Zdravotní politika

Výsledek Děkujeme, odcházíme? Dvě třetiny věcí se ve zdravotnictví nezměnily

Článek - 20.09.2011 | Zdravotní politika

Akce Děkujeme, odcházíme pomohla zvýšit platy lékařů českých nemocnic. Na tom se shoduje ministr zdravotnictví, předseda LOK, ředitelé pojišťoven i ředitelka fakultní nemocnice, které s pěti otázkami oslovil server IHNED.cz. Ale co ostatní výtky na konto nemocného zdravotnictví?

Čeští lékaři před rokem bouchli do stolu a chtěli přidat dlouho slibované peníze. Když žádosti nepomohly, dala pětina doktorů v českých nemocnicích výpověď. Pár dnů před tím, než začaly výpovědi platit, vláda peníze na zvýšení mezd lékařů našla.

Jeden z hlavních cílů akce Děkujeme, odcházíme se naplnil. Splnil se tak, jak bylo dohodnuto? A co dalšího protest lékařů změnil?

Stávka lékařů v Izraeli

Článek - 14.09.2011 | Zdravotní politika

Lékař veřejného sektoru v Izraeli má dnes na jednoho pacienta čas v průměru 10 min, což je jeden z problémů, na které měla upozornit proběhnuvší stávka. Lékaři by si představovali, že na jednoho pacienta by měli mít vyhrazeno minimálně 12 až 15 minut. Protesty, které začaly 5. dubna letošního roku kvůli zařízení veřejného sektoru, znamenaly, že pracovní režim se zpomalil a připomínal čas židovského svátku Šabatu. Jeden z nejvýznamnějších židovských svátků začínající pátečním večerem a trvající přibližně 24 hodin, je charakteristický výrazným omezením všech pracovních aktivit. 

Jak uvedlo nedávné číslo časopisu Lancet, protesty vypukly po více než 8 měsících neúspěšných vyjednávání mezi stavovskou lékařskou organizací IMA (Israel Medical Association) a ministerstvem financí, které je pověřeno realizací reformních plánů izraelské vlády.

Do roku 2020 bude potřeba 74 tisíc nových lékařů

Článek - 17.08.2011 | Zdravotní politika

V souvislosti se strukturálním zákonem o péči chce spolková vláda odstranit nedostatek lékařů. Že je s nedostatkem lékařů potřeba něco dělat, potvrdil na tiskové konferenci i Spolkový svaz zdravotních pojišťoven. Statistické údaje, vyplývající z minulého roku, vyvolávají obavy.

Průměrný věk smluvních lékařů se v minulém roce zvýšil ze 46,6 na 52,2 let, jak uvedl předseda představenstva KBV Andreas Köhler. Podíl lékařů nad 60 let vzrostl za stejné období z 6,7% na 13,5%. „Do roku 2020 skončí kvůli vysokému věku až 66 830 kvalifikovaných lékařů.“ Vzhledem k tomu, že se již dnes německé zdravotnictví potýká s nedostatkem lékařů, tak KBV očekává, že do roku 2020 bude třeba nahradit 74 000 lékařů.

Je Holandsko ten správný příklad pro české zdravotnictví?

Článek - 9.08.2011 | Zdravotní politika

Minulí i současní vládní reformátoři systému zdravotního pojištění se opakovaně vyjádřili obdivně o holandské reformě z roku 2006. Své zastánce si tato reforma našla i mezi republikánskou opozicí v americkém Senátu, kde má sloužit jako vzor k reformě stávajícího systému Medicaid. Pro nás budou nepochybně zajímavé některé myšlenky a zkušenosti s její realizací v praxi, tak jak je přinesl K.G.H. Otma a spol. v červencovém čísle NEJM v článku Managed Competition for Medicare? Sobering Lessons from the Netherlands.

Zdravotní pojištění je v Holandsku povinné a zdravotním pojišťovnám není umožněno odmítnout tzv. drahé pacienty. V systému existuje přerozdělování prostředků podle rizikovosti populačních skupin, které brání selekci „výhodných pacientů“.

Srovnání OECD: Češi platí za zdravotnictví málo. Lépe jsou na tom jen Dánové

Článek - 5.08.2011 | Zdravotní politika

Česká vláda získala další argument k postupnému zvyšování spoluúčasti pacientů na zdravotním systému. Z porovnání 34 zemí Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj vyplynulo, že Češi platí ze svého společně s Dány nejméně.

Češi nevydávají ze svých peněženek až tolik peněz, aby se podíleli na úhradě nákladů na zdravotní péči. Tedy alespoň ve srovnání s 34 zeměmi sdruženými v Organizaci pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD).

