Odměny pro zdravotníky Dobrý úmysl pokažený neschopností ministerských úředníků

O nutnosti novelizovat tzv. kompenzační vyhlášku tak, aby poskytovatelé zdravotních služeb obdrželi náhrady za pokles plánovaných příjmů zapříčiněný epidemií a protiepidemickými opatřeními, jsem začal jednat s tehdejším ministrem zdravotnictvím Blatným a s premiérem Babišem již v listopadu. O odměnách, tentokrát pro všechny zdravotníky, za podzimní vlnu epidemie jsem pak poprvé s oběma pány jednal v prosinci. Můj původní požadavek zněl za podzimní vlnu 50 000,- Kč čistého pro každého zdravotníka (pouze pro zdravotníky), bez ohledu na kvalifikaci a místo výkonu povolání. Prosazoval jsem tedy stejné peníze pro lékaře, sestry, laboranty, sanitáře, ale třeba i zubaře, záchranáře či lékárníky, tedy pro každého, kdo riskoval vlastní zdraví a plnil si v čase epidemie své povinnosti.

   Říká se, že kdo rychle dává, dvakrát dává. Škoda, že se tímto příslovím vláda neřídila. Kvůli průtahům se nakonec spojily odměny za podzimní, zimní i jarní vlnu epidemie v jednu jedinou částku. Díky spolupráci s odborovými organizacemi se však podařilo vyjednat, že půjde o částku vyšší, konkrétně o 75 000,- Kč hrubého pro zdravotníka pracujícího v úvazku 1,0.

 

Pro zaměstnance nemocnic peníze ze státního rozpočtu

   Zdravotníci v lůžkových zařízením by měli dostat 75 000,- Kč hrubého, a navíc by částkou 30 000,- Kč hrubého měli být odměněni ostatní pracovníci, „kteří se pravidelně každý den výkonu práce podílejí na přímé péči o pacienty nebo jejich bezprostřední prostředí.“

   Jak jsem si ověřoval u několika ředitelů, tak nemocnice (doufám že všechny) potřebné peníze ze státního rozpočtu již dostaly. Je tedy pravděpodobné, že jejich zaměstnanci by měli odměny dostat během května jako součást výplaty za měsíc duben.

 

Pro zdravotníky v ostatních zařízeních peníze od zdravotních pojišťoven

     Ostatní poskytovatelé zdravotních služeb obdrží na každého zdravotnického pracovníka, kterého mají uvedeného v příloze č. 2 smlouvy o poskytování a úhradě hrazené péče s plným úvazkem, částku 100 350,- Kč. Z té má být vyplaceno 75 000,- Kč zdravotníkovi a zbytek je určen k úhradě povinných odvodů na straně zaměstnavatele. U zdravotnické záchranné služby je částka vyšší, konkrétně 160 560,- Kč, kdy odměna pro zdravotníka s plným úvazkem činí 120 000,- Kč. Pokud zdravotník pracuje v úvazku nižším než 1,0, budou peníze zdravotními pojišťovnami patřičně pokráceny. Pro poskytnutí peněz na vyplacení odměn je rozhodující stav zdravotníků uvedených v příloze č. 2 smlouvy se zdravotní pojišťovnou ke dni 31.12.2020.

   O peníze na odměny není třeba žádat, zdravotní pojišťovny je vyplatí automaticky. Dnes mě o tom znovu ujistil ředitel VZP Ing. Kabátek.

   Ministerstvo zdravotnictví bohužel odmítlo akceptovat připomínky České lékařské komory, a tak se dají při vyplácení odměn očekávat velké problémy a nespravedlnosti.

  1. Nárok na plnou výši odměny pro zdravotníky má pouze poskytovatel, který v posledním čtvrtletí roku 2020 dosáhl alespoň 75 % produkce posledního čtvrtletí roku 2018. Produkcí je myšlen počet vykázaných bodů a součet korunových položek.

