalské společnosti  Biodevices SA, která přináší novou úroveň do oblastí monitorovacích systémů životních funkcí. To co ještě nedávno připadalo všem jako vzdálená sci-fi, je nyní skoro realitou a vyvolává okamžitě další otázky.

Recenze - Medicína v kontextu západního myšlení

Článek - 27.08.2010 | Tipy a rady

Nejedná se o lehké čtení. Ale ti, kteří ve své každodenní praxi hledají vhodný příklad z medicínské historie pro řešení odborných problémů a i ti, kteří považují filozofický či spirituální základ v každodenní praxi za důležitý, nebudou mít z přečtené knížky špatný pocit. Editoři Lydie Fialová, Petr Kouba a Martin Špaček uspěli ve shromáždění příspěvků různých autorů, kdy zvláště v I. části byl úspěšně vysvětlen vývoj medicínského myšlení od antiky po současnost. Ve II.části je patrná snaha zasadit současnou medicínu do širšího historického a kulturního rámce s nalezením alternativy k čistě biologické orientaci, která dominuje současnému lékařskému vzdělávání.

Jak se nově posuzuje invalidita?

Článek - 21.07.2010 | Tipy a rady


Od začátku letošního roku platí vyhláška č.359/2009 Sb. o posuzování invalidity, která se týká přibližně 500 tisíc příjemců plného a částečného invalidního důchodu. Celkový počet zdravotně postižených osob byl v roce 2007 podle údajů Českého statistického úřadu 1 015 000 osob, což  představuje 9,87% populace. Mezi zdravotně postiženými převažují osoby se základním vzděláním, respektive středním stupněm vzdělání bez maturity ( maturitu má pouze 20% zdravotně postižených oproti 27% invalidních maturantů).

Jaké jsou změny v posuzování invalidity?

Převod řeči do textu – metoda jak ušetřit drahocený čas!

Článek - 10.06.2010 | Tipy a rady


Všichni víme, že zvyšování produktivity musí mít někde své hranice. Pokud se však objeví nástroj, který nám pomůže ušetřit čas a řeší k tomu např. i nechuť k věčnému ťukání (v mém případě 2 prsty) do klávesnice, tak jeho pořízení stojí za úvahu.

Tímto užitečným nástrojem se může stát profesionální software pro převod mluveného slova do textu NovaVoice, který je schopen převést mluvené slovo do písemné podoby a pomocí kterého lze vytvořené dokumenty v elektronické podobě  dále v počítači upravovat.

Jaké jsou hlavní výhody systému, který si našel již své místo v soudnictví, státní správě ale i zdravotnictví?

Co najdete na FIFA Medical Network?

Článek - 27.05.2010 | Tipy a rady


Webová stránka určená pro ty, kteří sami sportují nebo kterým popřípadě sportují jejich děti (a kteří nejsou svojí specializací ortopedi nebo chirurgové). Po poměrně složité registraci, která stránky chrání před přístupem nepovolaných osob, se dostanete k informacím, které jsou velmi užitečné. V naší zemi bylo v roce 2007 640 tisíc (!) registrovaných fotbalistů a fotbalistek a tyto stránky dobře poslouží všem těm, kteří o ně pečují.

Co by měl lékař - zaměstnanec vědět o pracovním právu II.

Článek - 15.04.2010 | Tipy a rady


V dnešním pokračování přehledu  informací, které zazněly na přednášce Mgr. Aleše Buriánka na nedávném semináři o medicínském právu pořádaném Lékařským odborovým klubem, lze nalézt pro všechny lékaře-zaměstnance opravdu podstatné údaje.

Mnoho z našich kolegů si neuvědomuje, že vykonávání činnosti shodné s předmětem činnosti  v hlavním zaměstnaneckém poměru je podle paragrafu 304 možné jen se souhlasem zaměstnavatele. Odvolání tohoto souhlasu naopak musí být vždy písemnou formou a odůvodněné.  Toto omezení pro zaměstnance neplatí pro vědeckou, pedagogickou, publicistickou, literární a uměleckou činnost. Při porušení tohoto paragrafu je možné rozvázání pracovního poměru.

Co by měl lékař - zaměstnanec vědět o pracovním právu I.

Článek - 1.04.2010 | Tipy a rady


Následující neúplný přehled této problematiky vychází z přednášky Mgr.Aleše Buriánka prezentované na semináři o medicínském právu pořádaném Lékařským odborovým klubem.

Jaké jsou povinnosti lékaře při práci se zdravotními prostředky v ambulanci?

Článek - 26.03.2010 | Tipy a rady


Problematika používání zdravotnických prostředků při poskytování zdravotní péče má různé aspekty a je spojena i s právním rizikem pro lékaře provozujícího ambulantní zdravotnické zařízení. Zmiňme například problematiku životnosti starších přístrojů, kdy jejich délka není stanovena výrobcem. Problém vznikne ve chvíli, kdy dojde vadou zdravotnického prostředku k poškození pacienta. Potom se často řeší otázky, zda výrobek odpovídal technickým normám atd.