Údaje vyplynuly z tabulek OECD, podle nichž Česko patří s 16,6 procent k zemím s nejnižším podílem soukromých výdajů na zdravotnictví. Uvedená data se nyní skvěle hodí současné vládní koalici, která tvrdí, že je třeba v horizontu tří let zvýšit spoluúčast českých pacientů na 22 procent.

Dražší čočky i kyčle? Firmy už lobbují

Článek - 22.07.2011 | Zdravotní politika

Zákon, který zavádí nadstandard, se znovu vrací do sněmovny. Výrobci však nečekají. Chtějí ovlivnit rozdělení péče ve svůj prospěch. Nadstandard zahýbe zdravotnickým byznysem. Zákon, který ho má zavést, ještě není schválen - Senát jej včera vrátil do sněmovny -, ale prodejci se už chystají na to, jak budou lobbovat.

Jde jim přitom o dvě věci: udržet ve standardu všechno, co dnes pojišťovna alespoň někdy hradí, a dostat do standardu či nadstandardu to, co si teď lidé platí sami. Tak totiž budou na tyto výkony přispívat pojišťovny a pro pacienty se stanou dostupnější.

VZP otočila, peníze na drahé pacienty najde

Článek - 11.07.2011 | Zdravotní politika

Nemocnice dosáhly svého. VZP jim dá letos na léčbu drahých pacientů o půl miliardy korun více, než dosud říkala. Praxe, kdy lékaři posílali tyto lidi bez léků domů, jak v minulých dnech upozornily HN, tak zřejmě skončí.

"Nakonec to dopadlo rozumně. V minulém týdnu se nám podařilo s pojišťovnou domluvit, že dostaneme stejný objem peněz jako v roce 2010. Proti původním návrhům je to o mnoho lepší. Vypadá to, že s tím nějak vyjdeme," řekla HN ředitelka plzeňské fakultní nemocnice a předsedkyně Asociace nemocnic Jaroslava Kunová.

Do specializovaných center tak celkem letos půjde přes pět miliard korun. Ještě v květnu ale pojišťovna navrhovala, aby to bylo téměř o půl miliardy korun méně.

Vývoj čerpání zdravotního fondu zdravotních pojišťoven v krátkodobém a dlouhodobém srovnání let 2000 a 2010

Článek - 20.06.2011 | Zdravotní politika

Často kladenou otázkou je zastoupení jednotlivých segmentů při čerpání  prostředků na ZP. Zde předkládáme data pocházející  z údajů od zdravotních pojišťoven v desetiletém srovnání roků 2000 a 2010, pro meziroční srovnání  posledního vývoje i za rok 2009.

Celkové výdaje: rok 2000 111.367 mil. Kč, rok 2010 215.582 mil. Kč (2010/2000 + 93,5%), rok 2009 210.839 mil. Kč (2010/2009 +2,3%) 

A) Ambulantní péče:  rok 2000 25.425 mil. Kč  rok 2010, 55.649 mil. Kč (+119%) rok 2009 54.033 mil. Kč (+3%)

Z toho: - praktičtí lékaři: rok 2000 5.777 mil. Kč  rok 2010, 12 587 mil. (+ 119%) rok 2009 11 906 (+ 5,7%)

Co přináší "kultivace" Seznamu zdravotních výkonů?

Článek - 7.06.2011 | Zdravotní politika

Ministerstvo zdravotnictví včera vyhlásilo konec prací na tzv. kultivaci Seznamu zdravotních výkonů a vytvoření nezávislého softwaru pro jeho další údržbu a modelace, projektu financovaném Evropskou unií.

Co tedy může tento proces přinést každodenní praxi?

Deklarovaným cílem, zatím pouze návrhu, je "revize a úprava cen léčivých přípravků, zdravotnického materiálu a zdravotnických prostředků použitých jako přímo kalkulované náklady ve výkonech" a dále " vyřazení dlouhodobě nepoužívaných výkonů, sjednocení či zreálnění obsahu kalkulovaných položek u výkonů popisujících shodný diagnostický či terapeutický postup a zjednodušení struktury a sjednocení výkonů klinických vyšetření".

Vývoj pracovní síly ve zdravotnictví v Evropě ve srovnání let 1998 a 2008

Článek - 16.05.2011 | Zdravotní politika

V Evropské unii pracuje až 9% veškeré pracovní síly ve zdravotnických a sociálních službách. Podstatnými trendy jsou stárnutí této profesní skupiny, ekonomickou krizí omezené množství mzdových prostředků a v zemích střední a východní Evropy očekávaná migrační vlna těchto pracovníků západním směrem. To vede k potřebě reforem organizace nemocniční sféry a systému vzdělávání s posílením pravomocí nelékařských povolání. Snaha o zmapování množství odpracovaných hodin je dána rozdílným způsobem jejich vykazování, zavádí se parametr tzv. FTE (full time equivalents).