Zdravotní politika

Světový zdravotnický summit 2009

Článek - 23.10.2009 | Zdravotní politika


V neděli skončil v Berlíně letošní World Health Summit, jehož výsledkem je výzva ke zdravotnické veřejnosti s následujícím leitmotivem: Současná medicína potřebuje proměnu od prostého řešení jednotlivých chorob k zavedení principů tzv.zdravotnického managementu. Pod tímto frázovitě znějícím výrazem si přes 700 účastníků, z více než 60 zemí, mělo představit optimalizaci zdravotních systémů a jejich výstupů.

Složité koaliční rozhovory o budoucnosti německého zdravotnictví

Článek - 21.10.2009 | Zdravotní politika


Pokud nedojde ke všeobecné shodě o podobě základních parametrů statní moci, jako např. organizace zdravotnictví, pak čekají politiky, zejména po volbách, složité rozhovory a velmi obtížně se hledají kompromisy. Posledním příkladem je situace v povolebním Německu, kde koaliční partner stran CDU/CSU, tedy stran bývalé velké vládní koalice s SPD, strana FDP výrazně zpochybňuje existenci základního stavebního kamene uskutečněné reformy a to tzv. Zdravotního fondu.

Jaká je aktualní ekonomická situace českého zdravotnictví?

Článek - 19.10.2009 | Zdravotní politika


Minulý týden přinesl server www.ihned.cz článek Paradoxně bohaté pojišťovny od Prof.MUDr.Ing. Petra Fialy, našeho předního odborníka na ekonomiku a organizaci zdravotnictví, jenž obsahuje velké množství údajů, které by neměly zapadnout. Tyto údaje totiž poměrně přesně vystihují reálnou situaci našeho zdravotnictví. Zkusme ji nyní popsat řečí čísel, tak jak je přináší data ÚZIS.

Je britský systém zdravotní péče opravdu tak špatný?

Článek - 14.10.2009 | Zdravotní politika


V minulých týdnech se britská National Health Service (NHS) často označovala i v našem tisku za příklad neuspokojivě fungujícího systému. Je tomu opravdu tak? Člověka pocházejícího z naší, tak silně polarizované společnosti, potom překvapí, když v proslovu šéfa opoziční britské konzervativní strany Davida Camerona zazní slova o tom, že je hrdý na systém, kdy člověk s nemocným dítětem v náručí nemusí na pohotovosti přemýšlet o tom, zda si sebou nezapomněl vzít kreditní kartu.

Španělsko vsadilo na decentralizaci zdravotní péče

Článek - 1.10.2009 | Zdravotní politika


Ve Španělsku funguje systém zdravotní péče financovaný ze zdravotního pojištění, jehož model řízení je však v každé ze 17 autonomních oblastí odlišný.

Co se týká hlavních sledovaných ukazatelů zdravotní péče, Španělsko se nachází v průměru či nadprůměru Evropské unie: v roce 2004 byla střední délka života 80,4 (EU 79,7) let, kojenecká úmrtnost 4,2/1000 dětí. Počet ambulantních vyšetření na obyvatele ve stejném roce byl 9 oproti průměru EU 5,8. Přitom výdaje na zdravotnictví na hlavu byly při přepočtu dle parity kupní síly v roce 2006 ve Španělsku 2100 dolarů , v Německu 4300, v USA dokonce 6700 dolarů (v ČR 1490).

Vyjednávání o cenách v Německu

Článek - 23.09.2009 | Zdravotní politika


Z dnešního článku, který přibližuje průběh vyjednávání úhrad za poskytnutou zdravotní péči v Německu, tak jak ho přinesl německý zdravotnický server www.aerzteblatt.de, vyplývá jednoznačný rozdíl oproti našemu tzv. dohodovacímu řízení, pojišťovny za našimi zapadními hranicemi totiž opravdu váží mezi rovnováhou systému a spravedlivou odměnou za odvedenou práci. A to i v době ekonomické krize.

Holandsko: Náš vzor pro reformu zdravotnictví?

Článek - 16.09.2009 | Zdravotní politika


Holandská reforma systému zdravotní péče sloužila za ministra Julínka jako inspirace pro pokus o reformu u nás. British Medical Journal publikoval v září studii holandských autorů o dosavadních výsledcích reformních kroků v této zemi.

Deklarovaným cílem reforem bylo zvýšení účinnosti a efektivity systému zdravotní péče při stávajícím nepříznivém demografickém vývoji a růstu cen za zdravotní péči, které by měly eskalovat okolo roku 2040.

Specifikem reforem v Holansku je snaha vytvořit systém za pomoci privátního zdravotního pojištění, který by fungoval i ve veřejném zájmu.

Preventivní diagnostika: Nové pole působnosti pro lékaře

Článek - 31.08.2009 | Zdravotní politika


Na základě demografického vývoje v Německu se věk a vitalita stávají v medicíně stále významnějšími faktory. Podpora zdraví při tom hraje rozhodující roli a poskytuje lékařům příležitost k rozšiřování svých služeb.

Podíl zdravotnictví na HDP je jeden z nejnižších v zemích OECD

Článek - 31.07.2009 | Zdravotní politika


V roce 2007 tvořil podíl podle statistiků 6,8 procenta, nižší byl jen v Turecku a Polsku.
Podíl českého zdravotnictví na HDP je jeden z nejnižších mezi zeměmi OECD. V roce 2007 tvořil podle statistiků 6,8 procenta, nižší byl jen v Turecku a Polsku. S Českem zhruba srovnatelné byly Korea, Slovensko a Irsko. Nad 10 procent se pohybovaly Francie, Německo a Rakousko. Největší podíl, téměř 2,5 násobný oproti Česku, spotřebovalo zdravotnictví USA. Vyšší podíl však nevypovídá nic o efektivitě využití vynaložených prostředků.

Systémy úhrad ambulantní péče ve Francii

Článek - 22.07.2009 | Zdravotní politika


Ve Francii je obyvatelstvu, stejně jako u nás, zajištěna zdravotní péče systémem všeobecného zdravotního pojištění. V roce 2006 vydávala Francie na zdravotní péči 11,1 % HDP, na obyvatele 3554 US dolarů (pro srovnání u nás jsou roční výdaje na obyvatele 1490 US dolarů) ročně.

Zdravotním pojištěním je pokryto 77% výdajů na zdravotní péči.