Tipy a rady

Jak na agresivního pacienta?

Článek - 17.09.2009 | Tipy a rady


Existují údaje o tom, že až 40% amerických psychiatrů bylo během kariéry napadeno svým pacientem. V následujícím článku bych tuto problematiku rozdělil na dvě oblasti: v nemocnicích a v akutní neodkladné péči se řeší spíše problematika „fyzického" napadení, zatímco v oblasti dlouhodobé ambulantní péče vzniká často problém narušení vzájemného vztahu lékaře a pacienta. Lékař při projevech nedůvěry, a často i agrese, naštěstí spíše ojedinělých pacientů, na rozdíl od advokátů, nemá v rukou žádné prostředky, jak ukončit vzajemný vztah.

Revoluce v zobrazování – Vscan od firmy GE Healthcare

Článek - 1.09.2009 | Tipy a rady


Na letošním evropském kardiologickém kongresu v Barceloně představila firma GE Healthcare svůj VscanTM, ultrazvukový přístroj kapesní velikosti, respektive velikosti většího mobilního telefonu. Jedná se o evropskou premiéru tohoto přístroje, který by v budoucnu mohl změnit zaběhlou praxi ve vyšetřování pacientů.

Nabizí totiž svojí prakticky neomezenou mobilitou možnost získat překvapivě kvalitní zobrazení v jakémkoliv zdravotnickém zařízení, jak ambulantním, tak i nemocničním, přímo u lůžka pacienta.

Víte, jak správně skartovat zdravotnickou dokumentaci ?

Článek - 23.08.2009 | Tipy a rady


Tuto otázku si položil mnohý provozovatel zdravotnického zařízení, který v minulých týdnech dostal dopis od příslušného odboru Krajského úřadu, odboru sociální péče a zdravotnictví. Dopis upozorňující na povinnosti vyplývající z vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č.385/2006 Sb., o zdravotnické dokumentaci. Tato vyhláška je obzvlášť užitečná pro ty, kteří např. v poslední době převzali zdravotnická zařízení a řeší problém, co s dokumentací pacientů, které sami nikdy neviděli a kteří přestali jejich zařízení docházet. Jak dlouho budou muset uchovávat zdravotnickou dokumentaci?

Jak založit nestátní zdravotnické zařízení?

Článek - 16.07.2009 | Tipy a rady


Jelikož připravujeme článek o převodu nestátního zdravotnického zařízení ve vlastnictví fyzické osoby na společnost s ručením omezeným, připomeňme si postup při jeho zakládání.

Po obdržení provozního řádu a rozhodnutí o jeho schválení, které vydává příslušný orgán ochrany veřejného zdraví, hygienická stanice (viz.
Jak získat Provozní řád nestátního zdravotnického zařízení), jste připraveni k podání žádosti o registraci nestátního zdravotnického zařízení.

Jak obstát při kontrole SÚKLu v ordinaci?

Článek - 25.06.2009 | Tipy a rady


V dnešní době stále častěji od svých ambulantních kolegů slýcháme o inspektorech, kteří přicházejí ze Státního ústavu pro kontrolu léčiv. Kontroly vyplývají ze zákona č. 378/2007 Sb. o léčivech a další prováděcí vyhlášky č.84/2008 Sb. o správné lékárenské praxi, bližších podmínkách zacházení s léčivy ve zdravotnických zařízeních.

Kde a jak nalézt kvalitní vědecké informace?

Článek - 11.06.2009 | Tipy a rady


V roce 2006 bylo v systému veřejných informačních služeb ve zdravotnictví registrováno 143 pracovišť včetně Národní lékařské knihovny, ve kterých lze nalézt 2 milióny svazků. Internetové prezentace těchto pracovišť nalezneme na www.knihovny.net nebo je adresář jednotlivých pracovišť k dispozici na stánce www.nlk.cz.

Odpověď na první část otázky v titulku zní: webové vyhledávače, odborné licencované databáze, elektronické katalogy knihoven, odborné licencované databáze, časopisy a monografie.

K právní problematice vzniku nároku na náhradu škody pacienta a odpovědnosti za případnou škodu v rámci provozování lékařské praxe

Článek - 24.05.2009 | Tipy a rady


V tomto článku bychom se měli zabývat náhradou škody, jež by mohla vzniknout při podnikatelské činnosti lékaře provozujícího lékařskou praxi. Ve smyslu příslušných ustanovení občanského zákoníku lze konstatovat, že každý odpovídá za škodu, kterou způsobil porušením právní povinnosti, zde můžeme hovořit o určité všeobecné či generální odpovědnosti za způsobenou škodu. Občanský zákoník zná také zvláštní skutkové podstaty odpovědnosti za vzniklou škodu např. spojenou s provozem určitého přístroje či jiné věci užité lékařem při poskytování zdravotnických služeb.

Projekt Nemocnice 21.století – naděje nebo utopie?

Článek - 19.05.2009 | Tipy a rady


Dne 19.2.2009 schválila Vědecká rada České lékařské komory (viz. složení ) návrh personálního vybavení zdravotnických zařízení, dokument který posléze přijalo i představenstvo ČLK . Toto usnesení má přiblížit odborné stanovisko české lékařské veřejnosti, reprezentované svojí profesní komorou, stran personálního složení našich nemocnic. Ministrestvo zdravotnictví ČR na své vyhlášce pracuje již delší dobu a výsledky zatím nejsou známé.

Jak nakoupit nábytek do ordinace?

Článek - 19.04.2009 | Tipy a rady


V následujícím článku se budeme snažit přiblížit základní principy uvažování při zařizování lékařské ordinace novým nábytkem. Dodavatelů lze najít velký počet, na konci článku přineseme jejich přehled bez ambice obsáhnout všechny výrobce.

Poskytování zdravotních služeb cizincem

Článek - 9.04.2009 | Tipy a rady


Mediálně přitažlivý případ albánského dentisty připomněl v nedávné minulosti širší veřejnosti skutečnost, že v našich zdravotnických zařízeních výrazně přibývá lékařů i sester s cizí státní příslušností. Tento fakt je nám zdravotníkům známý již delší dobu. Mnohá zdravotnická zařízení totiž nemohou řešit nedostatek odborníků jiný způsobem.

Problematiku uznávání způsobilosti k výkonu povolání lékaře získané v jiném státě než v České republice upravuje zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta.