Zdravotní politika

Co by mohly přinést chystané změny ministra zdravotnictví L.Hegera?

Článek - 18.04.2011 | Zdravotní politika

Letošní pravidelná vzdělávací konference ČLK , konaná opět v Průhonicích, byla nepochybně ovlivněna atmosférou výrazné nejistoty ohledně dalšího politického vývoje, kdy zřejmě nikdo (bohužel asi ani samotní politici) neví, co se bude dít v příštích dnech.  A tak seminář o další podobě reformy zdravotnictví může být v krátké budoucnosti pouze rétorickým cvičením. Každopádně přinášíme několik zvažovaných opatření, které by se měly do legislativy dostat postupnými novelami (tzv. „malou“ a „velkou“) zákona  č.48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění a „novými“ (uvozovky proto, že se jedná z velké části o zákony připravené ministrem Julínkem) zákony o zdravotních službách, o speciálních zdravotních službách a záchraných zdravotnických službách.

Heger chystá čistky ve VZP. Chce omezit vliv politiků na zdravotní pojišťovnu

Článek - 11.04.2011 | Zdravotní politika

Omezit vliv politických stran na vedení největší české zdravotní pojišťovny chce ministr zdravotnictví Leoš Heger. Ti, kteří na činnost VZP dohlížejí, by za to navíc měli nést také hmotnou a trestní odpovědnost.

Místo v kontrolních orgánech VZP by si od roku 2013 rovným dílem rozdělili zástupci státu, pojištěnců a zaměstnavatelů. Celkem by jich bylo podle společného návrhu Národní ekonomické rady vlády a ministerstva zdravotnictví jen devět.

Nyní přitom zasedá v dozorčí a správní radě dohromady 43 lidí. Politici mezi nimi převažují. Kromě současných a bývalých zákonodárců jde také o regionální politiky. VZP na jejich odměny vyplatí kolem 15 milionů korun ročně.

Lékařské platy v USA po ukončení rezidentury

Článek - 28.03.2011 | Zdravotní politika

Americký měsíčník Health Affairs nedávno uveřejnil výsledky průzkumu provedeného u lékařů, kteří ukončili svoji rezidenturu ve státě New York a který se týkal převážně platových podmínek v jejich prvním zaměstnání. Ukončení rezidentury lze u nás přibližně přirovnat  k získání specializované způsobilosti v oboru, tj. podle oboru 10.-12. rok od zahájení lékařského studia. Od té chvíle je lékař v USA, ale i u nás, již plně odpovědný za svoji práci a pracuje zcela samostatně.

Prevence je dobrý byznys. Hlavně u VZP

Článek - 18.03.2011 | Zdravotní politika

Neuběhl ani měsíc od podepsání smlouvy a firma Akademos už poslala do Všeobecné zdravotní pojišťovny dvě faktury.

Nárokovala si celkem 6,15 milionu korun, aniž by jakkoliv doložila, co za těch třicet dní vlastně vykonala.

Začal se psát příběh dalšího preventivního programu největší zdravotní pojišťovny v Česku, který ukazuje na skryté finanční rezervy českého zdravotnictví. VZP totiž investuje stovky milionů korun do prevence a propagace, aniž by bylo možné zkontrolovat, jestli byly peníze vynaloženy hospodárně.

Porovnání zdravotnických systémů v nejvyspělejších zemích světa

Článek - 28.02.2011 | Zdravotní politika

Americká soukromá nadace Commonwealth Fund, která dlouhodobě zkoumá zdravotnické systémy, zvláště jejich efektivitu v zajišťování zdravotní péče, publikovala svoji každoroční analýzu. V ní byly rozebrány zdravotnické systémy 11 zemí ( Austrálie, Kanady, Francie, Holandska, Německa, Norska, Nového Zélandu, Švédska, Švýcarska, Velké Británie a USA). Cílem bylo zjistit, jak podoba organizace zdravotní péče ovlivnila její dostupnost a cenu a to s ohledem na různé příjmové skupiny obyvatelstva.

Šťastný chce měnit zákony a trestně stíhat protestující lékaře v době krize

Článek - 23.02.2011 | Zdravotní politika

Stát by měl mít podle poslance ODS možnost účinně zasáhnout v situaci, jako byla hrozba odchodu 3800 lékařů v odborové akci Děkujeme, odcházíme.

