Zdravotní politika

Šťastný chce měnit zákony a trestně stíhat protestující lékaře v době krize

Článek - 23.02.2011 | Zdravotní politika

Stát by měl mít podle poslance ODS možnost účinně zasáhnout v situaci, jako byla hrozba odchodu 3800 lékařů v odborové akci Děkujeme, odcházíme.

České zákony by se podle poslance ODS Borise Šťastného měly změnit tak, aby jakékoli výpadky v poskytování péče ze strany zdravotníků byly v krizové situaci považovány za trestný čin. Stát by měl mít možnost účinně zasáhnout v situaci, jako byla hrozba odchodu 3800 lékařů v odborové akci Děkujeme, odcházíme. Měl by dostat právo požádat alespoň vybrané zdravotníky o přechod do zvláštního režimu, jako je to v Izraeli či USA.

"Jsem přesvědčen, že bude nutné, abychom přijali takové změny našich zákonů, aby v případě krizového stavu jakékoli výpadky na úrovni zdravotníků byly do budoucna považovány za trestný čin," řekl v úterý předseda sněmovního zdravotního výboru na semináři Kvalita očima pacientů.

Co také zaznělo v diskuzi o akci „Děkujeme, odcházíme?“

Článek - 17.02.2011 | Zdravotní politika

Adam Drda, redaktor rádia Česko v magazínu HN

„V Česku zatím vládla představa, že MUDr. je automaticky více než pedagog nebo třeba sociální pracovník. Asi by se s ní mělo skoncovat. Z prostého faktu, že někdo má nějaké povolání, nevyplývá automaticky nic: člověk si zkrátka vybere práci, avšak úctu získává teprve podle toho, zda ji vykonává dobře. V nemocnicích je nepochybně dost skvělých doktorů - a je tam také hodně necitlivých a bezohledných figur, jimž by jeden nesvěřil k ošetření ani starého psa.“

Celý článek na http://in.ihned.cz/c1-49707470-adam-drda-kapitulovat-by-mel-lok-ne-stat

Stojí krach českého zdravotnictví za 3 km nové dálnice?

Článek - 3.02.2011 | Zdravotní politika

 Vědecká rada ČLK sdružující přední odborníky klíčových lékařských oborů vydává v reakci na prohlášení ministra zdravotnictví Hegera, že ukončuje jednání s organizátory protestní akce lékařů „Děkujeme, odcházíme“, následující prohlášení:

  - Členové Vědecké rady ČLK považují požadavky nemocničních lékařů na zvýšení platů, omezení množství přesčasové práce, změny v systému vzdělávání lékařů, omezení korupce a zahájení opravdové reformy zdravotnictví ve spolupráci s Českou lékařskou komorou za oprávněné.

  - Členové Vědecké rady ČLK oceňují vstřícnost lékařských odborů, jejichž zástupci během jednání projevili velkou ochotu ke kompromisům.

Co bylo obsahem Dohody o úpravě poměrů ve zdravotnictví, kterou odmítlo MZ?

Článek - 31.01.2011 | Zdravotní politika

Včerejší zvrat ve vyjednávání o výzvě „Děkujeme, odcházíme“ souvisí s návrhem písemné dohody sepsané Lékařským odborovým klubem. Co bylo v tomto návrhu „nepřijatelné“ pro ministerstvo zdravotnictví? Přinášíme vám podstatu návrhu v jednotlivých bodech:

-          závazek MZ přijmout novelu úhradové vyhlášky č.396/2010 tak, aby úhrady zdravotnickým zařízením byly navýšeny alespoň o 2 mld. korun rozdělených úměrně podle počtu lékařů v nich pracujících (od 1.3.2011)

-          závazek MZ navýšit tarifní platy v 11. a 12. platové třídě o  8000,- Kč , v 13. platové třídě o 10000,- Kč a ve 14. a vyšších třídách o 12000,- Kč měsíčně (od 1.3.2011)

Britský model reformy zdravotnictví

Článek - 25.01.2011 | Zdravotní politika

Nová pravicová vláda se rozhodla reformovat britské zdravotnictví a jak se dalo předpokládat, jsou to praktičtí lékaři, kteří budou středobodem většiny změn. Není to překvapivé, vždyť britští GP byli dlouhodobě synonymem kvalitního praktického lékaře se zaslouženě velkými pravomocemi. Ty vycházely z širokého záběru činnosti ale i nadstandardních znalostí. Právě díky těmto znalostem fungoval dlouhodobě celý systém se zhruba o 1/3 nižším počtem lékařů na stejný počet obyvatel ve srovnání s ostatními zeměmi OECD.

