Zdravotní politika

Lékaři brojí proti elektronickým receptům. Budeme zavírat ordinace, hrozí

Článek - 14.09.2017 | Zdravotní politika

Lékaři brojí proti elektronickým receptům. Budeme zavírat ordinace, hrozí. Více...

Přerozdělování pojistného na veřejné zdravotní pojištění

Článek - 22.08.2017 | Zdravotní politika

Přerozdělování pojistného na veřejné zdravotní pojištění. Více...

Zdravotníci politikům: řešte existující problémy a nevytvářejte další!

Článek - 13.06.2017 | Zdravotní politika

Zdravotníci politikům: řešte existující problémy a nevytvářejte další! Více...

Systém „eRecept“ stál přes 300 milionů korun. Jeho využití bylo mizivé

Článek - 26.05.2017 | Zdravotní politika

Systém „eRecept“ stál přes 300 milionů korun. Jeho využití bylo mizivé. Více...

Odbory nesouhlasí s předloženým návrhem zákona o univerzitních nemocnicích

Článek - 15.05.2017 | Zdravotní politika

Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR zásadně nesouhlasí s předloženým návrhem zákona o univerzitních nemocnicích. Zásadně nesouhlasí také se zdůvodněním, že nová právní úprava je nutná, protože příspěvkové organizace jsou zastaralá a nevyhovující forma nemocnic. To není pravda! Naše příspěvkové organizace jsou obdobou neziskových organizací běžně fungujících v zahraničí.

Co odborovému svazu na návrhu zákona o univerzitních nemocnicích vadí?

● Ministerstvo zdravotnictví požádalo o sloučení připomínkového řízení, o zkrácení lhůt na 5 dnů. Pečlivě a ve všech souvislostech posoudit za 5 dní tak závažnou právní normu bylo téměř nemožné. Odbory to zvládly, ale jejich připomínky nebyly vypořádány.

Usnesení XXXI. sjezdu delegátů ČLK

Článek - 21.11.2016 | Zdravotní politika

Usnesení XXXI. sjezdu delegátů ČLK. Více...

Zdravotnictví potřebuje reformy a více peněz, ne však nálepku "černá díra"

Článek - 26.09.2016 | Zdravotní politika

Zdravotnictví potřebuje reformy a více peněz, ne však nálepku "černá díra". Více...

Přes diskuse o penězích nevidíte pacienta, vytkl ministr ČLK

Článek - 23.09.2016 | Zdravotní politika

Přes diskuse o penězích nevidíte pacienta, vytkl ministr ČLK. Více...

Češi chtějí zachovat zdravotní péči na současné úrovni i za cenu zvýšení výdajů

Článek - 15.09.2016 | Zdravotní politika

Češi chtějí zachovat zdravotní péči na současné úrovni i za cenu zvýšení výdajů. Více...

Prohlášení porady předsedů MO LOK-SČL konané dne 10.9.2016

Článek - 13.09.2016 | Zdravotní politika

LOK-SČL vždy respektoval činnost organizaci sdružujících soukromé ambulantní lékaře.

Nikdy nezpochybňoval kroky těchto organizací, které směřovaly k hájení oprávněných požadavků jejich členů.

Stejně tak LOK-SČL jako odborová organizace zastupuje zájmy svých členů nemocničních lékařů pracujících v zaměstnaneckém poměru.