Tipy a rady

Nový trestní zákoník: Jaké přináší změny?

Článek - 26.02.2010 | Tipy a rady


Tento článek od právního laika si nečiní nárok na popis všech změn či expertní pohled na změny týkající se oblasti zdravotnictví v novém zákoně č.40/2009 Sb. Je výsledkem četby několika příspěvků o této významné novince českého práva ( nový trestní zákoník po 49 letech ! ) a jeho cílem je zdůraznění několika , dle mého názoru, podstatných změn.

Problematika bezpečnosti práce v lékařské ordinaci

Článek - 12.02.2010 | Tipy a rady


Lékařská ordinace je zcela určitě místem, kde hrozí rozličná bezpečností rizika a kde je tedy nezbytné dodržovat zásady bezpečnosti práce. Ty navíc mohou být i předmětem kontroly ze strany Inspektorátu bezpečnosti práce. Lékařská ordinace spadá nejčastěji do kategorie společností do 25 zaměstnanců, kdy zaměstnavatel může zajišťovat úkony v prevenci rizik sám a to pokud má příslušné znalosti. Při počtu zaměstnanců 25-500 tak může činit, pokud splňuje zákonem stanovené podmínky a vykonal odbornou zkoušku (nad 500 zaměstnanců je nutné tak činit za pomoci k tomu způsobilých osob).

Bezpečnost práce na pracovišti lze rozdělit na několik hlavních oblastí:

Kde získat nové zkušenosti z řízení zdravotnictví ?

Článek - 5.02.2010 | Tipy a rady


Ten, kdo podá přihlášku do American Fund for Czech and Slovak Leadersip Studies (AFCSLS) do konce března a uspěje ve výběrovém řízení, získá prostředky v rámci programu Young Leaders. Program umožní strávit v USA až 6 měsíců podle vlastního výběru a naplánovat program s využitím již existujících vlastních kontaktů. Zdravotnictví je jedním ze 3 oblastí, které se fond rozhodl podporovat.

Program se soustředí na management, ekonomiku, financování a marketing poskytování zdravotní péče, budování a vedení medicínských výzkumných týmů. V rámci programu je možno se zúčastnit práce v nemocnicích, výzkumných centrech, konzultantských firmách, zdravotních pojišťovnách nebo u výrobců zdravotnických potřeb nebo ve farmaceutických firmách.

Rizika práce se zdravotnickou dokumentací

Článek - 29.01.2010 | Tipy a rady


Téměř v každém semináři o zdravotnickém právu zazní důrazná rada přednášejícího o tom, že kvalitně vedená zdravotnická dokumentace je ochranou každého zdravotnického  pracovníka při eventuálním soudním sporu. Toto nás motivuje znovu a znovu opakovat věty typu: „Pacient byl zevrubně poučen o možných rizicích .........".

Vyjmenujme zde však několik příkladů toho, jaký „výbušný" materiál máme vlastně v rukou a porušení kterého zákona se můžeme dopustit při nevhodném zacházení s ním. Zdravotničtí pracovníci musí počítat s trestněprávní, občanskoprávní, pracovněprávní a správněprávní odpovědností.

Finanční perspektiva pro lékaře - rok 2010

Článek - 18.01.2010 | Tipy a rady


Ačkoli jsme konfrontováni s realitou celosvětové i domácí ekonomické  krize již více než rok, tak její skutečné dopady na reálné příjmy lékařů, jak soukromých tak i zaměstnanců, lze očekávat především v letošním roce.

Regulace v nové úhradové vyhlášce MZ č.471/2009

Článek - 3.01.2010 | Tipy a rady


Tento článek navazuje na náš článek Nová úhradová vyhláška MZ pro rok 2010, který vycházel z údajů prezentovaných MZ na tiskové konferenci dne 11.12.2009. Od 30.12.2009 však  máme možnost si přečíst text nové úhradové vyhlášky ve Sbírce zákonů pod č. 471/2009.

Nutno zopakovat, že největším problémem nové vyhlášky je limitace úhrad výší výdajů v roce 2008. Od té doby ale došlo ke zvýšení průměrných cen léků i jejich spotřeby.

Regulace pro ambulantní specialisty:

Nová úhradová vyhláška MZ pro rok 2010

Článek - 13.12.2009 | Tipy a rady


Začátkem září skončilo dohodovací jednání poskytovatelů a plátců (tj. zdravotních pojišťoven) o úhradách na příští rok. Shody bylo dosaženo pouze u stomatologů, ZZS a dopravy, gynekologů a u části segmentu ambulantních specialistů - u klinických psychologů a u dialýzy. A tak se napjatě očekávala vyhláška Ministerstva zdravotnictví, která stanoví podmínky úhrad i v oblastech, kde nebylo dosaženo shody.

Inovativní EKG Holtery od firmy BTL

Článek - 18.11.2009 | Tipy a rady


Dalším oceněným výrobkem na veletrhu Medical fair se stala řada 08 EKG Holterů od firmy BTL se softwarem BTL-08 MEW, která svým pojetím kvalitativně posouvá 24 hodinovou monitoraci srdečního rytmu. Holterova monitorace si našla své místo v diagnostice arytmií, hodnocení etiologie synkopálních stavů, detekce ischemií nebo funkcí kardiostimulátoru.

Multivlnný sonograf – elastograf AIXPLORER

Článek - 6.11.2009 | Tipy a rady


Mezi exponáty nedávného veletrhu se zdravotnickou technikou Medical Fair, který nejvíce zaujal nejen nás, ale i odbornou komisi hodnotící přihlášené exponáty do soutěže, byl multivlnný sonograf - elastograf AIXPLORER od francouzské firmy Supersonic Imagine. Ten si odnesl i jednu ze 3 hlavních ocenění Medical Fair Award.

Vše podstatné o informovaném souhlasu

Článek - 16.10.2009 | Tipy a rady


Právní řád upravuje problematiku informovaného souhlasu dvěma právními předpisy: za prvé - je to ústavní čl.5 Úmluvy o lidských právech a biomedicíně, která je známá také jako tzv. Oviedská úmluva o biomedicíně. Ta se do našeho právního řádu dostala vyhlášením pod č.996/2001 Sb. mezinárodních smluv. Druhým předpisem je zákon č.20/1966 Sb. o péči o zdraví lidu, který tuto problematiku řeší 23 paragrafem, v odstavcích 1. a 2. v platném znění.