S touto podmínkou ČLK nesouhlasila. Argumentovali jsme tím, že odměna je pro ambulantní sféru jedinou odměnou za loňské i letošní měsíce strávené bojem s epidemií. Omezování tohoto nároku podle produkce v posledním kvartálu roku 2020 je nespravedlivé. Poskytovatelé, kteří v posledním čtvrtletí roku 2020 omezili péči, tak nečinili svévolně, ale velmi pravděpodobně z důvodů, které byly mimo jejich sféru vlivu (nouzový stav, obavy pacientů z rizika nákazy při návštěvě zdravotnického zařízení, nemocnost zdravotnického personálu). 

  1. Na vyplacení peněz na odměny se budou poměrně podílet všechny zdravotní pojišťovny, které mají pojištěnce v kraji, kde má poskytovatel sídlo. Aby poskytovatel obdržel pro své zaměstnance plnou výši odměny, musí mít uzavřeny smlouvy se všemi zdravotními pojišťovnami, jejichž pojištěnci mají v daném kraji (kde má poskytovatel sídlo) zastoupení.

S tímto principem ČLK nesouhlasila. Upozorňovali jsme, že pokud poskytovatel nemá v daném kraji s některou z významnějších zdravotních pojišťoven uzavřenou smlouvu, nebudou mu vyplaceny peníze na odměny v plné výši a poskytovatelé zdravotních služeb, kteří nemají žádnou smlouvu se zdravotními pojišťovnami, tak ti pro své zaměstnance nedostanou vůbec nic.

  1. Na odměny má nárok pouze zdravotník, který je uveden v příloze č. 2 smlouvy ke dni 31.12.2020, a výše odměny se řídí týdenní hodinovou kapacitou uvedenou v příloze č. 2. Zdravotník uvedený v příloze č. 2 s nulovým úvazkem, stejně jako zdravotník v příloze č. 2 neuvedený nemá na odměnu nárok. 

ČLK v rámci připomínkového řízení ministerstvo upozorňovala na nesprávnost tohoto řešení. Údaje v příloze č. 2 smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb nic nevypovídají o skutečných pracovních úvazcích zdravotníků u poskytovatele a objemu odvedené práce. Některé zdravotní pojišťovny, resp. jejich pobočky odmítají do přílohy č. 2 zdravotníky uvádět, pokud nejsou nositeli výkonů, nebo pokud je již překročena kapacita, kterou je zdravotní pojišťovna ochotna akceptovat. Dalším problémem je, že některé pobočky zdravotních pojišťoven nestíhají přílohu č. 2 aktualizovat dle nahlašovaných změn. Do přílohy č. 2 nejsou uváděni rezidenti, ani lékaři s kmenem (L2) nebo bez kmene (L1), resp. pokud uvedeni jsou, jsou uváděni s nulovým úvazkem. Ani v tomto však není praxe zdravotních pojišťoven jednotná.

   Závěrem zdůrazňuji, že jsem sice jménem České lékařské komory jako její prezident požadoval vyplacení odměn pro všechny zdravotníky, čemuž vláda nakonec vyhověla, byť po zbytečných průtazích, ale konečná forma způsobu vyplácení peněz na odměny je rozhodnutím ministerstva zdravotnictví, jehož úředníci odmítli respektovat připomínky komory a jejich neschopnost tak do určité míry pokazila dobrý úmysl zdravotníky za náročnou a nebezpečnou práci finančně odměnit.

   Vzhledem k rozsahu očekávaných problémů jsem se dnes písemně obrátil s žádostí o urgentní jednání s cílem hrozící křivdy odstranit na ministra zdravotnictví prof. Arenbergera, přičemž jsem zároveň informoval předsedu vlády Ing. Babiše, ředitele VZP Ing. Kabátka a náměstkyni ministra zdravotnictví Ing. Rögnerovou, která nese za kompenzační vyhlášku odpovědnost. Text dopisu naleznete na stránkách ČLK:<--break- />

ČLK > / ČLK / Aktuality / Odměny pro zdravotníky - dobrý úmysl pokažený neschopností ministerských úředníků (lkcr.cz)

   V případě nejasností můžete kontaktovat právní kancelář České lékařské komory, naši experti se budou snažit pomoci vám v jednáních se zdravotními pojišťovnami, případně se zaměstnavateli.

 

   S kolegiálním pozdravem   Milan Kubek