Proč podporuji výzvu „Děkujeme, odcházíme?“

Článek - 2.01.2011 | Zdravotní politika

Dnes bych rád vysvětlil svůj kladný postoj těm, kteří se mě opakovaně ptají, proč já ambulantní specialista (i když s nevýznamným úvazkem v nemocnici ) podporuji současnou probíhající akci nemocničních lékařů.  

Činím tak proto, že si uvědomuji následující:

- Nemocniční lékaři mají oprávněný nárok na přiměřenou odměnu, podobnou té jakou mají usilovně pracující    kolegové v ambulantní sféře

- Nemocniční lékaři jsou klíčovou a ničím nenahraditelnou součástí systému zdravotní péče

Výpovědi už podepsala čtvrtina lékařů

Článek - 20.12.2010 | Zdravotní politika

Výpověď už v Česku potvrdilo 3500 lékařů, tedy zhruba čtvrtina z celkového počtu doktorů. Ministr zdravotnictví Leoš Heger (TOP 09) ovšem nevěří, že rebelující lékaři svoji hrozbu naplní. "Jestli jich odejde z těch 4000 maximálně 700 nebo 800 lékařů, tak to pro mě bude velké překvapení," prohlásil včera ministr v pořadu Otázky Václava Moravce.

Jak zjistily HN, dvanáct ze třinácti lékařů včetně primářky dalo výpověď například v anesteziologicko-resuctitačním oddělení (ARO) v brněnské Úrazové nemocnici. Ta se kvůli tomu chystá na personální kolaps. "Výpovědí je víc, než jsme čekali. Může za to postoj pana ministra, který se nejdříve choval přezíravě a pak nás minulý týden ve svém otevřeném dopise urazil. Tím přesvědčil váhající lékaře," řekla HN odcházející primářka brněnského ARO Lenka Doležalová, která v nemocnici zároveň vede lékařské odbory.

Co najdete v návrhu nové úhradové vyhlášky?

Článek - 10.11.2010 | Zdravotní politika

Návrh vyhlášky, kterou zaslalo ministerstvo zdravotnictví k připomínkování, vyvolal mezi všemi jejími příjemci velké překvapení až zděšení. Filozofií návrhu je plošná, někdy menší, někdy větší redukce úhrad zdravotnickým zařízením. A to přesto, že v letošním roce ministerstvo financí odhaduje růst HDP o 2,2% a v příštím roce o 2,0%. Stejné ministerstvo odhaduje dokonce pokles nezaměstnanosti ze 7,4% na 7,2% a spolu s ministerstvem práce a sociálních věcí vzestup objemu mezd v roce 2011 o 3,4-4,4%. Pro dokreslení situace je potřeba uvést, že podle dostupných údajů se za prvních 10 měsíců letošního roku vybralo na zdravotní pojištění o cca 2 mld. Kč více než v minulém roce a předpovídaný deficit se na účtech zdravotních pojišťoven neobjevil.

Chronická nepřenosná onemocnění jako celosvětový zabiják č.1

Článek - 13.10.2010 | Zdravotní politika

Podle zprávy Světového ekonomického fóra z roku 2009 jsou tzv. chronic non-communicable disease větším ekonomickým nebezpečím než finanční krize, přírodní katastrofy nebo pandemie chřipky. Tato onemocnění, mezi nimiž jsou uváděna kardiovaskulární onemocnění jako ischemická choroba srdeční a cévní mozkové příhody, dále DM II.typu, chronická respirační onemocnění a některá onkologická onemocnění, budou v následujících 10 letech podle propočtů stát např. Čínu 558 miliard dolarů, Indii 237 miliard a Velkou Británii 33 mld dolarů. V USA stojí místní ekonomiku kardiovaskulární onemocnění a diabetes ročně 750 miliard dolarů.

Postgraduální lékařské vzdělávání v Evropě

Článek - 10.09.2010 | Zdravotní politika

V minulých dnech přinesl britský British Medical Journal přehlednou analýzu postgraduálního lékařského vzdělávání v zemích Evropské Unie, v článku Maintaining the competence of Europe´s workforce. Faktem je, že se způsoby vzdělávání v jednotlivých zemích poměrně výrazně liší a to v situaci, kdy je evropskou legislativou zakotvena povinnost o vzájemném uznávání platnosti lékařských diplomů v jednotlivých zemích.Tato situace je neuspokojivá, ale existuje snaha ji řešit. V Evropské Unii se tak s oblibou činí prostřednictvím nové instituce s dlouhým názvem The European Accreditation Council for Continuing Medical Education (EACCME).

Jak se navzájem evropské postgraduální systémy liší?