České zákony by se podle poslance ODS Borise Šťastného měly změnit tak, aby jakékoli výpadky v poskytování péče ze strany zdravotníků byly v krizové situaci považovány za trestný čin. Stát by měl mít možnost účinně zasáhnout v situaci, jako byla hrozba odchodu 3800 lékařů v odborové akci Děkujeme, odcházíme. Měl by dostat právo požádat alespoň vybrané zdravotníky o přechod do zvláštního režimu, jako je to v Izraeli či USA.

"Jsem přesvědčen, že bude nutné, abychom přijali takové změny našich zákonů, aby v případě krizového stavu jakékoli výpadky na úrovni zdravotníků byly do budoucna považovány za trestný čin," řekl v úterý předseda sněmovního zdravotního výboru na semináři Kvalita očima pacientů.

Co také zaznělo v diskuzi o akci „Děkujeme, odcházíme?“

Článek - 17.02.2011 | Zdravotní politika

Adam Drda, redaktor rádia Česko v magazínu HN

„V Česku zatím vládla představa, že MUDr. je automaticky více než pedagog nebo třeba sociální pracovník. Asi by se s ní mělo skoncovat. Z prostého faktu, že někdo má nějaké povolání, nevyplývá automaticky nic: člověk si zkrátka vybere práci, avšak úctu získává teprve podle toho, zda ji vykonává dobře. V nemocnicích je nepochybně dost skvělých doktorů - a je tam také hodně necitlivých a bezohledných figur, jimž by jeden nesvěřil k ošetření ani starého psa.“

Celý článek na http://in.ihned.cz/c1-49707470-adam-drda-kapitulovat-by-mel-lok-ne-stat

Stojí krach českého zdravotnictví za 3 km nové dálnice?

Článek - 3.02.2011 | Zdravotní politika

 Vědecká rada ČLK sdružující přední odborníky klíčových lékařských oborů vydává v reakci na prohlášení ministra zdravotnictví Hegera, že ukončuje jednání s organizátory protestní akce lékařů „Děkujeme, odcházíme“, následující prohlášení:

  - Členové Vědecké rady ČLK považují požadavky nemocničních lékařů na zvýšení platů, omezení množství přesčasové práce, změny v systému vzdělávání lékařů, omezení korupce a zahájení opravdové reformy zdravotnictví ve spolupráci s Českou lékařskou komorou za oprávněné.

  - Členové Vědecké rady ČLK oceňují vstřícnost lékařských odborů, jejichž zástupci během jednání projevili velkou ochotu ke kompromisům.

Co bylo obsahem Dohody o úpravě poměrů ve zdravotnictví, kterou odmítlo MZ?

Článek - 31.01.2011 | Zdravotní politika

Včerejší zvrat ve vyjednávání o výzvě „Děkujeme, odcházíme“ souvisí s návrhem písemné dohody sepsané Lékařským odborovým klubem. Co bylo v tomto návrhu „nepřijatelné“ pro ministerstvo zdravotnictví? Přinášíme vám podstatu návrhu v jednotlivých bodech:

-          závazek MZ přijmout novelu úhradové vyhlášky č.396/2010 tak, aby úhrady zdravotnickým zařízením byly navýšeny alespoň o 2 mld. korun rozdělených úměrně podle počtu lékařů v nich pracujících (od 1.3.2011)

-          závazek MZ navýšit tarifní platy v 11. a 12. platové třídě o  8000,- Kč , v 13. platové třídě o 10000,- Kč a ve 14. a vyšších třídách o 12000,- Kč měsíčně (od 1.3.2011)

Britský model reformy zdravotnictví

Článek - 25.01.2011 | Zdravotní politika

Nová pravicová vláda se rozhodla reformovat britské zdravotnictví a jak se dalo předpokládat, jsou to praktičtí lékaři, kteří budou středobodem většiny změn. Není to překvapivé, vždyť britští GP byli dlouhodobě synonymem kvalitního praktického lékaře se zaslouženě velkými pravomocemi. Ty vycházely z širokého záběru činnosti ale i nadstandardních znalostí. Právě díky těmto znalostem fungoval dlouhodobě celý systém se zhruba o 1/3 nižším počtem lékařů na stejný počet obyvatel ve srovnání s ostatními zeměmi OECD.