Tipy a rady

MBA ve zdravotnictví

Článek - 13.03.2009 | Tipy a rady


CMC Graduate School of Business (dále jen CMC) spolu s Asociací nemocnic ČR a společností Pfizer pokračují i letos v pořádání úspěšné řady kurzů manažerského vzdělávání pro všechny úrovně řízení ve zdravotnictví. Program má podporu Ministerstva zdravotnictví, České lékařské komory, Nemocnice Na Homolce a v prvním roce také podporu Canadian International Development Agency.

Od roku 2001 pořádá společnost každoročně semináře zaměřené na problematiku managementu ve zdravotnictví s důrazem na různé aspekty jako např. vstup České republiky do Evropské unie, řízení změn ve zdravotnictví, manažerské dovednosti řídících pracovníků ve zdravotnictví apod.

Návod jak úspěšně zvládnout kontrolu od zdravotní pojišťovny

Článek - 11.03.2009 | Tipy a rady


Když zvednete telefon a uslyšíte „ Dobrý den, jsem revizní lékař zdravotní pojišťovny a rád bych u Vás provedl kontrolu", určitě zpozorníte a přinejmenším začnete v duchu analyzovat svoje činy, které by mohly dát podnět k podobné kontrole. Kontrola zdravotní pojišťovny však často vychází z běžného kontrolního režimu, neboť existuje směrnice podle které by nové zdravotnické zařízení mělo být kontrolováno do dvou let od svého vzniku (např. po převodu praxe).

A jak taková kontrola probíhá? Zastavme se u několika okruhů, které jsou hlavním předmětem zájmu revizního lékaře a jeho asistenta.

Dědění lékařských praxí

Článek - 22.02.2009 | Tipy a rady


Dědění lékařské praxe je třeba rozdělit do dvou základních skupin. První skupinu budou tvořit takové lékařské praxe, které jsou provozovány obchodními společnostmi. Obecně lze říci, že v těchto případech smrtí fyzické osoby - lékaře, který je v postavení buď statutárního orgánu takové obchodní společnosti a nebo jejím společníkem tzn. v podstatě vlastníkem či spoluvlastníkem takové obchodní společnosti nemusí vždy dojít k zániku společnosti a tím i lékařské praxe a obchodní podíl na společnosti se tak stává předmětem dědického řízení.

Chcete si zaregistrovat nestátní zdravotnické zařízení?

Článek - 13.02.2009 | Tipy a rady


Pokud se vám podařilo obdržet Provozní řád a rozhodnutí o jeho schválení, které vydává příslušný orgán ochrany veřejného zdraví, hygienická stanice (viz. Jak získat Provozní řád nestátního zdravotnického zařízení), tak jste připraveni k podání žádosti o registraci nestátního zdravotnického zařízení.

Každé nestátní zdravotnické zařízení (tzn. zjednodušeně řečeno jiné zdravotnické zařízení než zřizované ministerstvem) může poskytovat zdravotní péči pouze v případě, že má oprávnění k provozování zdravotnického zařízení = rozhodnutí o registraci nestátního zdravotnického zařízení.

Jak nakoupit po internetu v USA?

Článek - 9.02.2009 | Tipy a rady


I přes zhoršující se kurs koruny vůči dolaru, zůstavá možnost nákupu na některém z internetových obchodů v USA lákavou možností, jak ušetřit. Velikost trhu a konkurence stále zaručují, i v době krize, podstatně lepší ceny než u nás. K získání zajímavé odborné literatury (viz. např. Přehled 10 zajímavých knih ze zahraničních nakladatelství) v dané chvíli ani nevede jiná cesta. Proto zde přinášíme stručný návod, jak postupovat:

Potřebujete získat kredity? S novým e-learningovým vzděláváním to půjde snadno.

Článek - 23.01.2009 | Tipy a rady


V loňském roce byl na XXVII. výroční konferenci Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP v Karlových Varech představen nový projekt e- learningového vzdělávání. Díky vytvoření široké nabídky vzdělávacích programů, v současnosti je k dispozici šedesát témat, a možnosti získávání kreditů po internetu se web www.euni.cz stává praktickým nástrojem pro prohlubování vzdělávání v oblasti všeobecného lékařství zejména pro praktické lékaře. Česká lékařská komora přidělila elektronické univerzitě EUNI akreditaci. Za každý úspěšně složený zkouškový test je připsáno 8 kreditů do kontinuálního vzdělávání ČLK a zároveň je zasláno na email potvrzení o jejich dosažení.

Zdravotnictví za hranicemi

Článek - 18.01.2009 | Tipy a rady


Publikace Zdravotnictví za hranicemi popisuje v geografickém a tematickém uspořádání realizované změny v evropských systémech zdravotnictví s cílem nabídnout inspiraci o možných přístupech k řešení zkoumaných problémů v České republice. Tento dokument, který nese podtitul Přehled vybraných reformních opatření v evropských zemích, je výsledkem práce nezávislých analytiků projektu Kulatý stůl k budoucnosti financování zdravotnictí v ČR. Na téměř 80 tiskových stranách jsou popsány komplexní reformy systémů financování zdravotnictví v 7 evropských státech a shromážděno 79 konkrétních příkladů jednotlivých reformních opatření.

Máte dobře pojištěnou ordinaci?

Článek - 16.01.2009 | Tipy a rady


Na základě dohody o podmínkách pojištění č. 06-490-01 mezi Kooperativou a Českou lékařskou komorou mohou členové ČLK od 1.4.2006 uzavřít pojištění odpovědnosti provozovatele zdravotnického zařízení (profesní pojištění) za zvýhodněných podmínek.

Členům ČLK je k dispozici také pojištění Ordinace, které je speciálně vyvinuto pro lékaře, stomatology a další provozovatele soukromých zdravotnických praxí. Jednou smlouvou pokryjete všechny svoje potřeby.

Jak získat Provozní řád nestátního zdravotnického zařízení?

Článek - 9.01.2009 | Tipy a rady


Pokud se chystáte založit nestátní zdravotnické zařízení prvním krokem je zajisté získání Provozního řádu zdravotnického zařízení. Provozní řád schvaluje příslušná Hygienická stanice, oddělení protiepidemické (viz. náš rozcestník) na základě žádosti o schválení Provozního řádu a na základě zpracovaného Provozního řádu zdravotnického zařízení.