Zdravotní politika

Dražší čočky i kyčle? Firmy už lobbují

Článek - 22.07.2011 | Zdravotní politika

Zákon, který zavádí nadstandard, se znovu vrací do sněmovny. Výrobci však nečekají. Chtějí ovlivnit rozdělení péče ve svůj prospěch. Nadstandard zahýbe zdravotnickým byznysem. Zákon, který ho má zavést, ještě není schválen - Senát jej včera vrátil do sněmovny -, ale prodejci se už chystají na to, jak budou lobbovat.

Jde jim přitom o dvě věci: udržet ve standardu všechno, co dnes pojišťovna alespoň někdy hradí, a dostat do standardu či nadstandardu to, co si teď lidé platí sami. Tak totiž budou na tyto výkony přispívat pojišťovny a pro pacienty se stanou dostupnější.

VZP otočila, peníze na drahé pacienty najde

Článek - 11.07.2011 | Zdravotní politika

Nemocnice dosáhly svého. VZP jim dá letos na léčbu drahých pacientů o půl miliardy korun více, než dosud říkala. Praxe, kdy lékaři posílali tyto lidi bez léků domů, jak v minulých dnech upozornily HN, tak zřejmě skončí.

"Nakonec to dopadlo rozumně. V minulém týdnu se nám podařilo s pojišťovnou domluvit, že dostaneme stejný objem peněz jako v roce 2010. Proti původním návrhům je to o mnoho lepší. Vypadá to, že s tím nějak vyjdeme," řekla HN ředitelka plzeňské fakultní nemocnice a předsedkyně Asociace nemocnic Jaroslava Kunová.

Do specializovaných center tak celkem letos půjde přes pět miliard korun. Ještě v květnu ale pojišťovna navrhovala, aby to bylo téměř o půl miliardy korun méně.

Vývoj čerpání zdravotního fondu zdravotních pojišťoven v krátkodobém a dlouhodobém srovnání let 2000 a 2010

Článek - 20.06.2011 | Zdravotní politika

Často kladenou otázkou je zastoupení jednotlivých segmentů při čerpání  prostředků na ZP. Zde předkládáme data pocházející  z údajů od zdravotních pojišťoven v desetiletém srovnání roků 2000 a 2010, pro meziroční srovnání  posledního vývoje i za rok 2009.

Celkové výdaje: rok 2000 111.367 mil. Kč, rok 2010 215.582 mil. Kč (2010/2000 + 93,5%), rok 2009 210.839 mil. Kč (2010/2009 +2,3%) 

A) Ambulantní péče:  rok 2000 25.425 mil. Kč  rok 2010, 55.649 mil. Kč (+119%) rok 2009 54.033 mil. Kč (+3%)

Z toho: - praktičtí lékaři: rok 2000 5.777 mil. Kč  rok 2010, 12 587 mil. (+ 119%) rok 2009 11 906 (+ 5,7%)

Co přináší "kultivace" Seznamu zdravotních výkonů?

Článek - 7.06.2011 | Zdravotní politika

Ministerstvo zdravotnictví včera vyhlásilo konec prací na tzv. kultivaci Seznamu zdravotních výkonů a vytvoření nezávislého softwaru pro jeho další údržbu a modelace, projektu financovaném Evropskou unií.

Co tedy může tento proces přinést každodenní praxi?

Deklarovaným cílem, zatím pouze návrhu, je "revize a úprava cen léčivých přípravků, zdravotnického materiálu a zdravotnických prostředků použitých jako přímo kalkulované náklady ve výkonech" a dále " vyřazení dlouhodobě nepoužívaných výkonů, sjednocení či zreálnění obsahu kalkulovaných položek u výkonů popisujících shodný diagnostický či terapeutický postup a zjednodušení struktury a sjednocení výkonů klinických vyšetření".

Vývoj pracovní síly ve zdravotnictví v Evropě ve srovnání let 1998 a 2008

Článek - 16.05.2011 | Zdravotní politika

V Evropské unii pracuje až 9% veškeré pracovní síly ve zdravotnických a sociálních službách. Podstatnými trendy jsou stárnutí této profesní skupiny, ekonomickou krizí omezené množství mzdových prostředků a v zemích střední a východní Evropy očekávaná migrační vlna těchto pracovníků západním směrem. To vede k potřebě reforem organizace nemocniční sféry a systému vzdělávání s posílením pravomocí nelékařských povolání. Snaha o zmapování množství odpracovaných hodin je dána rozdílným způsobem jejich vykazování, zavádí se parametr tzv. FTE (full time equivalents).

Co by mohly přinést chystané změny ministra zdravotnictví L.Hegera?

Článek - 18.04.2011 | Zdravotní politika

Letošní pravidelná vzdělávací konference ČLK , konaná opět v Průhonicích, byla nepochybně ovlivněna atmosférou výrazné nejistoty ohledně dalšího politického vývoje, kdy zřejmě nikdo (bohužel asi ani samotní politici) neví, co se bude dít v příštích dnech.  A tak seminář o další podobě reformy zdravotnictví může být v krátké budoucnosti pouze rétorickým cvičením. Každopádně přinášíme několik zvažovaných opatření, které by se měly do legislativy dostat postupnými novelami (tzv. „malou“ a „velkou“) zákona  č.48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění a „novými“ (uvozovky proto, že se jedná z velké části o zákony připravené ministrem Julínkem) zákony o zdravotních službách, o speciálních zdravotních službách a záchraných zdravotnických službách.

Heger chystá čistky ve VZP. Chce omezit vliv politiků na zdravotní pojišťovnu

Článek - 11.04.2011 | Zdravotní politika

Omezit vliv politických stran na vedení největší české zdravotní pojišťovny chce ministr zdravotnictví Leoš Heger. Ti, kteří na činnost VZP dohlížejí, by za to navíc měli nést také hmotnou a trestní odpovědnost.

Místo v kontrolních orgánech VZP by si od roku 2013 rovným dílem rozdělili zástupci státu, pojištěnců a zaměstnavatelů. Celkem by jich bylo podle společného návrhu Národní ekonomické rady vlády a ministerstva zdravotnictví jen devět.

Nyní přitom zasedá v dozorčí a správní radě dohromady 43 lidí. Politici mezi nimi převažují. Kromě současných a bývalých zákonodárců jde také o regionální politiky. VZP na jejich odměny vyplatí kolem 15 milionů korun ročně.

Lékařské platy v USA po ukončení rezidentury

Článek - 28.03.2011 | Zdravotní politika

Americký měsíčník Health Affairs nedávno uveřejnil výsledky průzkumu provedeného u lékařů, kteří ukončili svoji rezidenturu ve státě New York a který se týkal převážně platových podmínek v jejich prvním zaměstnání. Ukončení rezidentury lze u nás přibližně přirovnat  k získání specializované způsobilosti v oboru, tj. podle oboru 10.-12. rok od zahájení lékařského studia. Od té chvíle je lékař v USA, ale i u nás, již plně odpovědný za svoji práci a pracuje zcela samostatně.

Prevence je dobrý byznys. Hlavně u VZP

Článek - 18.03.2011 | Zdravotní politika

Neuběhl ani měsíc od podepsání smlouvy a firma Akademos už poslala do Všeobecné zdravotní pojišťovny dvě faktury.

Nárokovala si celkem 6,15 milionu korun, aniž by jakkoliv doložila, co za těch třicet dní vlastně vykonala.

Začal se psát příběh dalšího preventivního programu největší zdravotní pojišťovny v Česku, který ukazuje na skryté finanční rezervy českého zdravotnictví. VZP totiž investuje stovky milionů korun do prevence a propagace, aniž by bylo možné zkontrolovat, jestli byly peníze vynaloženy hospodárně.

Porovnání zdravotnických systémů v nejvyspělejších zemích světa

Článek - 28.02.2011 | Zdravotní politika

Americká soukromá nadace Commonwealth Fund, která dlouhodobě zkoumá zdravotnické systémy, zvláště jejich efektivitu v zajišťování zdravotní péče, publikovala svoji každoroční analýzu. V ní byly rozebrány zdravotnické systémy 11 zemí ( Austrálie, Kanady, Francie, Holandska, Německa, Norska, Nového Zélandu, Švédska, Švýcarska, Velké Británie a USA). Cílem bylo zjistit, jak podoba organizace zdravotní péče ovlivnila její dostupnost a cenu a to s ohledem na různé příjmové skupiny obyvatelstva.