Informace pro poskytovatele zdravotních služeb

Informace pro poskytovatele zdravotních služeb

Vážení,

s ohledem na množící se dotazy poskytovatelů zdravotních služeb k úhradě zdravotních služeb za osoby s dočasnou ochranou po uplynutí 150 dní od jejího udělení si dovoluji uvést následující informaci pro Vaše členy. Nabytím účinnosti zákona č. 175/2022 Sb., o dalších opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace a o změně dalších zákonů v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, nedošlo k žádné změně v účasti osob s udělenou dočasnou ochranou v systému veřejného zdravotního pojištění. Výše uvedený zákon pouze zakotvuje povinnost osoby s udělenou dočasnou ochranou hradit pojistné jako osoba bez zdanitelných příjmů v případě, kdy po uplynutí 150 dní od udělení dočasné ochrany nespadá do jiné kategorie pojištěnců (např. zaměstnanec, státní pojištěnec). Poskytnuté zdravotní služby za takovou osobu nicméně dále hradí její zdravotní pojišťovna v plném rozsahu nároku vyplývajícím z právních předpisů upravujících veřejné zdravotní pojištění.

Dovoluji si Vás požádat o informování Vašich členů.

S pozdravem Mgr. Jan Zapletal ředitel odboru dohledu nad zdravotním pojištěním